Știri, Muntenia-Sud, România|joi, ianuarie 23, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » RAPORT: Bugetul comunei Corbii Mari, păgubit prin scutiri de impozit acordate nelegal!

RAPORT: Bugetul comunei Corbii Mari, păgubit prin scutiri de impozit acordate nelegal! 

primaria corbii mari

Ultimul raportul întocmit de inspectorii Curţii de Conturi Dâmboviţa scoate la lumină o serie de disfuncţionalităţi, gafe, abuzuri şi neglijenţe săvârşite la nivelul Primăriei Corbii Mari. S-a constatat, spre exemplu, că deţinea „facturi în valoare de 45.599 lei, primite în anii 2011 şi 2012, neachitate la scadenţă, fără să fie înregistrate în contabilitate ca datorii până în anul 2014, când au fost achitaţi 34.332 lei, diferenţa de 11.267 lei nefiind înregistrată”.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, „salariaţii Primăriei Corbii Mari, responsabili cu stabilirea, controlul şi colectarea impozitului pe clădirile deţinute în patrimoniu de persoanele juridice, „aplicând incorect prevederile legale şi hotărârile consiliului local, neîndeplinindu-şi atribuţiile stabilite prin fişele posturilor, au lipsit bugetul de venituri în sumă totală de 11.392 de lei, pentru care au fost calculate majorări în sumă de 2.510 lei”.

Mai arată inspectorii Curţii de Conturi că un investitor persoană juridică a declarat, în martie 2009, că deţine 22,22 ha de teren pentru care, în aprilie, a plătit bugetului local un impozit în sumă de 12.466 de lei. În iunie, cu acordul Primăriei, a solicitat şi a obţinut pe terenul de 22,22 ha, amplasat în intravilanul comunei, titlul de parc industrial, care îi conferea dreptul la reduceri de impozite pentru bunurile imobile şi terenurile transmise în folosinţa parcului industrial, urmând să realizeze infrastructura aferentă şi conexiunea utilităţilor.

În februarie 2010, investitorul a declarat la Primărie că deţine 22,22 ha de teren pentru care ar fi datorat 17.021 de lei impozit, după care, o lună mai târziu, a revenit cu o adresă prin care cere să fie scutit de la plata impozitelor începând cu anul 2010.

„Salariatul Primăriei responsabil pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor, a doua zi de la solicitare, i-a acordat contribuabilului scutirea, anulând obligaţia de plată de 17.021 de lei prin borderoul de scădere nr.2/26.03.2010, fără nici un document justificativ, fără ca ordonatorul de credite să ia la cunoştinţă de solicitarea contribuabilului (neexistând nicio rezoluţie pe cererea acestuia), şi nici stingerea obligaţiei, fără ca administraţia publică locală (singura în drept) să acorde vreo reducere”.

Practic, nu exista nicio hotărâre de Consiliu Local care să consfinţească scutirea de impozit! Abuzul se repetă şi în anii 2011-2013, bugetul local fiind lipsit de venituri estimate la 82.234 lei! Curtea de Conturi a constatat că, până în 2014, aşa-zisul investitor de la Corbii Mari nu a realizat infrastructura aferentă parcului industrial, respectiv „construire hală depozitare, birouri, parcări şi anexe, terenul fiind cultivat cu rapiţă în anul agricol 2014″.

Probleme au descoperit inspectorii Curţii de Conturi Dâmboviţa şi în ceea ce priveşte plata unor lucrări din cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare parc”. Mai precis, s-au plătit nelegal cheltuieli de capital estimate la suma totală de 283.505 lei, pentru care au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 76.380 lei. Spre exemplificare, inspectorii fiscali arată că s-au plătit lucrări neexecutate în sumă de 271.188 lei (2,7 miliarde de lei vechi) – 11 m împrejmuire din sârmă cu rame de oţel pe stâlpi, 165 m gard viu, 260 buc. arbuşti, arbori şi plante, 6 stâlpi şi corpuri de iluminat etc., precum şi lucrări supraevaluate în sumă de 12.317 lei (123 milioane lei vechi) – utilaje şi echipamente tehnologice la obiectivul loc de joacă.

parc corbii mari 2 parc corbii mari 1

Adaugă un Comentariu

*