Știri, Muntenia-Sud, România|luni, septembrie 28, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » RĂZVAD: Primăria dă milităria jos din pod! Amenzi pentru încălcarea normelor de gospodărire locală!

RĂZVAD: Primăria dă milităria jos din pod! Amenzi pentru încălcarea normelor de gospodărire locală! 

curatenie razvad

Primăria Răzvad, din judeţul Dâmboviţa, desfăşoară în această perioadă o amplă campanie de informare cu privire la măsurile pentru gospodărirea localităţii şi faptele ce constituie contravenţii, aşa cum au fost stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Zi de zi, funcţionarii publici bat din poartă în poartă, stau de vorbă cu oamenii, iar acolo unde este cazul le dă termen pentru remedierea problemelor de curăţenie, urmând să revină după 14 zile pentru verificări.

Edilul Emanuel Spătaru ne-a declarat că nu se va face rabat de la aplicarea regulamentului de gospodărire locală, prin urmare, toţi cei care nu se vor conforma în termenul primit vor fi amendaţi. Ştie că vor fi cetăţeni care se vor supăra, însă numai în acest mod comuna Răzvad va fi mai frumoasă, mai îngrijită, va căpăta aspect european. Cu timpul, este convins tânărul primar, vor ajunge să aprecieze aceste schimbări chiar şi locuitorii care vor scoate bani din buzunar să plătească sancţiunile, pentru că nu are cum să nu-ţi placă să trăieşti într-o comună curată!

Emanuel Spătaru - primarul comunei Răzvad

Emanuel Spătaru – primarul comunei Răzvad

Consiliul Local Răzvad – Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii

CAPITOLUL I – Întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, precum şi a domeniului public.

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate înfracţiuni, şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
– Nemenţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei sau a terenului pe care îl folosesc. Cuantum amenzi: 50 – 100 lei (persoane fizice) şi 100 – 200 lei (persoane juridice).
– Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor din dreptul locuinţelor, respectiv terenurilor pe care le deţin sau administrează. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Arderea în mod nesupravegheat de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Necurăţirea zăpezii şi a gheţii imediat după depunere, de pe porţiunea aparţinand domeniului public, din dreptul imobilelor pe care le deţin sau le administrează. Zăpada sau gheaţa rezultată se depozitează astfel încât să nu se impiedice circulaţia rutieră. În cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau cenuşă. Cuantum amenzi: 100 – 200 lei (persoane fizice) şi 200 – 500 lei (persoane juridice).
– Utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse de apă (pârâuri, şanţuri, luciu apă) pentru evacuarea apelor fecale-menajere şi a dejecţiilor animaliere. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Depozitarea în şanturile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de beton aferente, a materialelor de construcţie sau a deşeurilor de orice fel. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Depozitarea pământului rezultat din curăţirea şantului pe marginea carosabilă a străzii şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces. Aceleaşi obligaţii revin societăţilor comerciale, pe toată durata funcţionării acestora. Cuantum amenzi: 100 – 200 lei (persoane fizice) şi 200 – 500 lei (persoane juridice).
– Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat, precum şi în alte locuri publice, a molozului şi altor reziduuri, precum şi altor materiale de orice fel, în locuri neamenajate. Cuantum amenzi: 200 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare, din localuri, magazine sau imobile, pe trotuare, în rigole sau pe carosabil. Cuantum amenzi: 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Expunerea prin lipire de afişe sau anunţuri în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi scrierea, pe clădiri sau monumente, de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natură. Cuantum amenzi: 100 – 200 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul străzilor, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu combustibil, lubrifianţi, vopsele. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 200 – 1.000 lei (persoane juridice).

CAPITOLUL II - Creşterea şi deţinerea de animale şi păsări, altele decât cele de agrement, precum şi circulaţia animalelor pe teritoriul comunei Răzvad.

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate înfracţiuni, şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
– Creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o distanţă mai mică de 3 metri liniari de clădirile vecinilor, fără a asigura curăţenia în mod corespunzător. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 200 – 500 lei (persoane juridice).
– Neevacuarea ritmică a reziduurilor animalelor, creând astfel disconfort vecinilor. Reziduurile animalelor vor fi depozitate astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 200 – 500 lei (persoane juridice).
– Circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice şi păşunatul nesupravegheat pe marginea drumului public. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 200 – 500 lei (persoane juridice).

CAPITOLUL III – Întreţinerea şi păstrarea curăţeniei scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora.

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate înfracţiuni, şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
– Tăierea, ruperea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale primăriei, de arbori, arbuşti ori lăstari cu sau fără ridicarea acestora. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 150 – 200 lei (persoane juridice).
– Însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini fără aprobarea serviciului de specialitate al primăriei. Cuantum amenzi: 50 – 100 lei (persoane fizice) şi 100 – 200 lei (persoane juridice).
– Staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi. Cuantum amenzi: 50 – 100 lei (persoane fizice) şi 100 – 200 lei (persoane juridice).
– Distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 150 – 200 lei (persoane juridice).
– Împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice pe terenurile agricole cât şi în pădurile care aparţin comunei Răzvad fără asigurarea măsurilor de protecţie a faunei. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 150 – 200 lei (persoane juridice).
– Degradarea sau murdărirea monumentelor eroilor, troiţelor, a monumentelor din cimitire şi din alte locuri publice amplasate pe teritoriul comunei. Cuantum amenzi: 100 – 150 lei (persoane fizice) şi 150 – 200 lei (persoane juridice).

CAPITOLUL IV – Protecţia mediului.

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate înfracţiuni, şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
– Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciului public pentru situaţii de urgenţă. Cuantum amenzi: 100 – 250 lei (persoane fizice) şi 250 – 500 lei (persoane juridice).
– Aprinderea şi folosirea focurilor deschise, decât în vetre special amenajate şi semnalizate. Cuantum amenzi: 100 – 250 lei (persoane fizice) şi 250 – 500 lei (persoane juridice).
– Deversarea în apele de suprafaţă şi subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substanţe periculoase. Cuantum amenzi: 100 – 500 lei (persoane fizice) şi 250 – 1.000 lei (persoane juridice).
– Folosirea îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţia plantelor în zonele sau pe suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie. Cuantum amenzi: 100 – 250 lei (persoane fizice) şi 250 – 500 lei (persoane juridice).
– Folosirea, în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, de tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective faţă de insectele polenizatoare. Cuantum amenzi: 100 – 250 lei (persoane fizice) şi 250 – 500 lei (persoane juridice).

Adaugă un Comentariu

*