Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iunie 13, 2021
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » S-a adoptat prima strategie europeană privind materialele plastice

S-a adoptat prima strategie europeană privind materialele plastice 

materiale plastice

Toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată a microplasticului va fi limitată. Sunt măsuri cuprinse în prima strategie la nivel european, adoptată în data de 16 ianuarie 2018 – informează Centrul Europe Direct Târgovişte.

Inițiativele adoptate includ:
• o comunicare privind o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară;
• o comunicare privind interfața dintre legislațiile referitoare la substanțe chimice, produse și deșeuri;
• un cadru de monitorizare privind economia circulară; și
• o nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare.
Acestea sunt completate de un raport privind materiile prime critice și de unul privind plasticul oxodegradabil.
Strategia va transforma modul în care produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Obiectivul este de a proteja mediul și, în același timp, de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe metode de concepție și producție care să respecte pe deplin necesitățile de reutilizare, reparare și reciclare și pe elaborarea unor materiale durabile.
Prin noua strategie, Uniunea Europeană:
• va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi, prin intermediul unor noi norme privind ambalajele, modernizarea instalațiilor de reciclare și instituirea unui sistem optimizat de colectare selectivă;
• va reduce deșeurile din plastic, prin planuri axate pe alte tipuri de materiale de unică folosință, campanii de sensibilizare, limitarea utilizării microplasticului și stabilirea sferei de aplicare a viitoarelor norme UE;
• va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor, prin noi norme privind instalațiile portuare de preluare, măsuri de gestionare pe uscat a deșeurilor generate sau acumulate pe nave și de reducere a sarcinii administrative a porturilor, navelor și autorităților competente;
• va stimula investițiile și inovarea, prin elaborarea de orientări privind reducerea la minimum a deșeurilor din plastic și prin majorarea sprijinului pentru inovare;
• va încuraja schimbarea în întreaga lume, prin colaborarea cu parteneri de pe întregul glob pentru găsirea de soluții la nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale.

Adaugă un Comentariu

*