Știri, Muntenia-Sud, România|marți, septembrie 17, 2019
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » ŞEF de la APIA Dâmboviţa, în conflict de interese! Şi-a aprobat singur subvenţiile agricole!

ŞEF de la APIA Dâmboviţa, în conflict de interese! Şi-a aprobat singur subvenţiile agricole! 

agentia de integritate 1 k

Prisecaru Nicolae Ioan, funcţionar public în cadrul Agenției de Plãți și Intervenții pentru Agriculturã (APIA) Dâmboviţa, a încălcat legislaţie privind conflictul de interese administrativ, întrucât, în calitate de şef al Centrului Local Titu, şi-a aprobat cererile de plată şi documentele aferente depuse în calitate de fermier în campaniile agricole 2007, 2008 şi 2009.

Potrivit ANI, Prisecaru şi-a semnat fișele privind calculul sumelor de platã, listele de verificare a cererii de platã pe suprafațã şi deciziile de acordare a plãților, fiind astfel în contradicţie cu Legea 161/2003. Nicolae Ioan Prisecaru a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului de apărare – informează ANI.

Ca salariat APIA Dâmboviţa, Prisecaru a încasat anul trecut 62.399 de lei, după cum reiese din declaraţia de avere pe care a depus-o la data de 13 aprilie 2017. Asta înseamnă o medie de 5.199 de lei lunar (51,99 milioane de lei vechi).

Conform legislaţiei, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective. Aceasta este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului.

Odată cu Prisecaru de la APIA Dâmboviţa, Agenţia Naţională de Integritate a a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de naturã administrativã în cazul altor şase funcţionari publici, după cum urmează:

– ROTARU ADRIAN, Casa Judeţeană de Pensii Prahova – INCOMPATIBILITATE, întrucât în perioada 10 octombrie 2012 – 17 iulie 2017, a deținut și a exercitat simultan calitatea de funcționar public și funcția de administrator, președinte al Consiliului de Administrație, în cadrul S.C. “Prahova Industrial Parc” S.A., societate comercialã din sectorul public.

– RĂPAN OTILIA, director executiv AJOFM Bistriţa Năsăud – CONFLICT DE INERESE ADMINISTRATIV, întrucât în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncã Bistrița-Nãsãud a emis o Decizie privind constituirea echipei de implementare pentru Proiectul POSDRU cu titlul „Mãsuri inovative și flexibile pentru combaterea șomajului prin utilizarea informației și comunicãrii”, echipã în cadrul cãreia a deținut funcția de “agent grup țintã”, obþinând astfel, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015, venituri în cuantum de 22.792 Lei. De asemenea, persoana evaluatã a semnat mai multe decizii ce au stat la baza majorãrii salariului persoanelor care au fãcut parte din echipa de management-implementare în cadrul Proiectului POSDRU amintit.

– NIŢĂ DERMIDIE, inspector şef adjunct ITM Iaşi – INCOMPATIBILITATE, întrucât în perioada 05 mai 2010 – 11 mai 2011, a deținut simultan funcția publicã de șef serviciu Îndrumare angajatori și angajați în domeniul securitãții și sãnãtãții în muncã, autorizãri în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Iași și pe cea de membru în consiliul de administrație al S.C. Scudas S.A., societate comercialã din sectorul public, obținând venituri de naturã salarialã.

– RUJENESCU NICOLAE ADRIAN, şef serviciu DGASPC Gorj – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV, întrucât în perioada 16 mai 2014 – 16 octombrie 2015, a deținut simultan funcția publicã de conducere de șef serviciu la Serviciul resurse umane din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Gorj și pe cea de agent orientare profesionalã a șomerilor/agent informare privind cariera în cadrul Asociației pentru Incluziune și Dezvoltare Socialã Gorj, funcție aflatã în legãturã directã cu atribuțiile din fișa postului.

– ŞTEAU MARIA, OIR POSDRU Regiunea Centru Alba Iulia – INCOMPATIBILITATE, întrucât în anul 2012, simultan cu deținerea calitãții de funcționar public, a desfãșurat, în calitate de expert judiciar, activitãți remunerate în cadrul Tribunalului Alba – Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Alba (instituție publicã).

– CIMPOERU ION, Primăria Icoana, judeţul Olt – INCOMPATIBILITATE, întrucât în perioada 06 mai – 04 iunie 2016, a exercitat simultan funcția de referent în cadrul Primãriei comunei Icoana, județul Olt și calitatea de candidat la alegerile locale pentru funcția de consilier local al comunei Icoana, județul Olt, fãrã ca raporturile de serviciu aferente funcției de referent sã fie suspendate pe durata campaniei electorale.

Adaugă un Comentariu

*