Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, august 14, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » SEMNAL: Proiectul de lege privind concesiunile de servicii şi lucrări se cramponează în proceduri!

SEMNAL: Proiectul de lege privind concesiunile de servicii şi lucrări se cramponează în proceduri! 

Sursa foto: sioufaslaw.gr

Institutul pentru Politici Publice atrage atenţia că proiectul de lege privind concesiunile de servicii și lucrări, supus recent consultării publice, riscă să descurajeze operatorii privați competitivi de a participa la proceduri, stabilind mecanisme greoaie, aparent transparente, fără un orizont previzibil de încheiere a contractelor, cu riscuri iminente de excludere în diferite etape ale procedurii.

Legislație pentru proceduri, nu pentru eficiență și identificare de operatori economici competitivi

În loc să manifeste preocupare pentru stimularea participării unor operatori privați competitivi pe o piață a serviciilor publice (ba dimpotrivă, proiectul mimează concurența obligând, artificial, funcționarii să asigure ei un număr mimin de ofertanți), actul normativ privind concesiunile de servicii și lucrări se cramponează în proceduri, hârtii, chichițe și detalii legate de etapele procedurile de atribuire, insistă asupra obligativității asigurăririi unei minime transparențe la momentul lansării intenției/atribuirii, de parcă în materia concesiunii de servicii/lucrări totul se termină la momentul atribuirii.

IPP pune la îndoială, în temeiul experienței de monitorizare a managementului serviciilor la nivelul întregii țări și implicit a contractelor de concesiune, că proiectul va asigura transparența și mai ales responsabilitatea publică necesare în gestionarea contractelor de concesiune sesizând că, de exemplu, studiul de fundamentare a deciziei privind concesionarea nu este public.

Inițiatorii proiectului se cramponează de proceduri, nu urmăresc simplificarea și eficientizarea mecanismelor de participare a operatorilor privați în managementul utilităților publice.

Prevederile legate de excluderea de la proceduri sunt atât de stufoase încât intuim o descurajare a operatorilor privați competitivi de a mai participa pe această piață a concesiunilor publice, o piață care, numai la nivelul serviciilor publice municipale, însumează anual peste 12 miliarde de euro.

Remarcăm, pe de altă parte, interesul inițiatorilor de a determina (prin mecanisme tip „liste negre”) excluderea operatorilor necompetitivi de la accesul la o concesiune, dar atragem atenția că aceste soluții sunt susceptibile de a fi criticate de către Comisia Europeană pe motiv de încălcare a drepturilor ofertanților, în special a celor din piața externă.

Nevoia stimulării unui comportament centrat pe responsabilitate individuală și disponibilitate de a aprecia inovația la nivelul funcționarilor

Marea provocare – care constituie și o vulnerabilitate pentru operatorii privați care ar fi potențial interesați să intre în această piață – o reprezintă, în opinia Institutului pentru Politici Publice (IPP), nivelul de pregătire economico-managerială așteptat de la funcționarii însărcinați cu aplicarea legii și disponibilitatea acestora de asumare a răspunderii pentru deciziile luate, pe toată durata îndeplinirii contractelor de concesiune. Suntem de părere că nu programele de pregătire clasice vor crește nivelul de competență în rândul funcționarilor responsabili cu aplicarea acestei legi în viitor, ci alte mecanisme de stimulare (concomitent cu întărirea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese) pentru cei care sunt dispuși să își asume decizii, fără să tergiverseze lucrurile. În selectarea câștigătorului unei concesiuni, noile criterii de departajare a ofertelor se vor axa pe elemente care solicită un nivel ridicat de asumare a răspunderii (impact de mediu/impact social/grad de inovare) concomitent cu o bună pregătire economico-financiară și sectorială.

În condițiile unor practici de control neuniforme, funcționarii se pot simți vulnerabili (cu tot cu studiul de fundamentare pe care sunt obligați să îl realizeze, cu experți externi, înaintea demarării procedurilor de concesionare) în asumarea deciziei cu privire la mecanismul de plată al operatorului economic – prin taxă de utilizare sau prin plăți de disponibilitate ori cu privire la lotizarea sau nu a unui contract.

Atragem atenția în final asupra pericolului realizării de studii de fezabilitate/studii de documentare a deciziei de concesionare pe baza criteriului prețul mai scăzut, așa cum se practică în prezent, cu firme neprofesioniste care vor influența în mod decisiv alegerea unui concesionar (in)competent într-un domeniu al serviciilor publice cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor.

Sursa: Institutul pentru Politici Publice

Adaugă un Comentariu

*