Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iulie 12, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte angajează moaşă debutantă

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte angajează moaşă debutantă 

spitalul judetean dambovita

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de moaşă debutantă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 06 iunie 2016, ora 11:00, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 14 iunie 2016, ora 09:00, proba scrisă.
– 17 iunie 2016, ora 10:00, proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.

DETALII AICI

Răspuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte angajează moaşă debutantă

  1. tass

    ce scrie in c.v. daca este debutanta?

     

Adaugă un Comentariu

*