Știri, Muntenia-Sud, România|marți, decembrie 1, 2020
Sunteți Aici Home » UNIUNEA EUROPEANĂ » STRATEGIE: Măsuri pentru combaterea sărăciei și sprijinirea dezvoltării durabile la nivel global

STRATEGIE: Măsuri pentru combaterea sărăciei și sprijinirea dezvoltării durabile la nivel global 

uniunea-europeana-harta k

Comisia Europeană a adoptat o comunicare care va contribui la definirea poziției UE în negocierile internaționale privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), ca o continuare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Comunicarea Comisiei descrie principalele principii și propune domenii prioritare și obiective potențiale pentru perioada post-2015, ca un pas spre stabilirea unui număr limitat de obiective de dezvoltare durabilă.

Obiectivele de dezvoltare durabilă vor contribui la crearea unui nou cadru internațional care să care să reprezinte o continuare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Acest cadru va fi universal și se va aplica tuturor, pe baza unui parteneriat între toate țările, precum și cu societatea civilă și sectorul privat. Toate țările ar trebui să contribuie în mod echitabil la atingerea obiectivelor globale și ar trebui să fie răspunzătoare în fața cetățenilor și a comunității internaționale. Cadrul se va baza pe cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: socială, ecologică și economică.

Propunerea Comisiei constituie o invitație privind abordarea problemelor de interes mondial, cum ar fi sărăcia, inegalitatea, sănătatea, securitatea alimentară, educația, egalitatea de gen, aprovizionarea cu apă și salubrizarea, energia durabilă, condițiile de muncă decente, creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, consumul și producția durabile, biodiversitatea, degradarea solului, a mărilor și a oceanelor.
Cadrul post-2015 ar trebui să asigure, de asemenea, o abordare bazată pe drepturi, să vizeze justiția, egalitatea și echitatea, buna guvernanță, democrația și statul de drept și să depună eforturi pentru construirea unor societăți pașnice și lipsite de violență.

Comunicarea urmează să fie discutată în cadrul Consiliului de Miniștri și al Parlamentului European.

Adaugă un Comentariu

*