Știri, Muntenia-Sud, România|luni, iunie 27, 2022
Sunteți Aici Home » ÎNVĂŢĂMÂNT » SUD MUNTENIA: 150 de milioane de euro pentru infrastructura educaţională

SUD MUNTENIA: 150 de milioane de euro pentru infrastructura educaţională 

scoli adr

Cererile de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ pot fi depuse până în data de 16 aprilie 2014. Alocarea financiară aferentă prezentului apel de proiecte este de 150 milioane de euro cofinanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din care Regiunii Sud Muntenia îi sunt destinate fonduri nerambursabile în valoare de 24,62 milioane de euro.

Apelul de proiecte vizează finalizarea investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. Contractul de lucrări mai sus menționat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• achiziţia a fost lansată în SEAP după 1.01.2007;
• data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015;
• data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Activităţile eligibile orientative pentru care se poate obţine finanţare nerambursabilă Regio sunt următoarele:
• consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, cu excepția campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;
• consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităților de învățământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;
• construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;
• dotări didactice, dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;
• modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

 

Adaugă un Comentariu

*