Știri, Muntenia-Sud, România|marți, noiembrie 24, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » TITU: Primăria nu este împotriva ADI Gunoi, dar are ca prioritate interesul locuitorilor oraşului!

TITU: Primăria nu este împotriva ADI Gunoi, dar are ca prioritate interesul locuitorilor oraşului! 

primaria titu

Primarul de la Titu, Traian Niculae, este decis să nu renunţe, indiferent de presiunile la care este supus, la ideea de a obţine pentru locuitorii oraşului facilităţi la plata taxei de habitat, având în vedere că una dintre gropile de gunoi judeţene este construită pe teritoriul localităţii. Printr-un mesaj postat pe pagina oficială a Primăriei Titu, semnat de edil şi mai mulţi membri ai autorităţii executiv, respectiv administrator public, arhitect şef, director economic şi secretar, le este explicată oamenilor situaţia la zi.

„În anul 2005, autoritatea publică locală a oraşului Titu, prin HCL nr. 118/29.09.2005, a aprobat transmiterea terenului în suprafaţa de 7 ha din domeniul public al oraşului Titu în proprietatea publică a judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, teren aferent fostei rampe de depozitare deşeuri menajere, teren care a fost atribuit cu titlu gratuit. Transferul dreptului de proprietate al celor 7 hectare a fost realizat pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, privind construirea rampei de deşeuri menajere. Predarea terenului în suprafaţă de 7 hectare nu a adus vreo facilitate locuitorilor oraşului Titu, deşi, în calitate de membru al Asociaţiei, oraşul Titu putea dobândi astfel de drepturi, cunoscut fiind faptul că cetăţenii oraşului Titu sunt afectaţi de poluarea generată de deşeurile depuse în rampă.

Prin adresa nr. 15122/2017, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a solicitat transmiterea din proprietatea publică a oraşului Titu în proprietatea publică a judeţului Dâmboviţa a terenului de aproximativ 4,5 ha, solicitare justificată de acesta de nevoia de extindere a rampei cu trei noi celule de depozitare. Ţinând cont de solicitarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, au avut loc negocieri pentru acordarea unor facilităţi locuitorilor oraşului Titu, negocieri în urma cărora s-a oferit pentru populaţia oraşului Titu doar scutirea plăţii costurilor de depozitare (parte componentă a taxei de habitat) a deşeurilor menajere generate pe aria UAT Titu, astfel cum se arată în adresa A.D.I. înregistrată la nr. 15399/2017.

Oraşul Titu deţine calitatea de membru al A.D.I., îşi plăteşte cotizaţia stabilită, ca toţi ceilalţi membrii ai acesteia, deşi aceştia nu au venit cu nici un aport, astfel cum a procedat oraşul Titu, pentru punerea în aplicare a angajamentelor luate de Judeţul Dâmboviţa, de A.D.I., privind construcţia rampei de deşeuri menajere. Membrii A.D.I., în raport de situaţia creată privind extinderea rampei, nu au întreprins nici un demers, deşi deşeurile generate de 37 de localităţi din sudul judeţului sunt depozitate la TITU, aproximativ 180-200 tone/zilnic. S-a invocat în permanenţă obligaţia de îndeplinire a angajamentelor asumate, însă, ne punem întrebarea retorică, doar Oraşul Titu are obligaţii? Are obligaţia de a preda, încă o dată, gratuit o suprafaţă de teren, proprietate a sa, pentru ca alte localităţi să-şi depoziteze deşeurile produse?

Considerăm că, prin proiectul european asumat în anul 2004, nu putea fi prevăzută obligaţia Oraşului Titu de a mai pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, noi suprafeţe de terenuri pentru extinderea rampei actuale. Se va reţine faptul că nu suntem împotriva angajamentelor asumate de reprezentanţii autorităţii locale de la data constituirii A.D.I., dar mai trebuie să reprezentăm şi interesul populaţiei oraşului Titu.

Susţinerile fostului viceprimar, domnul Teodor Rădoi, referitoare la lipsa de iniţiativă şi reacţie a autorităţii locale, privind executarea unei noi celule de depozitare de către operatorul de depozit pe terenul proprietatea publică a oraşului Titu, este combătută prin faptul că au fost luate măsurile legale necesare pentru sistarea lucrărilor, lucrări executate fără autorizaţie de construire.

În acest sens, a fost întocmită nota de constatare nr. 18361/16.11.2017, prin care i s-a pus în vedere operatorului de depozit obligativitatea luării măsurilor de sistare a executării oricăror lucrări pe terenul proprietatea oraşului Titu, până la obţinerea autorizaţiei de construire. Mai mult decât atât, a fost încheiat, în data de 19.12.2017, procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 14/2017, fiind aplicată, potrivit legislaţiei în vigoare, o sancţiune contravenţională constând în amendă în sumă de 50.000 de lei operatorului de depozit, care nu a sistat executarea lucrărilor.

În acelaşi context, a fost luată şi măsura promovării unei acţiuni judecătoreşti de revendicare a terenului proprietate publică a oraşului Titu, acţiune depusă la instanţa competentă în data de 20.12.2017. Considerăm că autoritatea executivă a oraşului Titu este direct interesată în gestionarea acestei situaţii litigioase privind rampa de deşeuri şi extinderea acesteia.

Considerăm că ne îndeplinim obligaţiile asumate prin programul european în cadrul A.D.I., dar, în acelaşi timp, trebuie să reprezentăm, în primul rând, interesele locuitorilor oraşului Titu, locuitori care, prin votul lor, ne-au împuternicit să luăm toate măsurile legale şi necesare pentru binele oraşului Titu.

Avem aceeaşi convingere că organele competente cărora ne-am adresat, prin puterea cu care au fost învestite, vor analiza şi judeca astfel încât locuitorilor oraşului Titu, prin oraşul Titu, să le fie recunoscută calitatea de proprietari ai terenului pe care se doreşte construirea unei noi celule de depozitare deşeuri. Oraşul Titu trebuie să se bucure de toate atributele proprietăţii publice astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 213/1998, în aceeaşi măsură putând să dispună de dreptul de a transfera, cu titlu gratuit sau conta cost, de proprietatea sa.

Cele menţionate pot fi justificate prin documentele sus-amintite: adresa nr. 15122/2017, adresa A.D.I. înregistrată la nr. 15399/2017, nota de constatare nr. 18361/16.11.2017, procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 14/2017.

Primarul oraşului Titu, împreună cu aparatul său de lucru, transmite locuitorilor săi, cu ocazia Sfintelor Sărbători, cele mai bune gânduri, sănătate, precum şi întregul său respect.

 

semnaturi titu

Adaugă un Comentariu

*