Connect with us

ACTUALITATE

Justiţie şi nedreptate (II)

Publicat

pe

Sursa foto: www.puterea.ro

În mod normal, termenul de „justiţie” ar trebui să fie sinonim cu acela de „dreptate”, să aibă acelaşi înţeles pentru oricine şi în toate situaţiile. Din păcate, realitatea nu confirmă întotdeauna acest principiu: nu degeaba românul spune că „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”… Să luăm câteva exemple reale.

Nici Dreptul nu este o ştiinţă exactă, după cum şi matematicile au diferite grade de înţelegere şi interpretare, culminând cu filozofia matematică, cu teoria relativităţii extinse ori cu regulile după care este de fapt organizat haosul, cel aparent aleatoriu.

Se spune că judecătorul fondului are o putere „suverană” de apreciere a materialului probator administrat într-o cauză. De pildă, atunci când se audiază mai mulţi martori, unii i se pot părea mai mult, iar alţii mai puţin credibili. De ce nu?

Însă, deşi aprecierile sale au un caracter personal şi sunt inerent subiective, magistratul nefiind vreun extraterestru, ci o fiinţă umană, cu calităţile şi defectele sale, acesta trebuie să pronunţe o hotărâre care să răspundă în cel mai înalt grad posibil aşteptărilor societăţii, criteriilor cerute, de obiectivitate, neutralitate şi nu in ultimul rând, de profesionalism, pentru care este onorat şi corect plătit, ştiind că ceeace dispune poate modifica ori distruge destine, uneori cu efecte tragice, definitive şi ireparabile.

Greşeala este omenească, nimeni nu poate să conteste vreodată acest adevăr. Aşi fi ultimul care ar face-o. Însă eroarea nu are nicio scuză – în opinia mea personală, nici iertare – atunci când nu este nimic altceva decât consecinţa directă a nesocotirii, a încălcării vădite şi incontestabile a unor reguli obligatorii de procedură, civilă ori penală, a unor principii universal recunoscute şi pretins garantate (…) de către oricare dintre participanţii la Actul de Justiţie, după caz – poliţişti, experţi, procurori, judecători – şi de ce nu, de înşişi avocaţii care nu îşi îndeplinesc îndatorirea sacră de a apăra!

Ce se întâmplă atunci când cineva este acuzat, apoi condamnat pe nedrept şi după ani grei de temniţă – în care a fost obiectul oprobiului public, iar familia sa a fost umilită, pusă la stâlpul infamiei, ba unii au şi murit de jale, de ruşine, de neputinţă – şi se dovedeşte într-un târziu că a fost şi este nevinovat? Nu vorbesc despre o simplă ipoteză, ci ştim bine că exact aşa s-a întâmplat în cazul atâtor şi atâtor erori judiciare…

Invers, când un om, o familie, o comunitate, generaţii întregi au fost chinuite ani şi ani în dorinţa lor legală şi legitimă de a li se face, în sfârşit, dreptate, dar din felurite motive, banale ori absurde, teoretic inadmisibile, dar în realitate, ticălos de prezente, cu consecinţe dramatice – superficialitate, delăsare, incompetenţă, tembelism, idei preconcepute, lene, servilism, interese ori relaţii tentaculare oculte… – au trăit (iar mulţi s-au stins!) cu sufletul rănit, veşnic neîmpăcat, torturaţi de nedreptăţile îndurate?

CINE le mai dă înapoi timpul irosit? NIMENI, nici măcar Bunul Dumnezeu. CAND şi CUM mai poate fi oare reparat răul făcut? De multe ori, NICICAND şi NICIDECUM. Aceasta este trista şi cruda realitate! Morala este clară: NU vă bateţi joc de oameni, de viaţa lor, de destinele lor. NU le încălcaţi drepturile. PREVENITI ireparabilul. Înfăptuiţi JUSTITIA, nu generaţi şi nu permiteţi să se instaureze NEDREPTATEA: ar fi sfârşitul civilizaţiei spre care tindem. NU peste tot în lume, ci în această biată, dragă ţărişoară…

Avocat Vladimir Ţunţi Ştefănescu

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

APIA a început plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal

Publicat

pe

FOTO ARHIVĂ

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a inceput de astăzi, 16 mai 2022, autorizarea la plata pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal.

În județul Dâmbovița, au solicitat sprijin cuplat în sectorul vegetal 282 de fermieri, împărțiți pe următoarele culturi: cartof– 12 fermieri / 174,27 ha, fructe – 22 fermieri / 191,45 ha, leguminoase – 4 fermieri / 99,26 ha, legume în sere și solarii – 112 fermieri / 39,97 ha, tomate – 1 fermier / 1 ha, lucernă – 129 fermieri / 883,61 ha și soia – 2 fermieri / 13,63 ha.

Cuantumul pentru fiecare măsura a fost stabilit de APIA prin raportarea plafoanelor financiare prevăzute în legislație la suprafețele eligibile pentru anul 2021, după cum urmează:

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

ACTUALITATE

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița angajează cititor – încasator

Publicat

pe

de

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE APA (pe durata modificarii temporare a locului de munca a titularului de post) in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE- DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1. Criterii generale:
– cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
– cunoaste limba romana, scris si vorbit
– are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2. Criterii specifice:
– Studii liceale /scoala profesionala
– Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:
– Citirea contoarelor de apa pentru persoanele fizice si agenti economici si distribuire facturi, in zona repartizata.
– Verificarea in teren a bransamentelor/racordurilor cat si a altor date contractuale privind serviciile facturate.
– Verificarea in teren a bransamentelor, contorizate sau necontorizate si a racordurilor de canalizare sau surse proprii
– Identificarea pierderilor din caminele de apometre si transmiterea acestora pentru rezolvare.
– Transmiterea notificarilor si debransarea/rebransarea clientilor rau platnici in zona repartizata.

4. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 17.05.2022-19.05.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.
5. Proba scrisa de specialitate – 23.05.2022, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

6. Proba practica –23.05.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E
concurs pentru ocuparea postului vacant de de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE APA (pe durata modificarii temporare a locului de munca a titularului de post) in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE- DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, actualizata;

2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici

4. Ordin nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al seviciului de alimentare cu apa si de canalizare

5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
– Capitolul II – Domeniu de aplicare
– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

PUBLICITATE

 

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT