Conectați-vă cu noi

ACTUALITATE

ANI, informaţii utile despre depunerea declarațiilor de avere și interese

Publicat

pe

Agenţia Naţională de Integritate a remis către mass-media un set de informații utile, sub formă de întrebări și răspunsuri frecvente, în vederea optimizării procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese.

Care este data limită pentru depunerea declarațiilor de avere și de interese?

Având în vedere faptul că 15 iunie 2019 este o zi nelucrătoare (sâmbătă), în conformitate cu dispozițiile Noului Cod Civil, marți – 18 iunie 2019 este data limită în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (https://bit.ly/2JKItLF), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

Unde se regăsesc formularele declarațiilor de avere și de interese?

Pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Cum se completează declarațiile de avere și de interese?

Pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese (https://bit.ly/2QBGjyA), Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese (https://bit.ly/2WcHXg7), precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ).

Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 (interior 151 sau 156) sau la adresa de e-mail completareDAI@integritate.eu.

Care sunt atribuțiile persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese?

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010;

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

– în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende);
– în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.);

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile (deținute la data completării declarației) prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Ce date se vor anonimiza în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza: adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal, semnătura.

Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv art. 6 ”Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c)

Ce se întâmplă în situația în care declarațiile de avere conțin date cu caracter personal ale unor terți care nu au fost informați că vor fi făcute public?

În situația în care, declarațiile de avere conțin date cu caracter personal ale unor terți care nu au fost informați că vor fi făcute publice, aceștia au posibilitatea de a se adresa Agenției Naționale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informații.

Cum procedăm în situația în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale?

În cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declarația de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existența clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligația de confidențialitate, situație în care Agenția Națională de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţiile de avere se vor completa la toate rubricile prevăzute de formular, urmând ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate declarației de avere și din care rezultă existența unei clauze de confidențialitate sau dorința terțului de a nu-i fi făcute publice datele cu caracter personal, inspectorii de integritate să procedeze conform prevederilor legale aplicabile privind anonimizarea informațiilor respective.

Asigurarea afișajului declarațiilor de avere și de interese reprezintă o obligație legală expresă a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese din fiecare instituție sau autoritate publică.

Care sunt obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese?

Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;

Persoanele desemnate vor transmite Agenţiei până la data de 1 august 2018, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.

Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la depunerea declarațiilor de avere și de interese?

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

ACTUALITATE

Cultura va deveni motor de dezvoltare a județului Dâmbovița

Publicat

pe

Cultura reprezintă un domeniu de care PNL a cam uitat în acest an de guvernare. Măsurile de protecție și combatere a coronavirusul, multe negândite, au afectat suflul spiritualității românești, al vieții artistice, al creatorilor de frumos. Pentru redeschiderea acestor uși închise, pentru a propune soluții de reanimare a culturii, s-au întâlnit astăzi la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi reprezentanții PSD Dâmbovița, președintele Consiliului Județean – Corneliu Ștefan și senatorii Titus Corlățean și Ionuț Vulpescu, candidați pentru noi mandate în Parlamentul României, cu oameni dedicați culturii și vieții artistice românești. Dialogurile s-au purtat prin intermediul unei platforme online. S-a discutat despre soluții, viziuni și proiecte de relansare a culturii dâmbovițene.

„Cultura va deveni un motor de dezvoltare a județului Dâmbovița. Viitorul aparține digitalizării, iar despre acest lucru am discutat, astăzi, la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi. Este timpul tururilor virtuale, al configurării unor rețele de patrimoniu în care să fie incluse casele boierești și memoriale, precum și ansamblurile religioase dâmbovițene. Industria de carte trebuie dezvoltată, iar crearea unor evenimente culturale dâmbovițene vor asigura deschiderea județului nostru în fața întregii lumi. Acestea sunt propunerile senatorului Ioan Vulpescu, iar eu îi sunt alături cu o întreagă echipă de profesioniști. La întâlnirea de astăzi au participat senatorul Titus Corlățean, istoricul George Coandă, directorul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” – Erich Agnes, directorul Complexului Muzeal „Curtea Domnească” – Ovidiu Cârstina și consilieri județeni care vor pune umărul la implementarea strategiei propuse de senatorul Ioan Vulpescu. De asemenea, prin intermediul unei platforme online, ne-au fost alături Ciprian Ştefan – manager general al Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, Mihai Constantinescu – director executiv al Festivalului Internațional „George Enescu”, Remus Pricopie – fost ministru al Educației și academicianul Emil Răzvan Theodorescu”, a precizat președintele Consiliului Județean Corneliu Ștefan.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Încă trei medici s-au alăturat echipei care luptă cu COVID-19 la Spitalul Județean din Târgoviște

Publicat

pe

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, ca toate celelalte unităţi de profil din ţară, de luni de zile, se confruntă cu neprevăzutul, cu o situaţie atipică pentru sistemul sanitar românesc. Cadrele medicale au trebuit să facă faţă unui pericol nevăzut, unui virus apărut din Îndepărtatul Orient şi pentru care, în momentul de faţă, nu există un tratament specific. Doctorii depun toate eforturile pentru salvarea de vieţi, acţionând din mers, folosind diferite formule medicamentoase, de obicei destinate pentru tratamentul altor afecţiuni, dar care şi-au dovedit eficienţa şi împotriva COVID-19. Toată lumea aşteaptă vaccinul salvator şi ieşirea din această criză generatoare de stres, de drame, de tragedii şi epuizantă pentru cadrele medicale.

Unitatea spitalicească din Târgovişte, condusă de medicul Claudiu Dumitrescu, în ciuda inerentelor critici apărute în spaţiul public, şi este normal să apară când te confrunţi cu pierderea cuiva drag, cu o situaţie limită, a reuşit să facă faţă problemelor impuse de pandemia de coronavirus. În spitalul târgoviştean, orice s-ar spune, nu au apărut situaţii care să atragă oprobiul public, care să alimenteze ura vizavi de personalul medical. Claudiu Dumitrescu, întreaga echipă de coordonare a spitalului și personalul din prima linie depun toate eforturile pentru salvarea de vieţi, pentru asigurarea unor condiţii optime de cazare şi tratament pacienţilor care vin în spital în faze avansate de boală, uneori la limita supravieţuirii.

Pentru a limita eventualele ieşiri din tipare, posibilele acte de ineficienţă, superficialitate, delăsare din partea cadrelor medicale, care pot să apară şi pe fondul epuizării, al stresului, medicul Claudiu Dumitrescu a iniţiat vizite inopinate în secţiile destinate în primul rând tratării pacienţilor cu COVID. Rolul acestor controale neanunţate este acela de a vedea din mers, direct în inima lucrurilor, eventualele deficienţe, insubordonări, nereguli în derularea actului medical, în relaţia cu pacientul. Evident, pentru a întreprinde o astfel de acţiune a trebuit să-şi pună combinezonul pentru protecţie anticoronavirus şi să se înarmeze cu multă răbdare, fiind vorba de o vizită prelungită. În afară de problemele medicale, managerul Claudiu Dumitrescu a vrut să stea de vorbă şi cu pacienţii, să le asculte of-urile, părerile, dorinţele, să afle de la ei cum stau lucrurile în spital, de ce ar mai avea nevoie etc.

„A fost o vizită care a durat câteva ore. Am mers în secţiile Urgenţe medico-chirurgicale, Terapie Intensivă COVID 19 şi Pneumologie, unde avem internaţi pacienţi în diferite stadii de evoluţie a bolii. Am dialogat cu pacienţii. Am încercat să le insuflu speranţa, să le spun că facem totul pentru ca lor să le fie bine, să scape de această maladie cumplită. Au fost discuţii libere, prieteneşti, calde.

Am fost mulţumit de starea în care s-au prezentat secţiile la momentul vizitei mele neanunţate. De altfel, eram convins că lucrurile merg bine. Noi nu permitem să ne abatem de la norme, de la jurămintele pe care le-am făcut, de la responsabilizarea maximă în lupta pentru salvarea de vieţi. Evident, nu suntem perfecţi, mai sunt multe lucruri care trebuie puse la punct, dar le-am realizat din mers. Tot timpul a trebuit să intervenim cu ceva, cu o schimbare, să luăm măsuri adecvate, să ne mobilizăm”, ne-a declarat Claudiu Dumitrescu.

Managerul Spitatului Judeţean de Urgenţă din Târgoviște ne-a mărturisit că va continua astfel de vizite. Este bine să cunoască acolo, în linia întâi a frontului anticoronavirus, cum stau lucrurile, ce trebuie făcut, cum trebuie încurajaţi pacienţii, cum trebuie alimentată speranţa. Acest lucru, ne-a spus Claudiu Dumitrescu, se poate realiza prin profesionalism, dăruire şi suflet. Trebuie să fii lângă pacienţi, să suferi cu ei, să te bucuri cu ei.

Ce-i drept, au apărut uneori probleme în ceea ce priveşte comunicarea pacienţilor cu familia, cu aparţinătorii, cu cei care se interesează minut de minut de soarta celor iubiţi şi care se află în suferinţă. Una dintre situaţiile mai complicate este aceea a primirii de către pacienţi a unor pachete cu alimente sau a anumitor elemente de îmbrăcăminte si de igienă din parta familiei. Circuitul acestei activităţi se desfăşoară mai greoi. Nu există un orar stabilit. Bolnavii primesc alimentele cu oarece întârziere, fiindcă nu există cadre care să se ocupe în permanenţă de această misiune. S-a ales varianta adunării într-un interval de timp a mai multor astfel de pachete, după care un angajat al spitalului se echipează corespunzător, fiindcă intră într-o zonă de risc, şi împarte pachetele în toate saloanele.

Medicul Claudiu Dumitrescu îi sfătuieşte pe dâmboviţeni să respecte cu stricteţe măsurile de protecţie şi să semnaleze imediat când apar schimbări bruşte în starea lor de sănătate. Orice simptom ciudat de gripă, diferite tulburări gastro-intestinale – greaţă, vărsături – sunt elemente care ar trebui să îi alarmeze pe oameni şi, din acel moment, să contacteze medicul de familie pentru a da relaţii cu privire la starea lor sau să se adreseze spitalului. Orice întârzire și tratarea cu superficialitate a simptomelor pot duce la agravarea bolii.

Claudiu Dumitrescu a mai remarcat că, în ultimele două săptâmâni, numărul de cazuri de infectări cu coranavirus a scăzut, dar medicii se confruntă cu o altă situaţie, apar pacienţi cu forme mai grave de boală, în special la categoria de vârstă 40-50 de ani.

„Aceşti pacienţi ori nu s-au protejat suficient, ori nu iau în seamă simptomele și apelează prea târziu la medic. Succesul în combaterea coronavirusului se leagă nemijlocit de aplicarea rapidă a tratamentului adecvat”, ne-a precizat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.

Preocuparea primordială a conducerii spitalului este aceea de a asigura desfăşurarea în condiţii optime a actului medical. Pentru eficienţă este nevoie de suplimentarea numărului de medici şi asistenţi. Conducerea unităţii târgoviştene a reuşit şi acest lucru. Numărul de medici care se ocupă de cazuistica COVID a crescut de la 6 la 9.

„Începând cu data de 1 decembrie, am mărit numărul de medici la Pneumologie pentru a spori calitatea actului medical şi pentru a da şi un respiro colegilor care sunt epuizaţi. În afară de cei șase medici pe care îi avem în activitatea de tratarea a COVID 19, am mai angajat un medic specialist hematolog care a acceptat pe perioada pandemiei să lucreze în Secţia Pneumologie. Ne-a mai venit un pneumoftiziolog care va lucra în următoarele două luni detașat tot la Pneumologie şi mai avem detaşat un specialist diabetolog. Asta în contextul în care majoritatea pacienţilor cu COVID-19 se confruntă cu o hiperglicemie cauzată în primul rând de tratamentul cu cortizon”, ne-a declarat dr. Claudiu Dumitrescu.

În Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte se vor efectua şi angajări temporare.

„Este foarte util să avem personal sporit ca număr, atât pentru pacienţi dar şi pentru colegii noştri care sunt extenuaţi, nu mai pot face faţă efortului intens. Totuşi, aceste tipuri de angajări nu ne ajută foarte mult în ceea ce priveşte calitatea actului medical, deoarece este vorba de debutanţi, persoane care nu sunt pregătite total pentru activităţi medicale. Pentru eficienţă, am luat în calcul formarea unor echipe medicale mixte alcătuite dintr-un cadru cu experienţă şi unul nou, care acum începe să acumuleze cunoştinţe practice, care ia contact pentru prima dată cu acest mediu”, explică dr. Claudiu Dumitrescu.

Ne-a mai mărturisit managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște că este foarte important ca pe secţiile respective să existe mai mult personal medical, cadre care să fie mereu aproape de pacienţi, vizibile, pregătite în permanenţă să intervină.

„Faptul că sunt acolo lângă ei reprezintă un suport psihologic deosebit pentru pacienţi, nu se simt părăsiţi, pierduţi. Oamenii trebuie să te vadă mai des, să te simtă lângă ei, să le alimentezi speranţele, încrederea şi, bineînţeles, să răspunzi prompt la nevoile lor. Asta este menirea noastră”.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte dispune de materiale de protecţie şi medicamente. Nu există nici pe departe o situaţie de posibilă criză. O problemă care a fost rezolvată, ne-a spus dr. Claudiu Dumitreescu, a reprezentat-o asigurarea spitalului cu tuburi de oxigen. La un moment dat, firma furnizoare nu voia să mai aprovizioneze spitalul, invocând periculozitatea transporturilor respective. La câteva zile, la spital sosea câte un TIR plin cu tuburi de oxigen.

„Am rezolvat rapid şi această problemă. La Secţia de Boli Infecţioase ne-au adus două ministocatoare pentru oxigen. Nu mai este nevoie să aprovizionăm secţia cu tuburi. Oxigenul este distribuit prin reţeaua construită special pentru acest lucru”.

Citește în continuare

Promovare electorală

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFTerror: Conținutul este protejat!!