Connect with us

ACTUALITATE

Naşterea Domnului, temelia iubirii şi a credinţei mântuitoare!

Publicat

pe

Iubiții mei fii sufletești,
slujitori ai altarelor și dreptmăritori creștini,

Cu nespusă bucurie sărbătorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, eveniment care a înnoit din temelii perspectiva lumii noastre, dăruindu-ne certitudinea iubirii fără sfârșit a Bunului Dumnezeu și a sensului înalt al vieții noastre.

Cu neostoită iubire, Dumnezeu a coborât în lumea noastră, „făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2, 6), pentru a Se uni cu fiecare ființă umană, fără nicio excepție, pentru a trăi împreună cu noi viața noastră și pentru a ne arăta frumusețea și unicitatea existenței noastre, făcându-ne, astfel, cel mai important dar pe care ar putea vreodată cineva să ni-l facă! Dumnezeu a venit la noi pentru a ne susține pe drumul vieții, pentru a fi alături de noi, pentru a ne oferi mereu speranță, lumină și încredere, precum și pentru a dăltui cu harul Său, cu tandrețea infinitei Sale iubiri, măreția vieții noastre.

Atât de mult ne iubește Tatăl ceresc (Ioan 3, 16), încât a dorit să vină la noi, pentru ca să ne ridice la El, cum dumnezeiește grăiește Sfântul Atanasie cel Mare, pentru a ne dărui bucuria comuniunii de iubire, deplinătatea existenței și creșterea în asemănarea fără de sfârșit cu El. A intrat în timp și a făcut din acesta biserică a slavei Sale, a venit la noi, pe pământ, și a sfințit firea lucrurilor, arătându-ne că drumul spre Dumnezeu trece întotdeauna prin aproapele și că numai în comuniune și solidaritate putem înainta spre adâncul existenței noastre, spre dobândirea vieții veșnice.

La „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), atunci când întreaga umanitate se afla sub cruda tiranie a răului, iar umbra întunericului se răspândise peste fața întregului pământ, Domnul Cel Atotiubitor S-a întrupat, a venit la noi pentru a ne mântui din robia păcatului și a morții, redându-ne puterea speranței, certitudinea iubirii Sale și puterea de a învinge orice tenebre.

Cu delicatețea inefabilă a iubirii Sale, cu dumnezeiască înțelepciune, a ales să Se nască, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, la Betleem, într-unul din cele mai sărace, mai mici și mai neînsemnate orășele, de la marginea marelui, strălucitorului și biruitorului Imperiu Roman.

Acolo, la marginea lumii, într-o iesle umilă, Stăpânul tuturor a ales să Se nască, pentru a ne da autentica pildă de smerenie și pentru a ne arăta că înțelepciunea și rațiunea dumnezeiască sunt întotdeauna mai presus de toate cele omenești, deoarece „Dumnezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le rușineze pe cele tari” (I Corinteni 1, 27-28), bineștiind că adevăratele comori nu sunt niciodată cele materiale, ci sunt constituite de valorile în care credem. Pentru că de la Dumnezeu nimeni nu este exclus, nimeni nu este respins, ci fiecare dintre noi suntem iubiți cu iubire infinită, pentru că suntem importanți în ochii Tatălui ceresc care din nemărginită iubire ne-a creat.

În vremea aceea, în întunericul adânc al nopții, luminați de înțelepciunea iubirii dumnezeiești, păstorii săraci care păzeau turmele în afara orașului, au recunoscut în Pruncul abia născut, pe Fiul lui Dumnezeu Întrupat, „Lumina lumii” (Ioan 9, 5) și Cel ce dă sens, certitudine și singura măreție nepieritoare vieții noastre, mărturisind pe Hristos-Domnul. Astfel, ei au devenit primii mărturisitori ai Nașterii Domnului și cei dintâi misionari ai lui Hristos, care însuflețiți de bucuria acestei dumnezeiești descoperiri au vestit contemporanilor lor prezența inefabilă a lui Dumnezeu în mijlocul lor.

Călăuziți de strălucirea stelei, magii din Orient – Gașpar, Melchior și Balthasar – căutători ai înțelepciunii și ai adevărului, au găsit și ei pe Domnul Cel Întrupat, Cel ce a risipit noaptea cea înnegurată a lumii, închinându-I-se și aducându-I daruri de aur, smirnă și tămâie (Matei 2, 10-12), ca semn de prețuire, supunere și ascultare, dar și pentru a ne arăta că tot ceea ce avem mai bun în sufletele și în viețile noastre trebuie să-i dedicăm lui Dumnezeu.

Frumusețea și plinătatea bucuriei împărtășite de păstori și de magi le regăsim și noi în colindele străbune, ca mijloc de rememorare a actului lor de mărturisire și de laudă, pentru a vesti vremii noastre bucuria Nașterii lui Hristos. Prin urmare, atunci când colindăm sau primim colindători participăm la mărturisirea adevărului Nașterii Domnului Hristos și la vestirea milostivirii și a iubirii de oameni a lui Dumnezeu, „Cel bogat în milă” (Efeseni 2, 4), devenind și noi, la rândul nostru, misionari ai Evangheliei mântuitoare și de viață dătătoare.

Acea bucurie care a izbucnit în inimile păstorilor și magilor, speranța care i-a însuflețit și dorința nestăvilită de a-L vesti pe Hristos, „Răsăritul cel de Sus” (Luca 1, 78), izbucnesc și în sufletele noastre atunci când urmăm binele și evităm răul, când ne manifestăm solidari cu aproapele și contribuim la vindecarea răului și a urii care, adesea, pun stăpânire pe societatea noastră.

Iubiți fii sufletești,

Întruparea Domnului se referă la faptul că Dumnezeu a venit la noi, S-a înomenit, a luat toate însușirile noastre, în afară de păcat, pentru ca devenind Om dar rămânând în același timp Dumnezeu, să ne mântuiască, fiindu-ne alături în încercările noastre.

Deși au trecut peste două milenii de la Nașterea Domnului, acest eveniment însuflețește credința și speranța noastră, arătându-ne că viața are o importanță deosebită, unică și irepetabilă înaintea lui Dumnezeu, oferindu-ne adevăratul sens al existenței noastre.

Intrând în lume, El, „Soarele dreptății” (Maleahi 4, 2), Se arată profund interesat de fiecare experiență a vieții noastre, trăiește cu noi bucuriile, speranțele și încercările noastre, nu ne lasă niciodată singuri și, mai ales, nu permite nicicând ca răul, întunericul și păcatul să ne biruie și să aibă ultimul cuvânt în viața noastră.

Acesta este privilegiul lui Dumnezeu: de a fi mai mare decât neputințele noastre, mai presus de ignoranță și de ură și de a ne deschide mereu noi căi spre redescoperirea sensului autentic al vieții.

Această iubire arzătoare, înnoitoare și copleșitoare a Tatălui ceresc, trebuie să o mărturisim „până la marginile pământului” (Fapte 1, 8), cu hotărâre, mai cu seamă tinerilor, cărora avem datoria de a le spune că Singurul – Absolut Singurul – care niciodată nu dezamăgește, este numai Dumnezeu. De asemenea, că El este Unicul care merită încrederea, speranța și iubirea noastră deplină. Domnul este Cel care scrie atât marea istorie a lumii, cât și povestea umană a vieții fiecăruia dintre noi și, de aceea, a crede în El este o necesitate existențială absolută, mai ales în vremea noastră, când spiritul secularist și îndepărtarea de Dumnezeu domină unele orientări ideologice din societate.

Acesta este de fapt secretul lui Dumnezeu: El este pururea tânăr, nu contenește a crede în noi și nu încetează niciodată a fi alături de noi pe toate drumurile vieții, tineri de toate vârstele, pentru că el este Prietenul tăcut, iubitor și fidel care nicicând nu ne părăsește.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Sărbătoarea Nașterii Domnului este un eveniment al comunității, acea comunitate care se conduce după valori durabile și nu după interese meschine, căci în bisericile parohiilor noastre ne bucurăm, în comuniune liturgică, de prezența Fiului lui Dumnezeu Cel născut în ieslea Betleemului, iar, apoi, este sărbătoarea familială care ne reunește pe toți întru bucuria luminii și a speranței credinței noastre străbune.

Familia reprezintă mediul autentic de trăire a credinței, de creștere împreună întru Hristos și de mărturisire a bucuriei trăirii Evangheliei lui Hristos. Din acest motiv, ne manifestăm susținerea pentru întărirea și apărarea familiei tradiționale, leagăn al spiritualității, al culturii și al valorilor creștine și românești.

Promovarea și apărarea familiei reprezintă și de acum înainte o datorie pentru noi toți, fiindcă mărturisirea și trăirea principiilor creștine în mijlocul lumii de astăzi reprezintă un act de patriotism și de iubire jertfelnică. Familia creștină este așa de importantă pentru că ea este adevărata școală a vieții, ce poartă pecetea treimică, fiind imaginea Sfintei Treimi în lume.

Dincolo de orice pregătire gospodărească, trebuie să nu uităm că cea mai importantă grijă este pentru sufletele noastre, prin intermediul Sfintei Taine a Mărturisirii și a Euharistiei, iar, cel mai prețios dar pe care l-am primit este Nașterea Domnului de care ne bucurăm, prin Duhul Sfânt, an de an.

Înainte de orice lucru ce ne separă, întotdeauna, trebuie să avem conștiința că suntem creștini și români, și că avem multe de realizat împreună, iar, niciodată ceea ce ne desparte nu este mai important decât ceea ce ne unește.

Așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: „regula fundamentală a creștinismului se află în slujirea aproapelui”, așa că întru bucuria comuniunii și a solidarității trebuie să alungăm întunericul urii, greutatea răutății și iluzoriul păcatului, angajându-ne cu toții la aprofundarea principiilor creștine în societatea noastră, pentru a înnoi, purifica și transforma tot ceea ce ne împiedică să înaintăm întru bine, dreptate, adevăr și frumos.

Iubiții mei fii duhovnicești,

Țin să vă mulțumesc tuturor, clerici, credincioși, autorități locale și județene, acum la aniversarea celor două decenii de slujire pe istoricul tron vlădicesc muntean de la Târgoviște, pentru tot sprijinul pe care l-am primit, de-a lungul timpului, și pentru marea încredere pe care mi-ați acordat-o.

Încheiem anul 2019, declarat An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română, cu satisfacția de a fi promovat aceste teme, cu numeroase ocazii, alături de cea a unității românești, ca o consecință firească a prelungirii Anului Centenar al Marii Uniri, dimpreună cu valorile credinței și națiunii noastre.

Cu recunoștință deplină, mulțumim pentru toate Preamilostivului Dumnezeu, rugându-L să ne ofere marea Sa iubire și în anul 2020, care a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români.

Cu lumina credinței în suflete, cu speranță și cu iubire, să ne bucurăm de sărbătoarea Nașterii Domnului, străduindu-ne să facem din inimile noastre adevărate iesle ale Nașterii Domnului, pentru a mărturisi lumii noastre bunătatea iubirii lui Dumnezeu cu acea hotărâre a magilor și a păstorilor.

Vă îmbrățișez, pe toți, preoți și credincioși, tineri și vârstnici, dorindu-vă să petreceți sărbătorile Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului în pace, sănătate și iubire! La anul și la mulți ani!

Al vostru arhipăstor, către Hristos Domnul rugător,
pentru binele și bucuria voastră, a tuturor,

† N I F O N
Arhiepiscop și Mitropolit

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

3+ filme casino care te vor ține cu sufletul la gură

Publicat

pe

De

Când vine vorba despre jocurile de noroc, cele mai multe au în comun ideea de entuziasm și euforie, lucru care atrage cel mai mult în rândul jucătorilor, care caută să simtă fiorii câștigului, dar și pe cei ai anticipării. Vorbim despre o stare de agitație care înseamnă o combinație nebună între încântare și emoție de bucurie, care cu greu poate fi egalată și obținută prin alte mijloace.

Că s-au scris pagini despre ce se trăiește în mijlocul unei partide de joc este minunat, pentru că cei mai buni scriitori au reușit să surprindă prin diverse pasaje starea aia de însuflețire. Același lucru se poate spune și despre scenariștii și regizorii care au izbutit să surprindă pe marele ecran atât înflăcărarea din mijlocul unei partide, cât și sentimentul ăla de a fi în lipsa de control, de a aștepta cu sufletul la gură rezultatul unui joc. Iar asta este un lucru care cu greu se poate obține, mai ales că sunt atât de multe filme care urmează cam aceeași rețetă și este greu să ieși din mulțime, să te remarci când există atât de multe similarități.

Dincolo de orice recunoaștere în premiu, cel mai mare test se dă în rândul spectatorilor, care dau verdictul, acum ținând cont și de experiența lor din postura de jucători – poate au încercat deja Yoji Casino și știu la ce să se aștepte. Însă, fără alte introduceri, iată mai jos câteva recomandări de filme despre casino și care te vor ține cu respirația tăiată!

The Hangover (2009)

Cu toate că nu vorbim aici despre un thriller care să te țină la marginea scaunului, comedia The Hangover va reuși cu minim de efort să redea atmosfera de la o masă de jocuri de noroc, dar și nebunia care vine la pachet cu euforia multor necunoscute.

Cu Bradley Cooper, Ed Helms, Heather Graham și Zach Galifianakis în rolurile principale, filmului i-au urmat alte două continuări, poate că nu la fel de importante, însă cu mize la fel de mari – de departe acesta este cel mai important în ceea ce privește o noapte de beție într-un cazino în Las Vegas. Filmul a fost un adevărat succes la încasări și a dovedit că scena cazinourilor încă mai poate fi una importantă pentru redarea unor astfel de subiecte.

The Cooler (2003)

Filmul este considerat a fi unul realist, doar dacă ești unul dintre oamenii care cred în superstiții. Altfel, filmul lansat în 2003, cu William H. Macy în rolul principal, se axează mai mult pe un personaj care avea rolul de a “anula” din norocul și entuziasmul unei mâini promițătoare la o masă de poker.

Poate că nu îți dai seama despre potențialul poveștii, dar te asigurăm că acesta este unul dintre cele mai bune filme despre ce înseamnă jocuri de noroc și pe care trebuie să îl vezi.

Sour Grapes (1998)

Cu Steven Weber și Craig Bierko în rolurile principale, aceasta este una dintre comediile alea bune ale anilor 90 și care au cam fost uitate, dar care merită o vizionare sau revizionare, după caz.

Facem cunoștință cu două rude cu o istorie destul de veche și care își dispută cu mult amuzament premiul de jackpot oferit la un joc de păcănele. Cine merită, de ce și cine îl va primi sunt cu adevărat detalii care te vor amuza într-o după-amiază când cauți ceva relaxant.

Eight Men Out (1988)

Ceva mai vechi, vorbim aici despre un clasic cu John Cusack, Christopher Lloyd și Charlie Sheen, o dramă biografică despre ce înseamnă un gambling făcut cu riscuri.

Se relatează despre unul dintre cele mai mari scandaluri din istorie, filmul fiind inspirat de povestea adevărată a unui meci din 1919, când o echipă de baseball, Chicago White Sox, o echipă din Seria Mondială, a avut opt jucători care au jucat intenționat într-un stil anume, să piardă, pentru pariori care i-au plătit pentru a face acest lucru.

White Men Can’t Jump (1992)

Unul dintre cele mai cunoscute filme când vine vorba despre pariuri, White Men Can’t Jump a rezistat trecerii timpului și este considerat a fi unul dintre cele mai bune filme despre sport – nici măcar nu trebuie să fii pasionat de baschet sau de pariuri ca să îți placă și să apreciezi suspansul care derivă din multe scene.

În rolul principal îl vedem pe Woody Harrelson, un baschetbalist alb care rivalizează cu sportivii de culoare pe teren.

De ce sunt populare filmele cu cazinouri?

Nu o să reclamăm faptul că deținem adevărul absolut, dar există mai multe explicații pentru care filmele cu și despre gambling și gaming au câștigat succesul și au reușit să se mențină relevante pentru un public care își schimbă des preferințele. Pe lângă faptul că se oferă acces la o lume care altfel nu ar fi experimentată, oamenii urmăresc acest gen de filme și pentru că te fac curios, că te fac să simți suspansul și emoțiile, având și povesti care inspiră, pentru că de cele mai multe ori vedem personaje care pot servi cs ghid prin a te motiva.

Poate că nu te vor face un jucător expert, dar se oferă și câteva date de culise cu trucuri de joc, dar cel mai important îți arată ce înseamnă și ascunde această lume, care uneori pare interzisă; sigur, vorbim despre nivelul acela de bogăție la care doar cei mai norocoși reușesc să ajungă.

Concluzie

Este de la sine înțeles faptul că filmele au tendința de a educa, direct sau indirect, așa că este sigur să spunem că poți învață extrem de multe și despre cazinouri, atunci când urmărești un film care tratează acest subiect, atât timp cât nu redă temele cu superficialitate. Dar cel mai bine vei învăța despre tine și despre lumea jocurilor de noroc experimentând live și practicând atât cât poți, așa că îți recomandăm să te axezi la vizionarea filmelor doar pe relaxare și destindere.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Camera de Comerț Dâmboviţa pregătește „Gala Leadership Feminin” 2024, eveniment unic în județ

Publicat

pe

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița va organiza, luna viitoare, cea de-a treia ediție a Galei Leadership Feminin, evenimentul unic în județ, dedicat femeilor din Dâmbovița care au obținut rezultate remarcabile în diferite domenii de activitate.

Gala Leadership Feminin 2024 va avea loc la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița, în data de 21 martie, începând cu ora 15:00, și reprezintă o oportunitate de a împărtăși experiențe și de a sărbători puterea femeilor și impactul lor în comunitate.

Pentru înscrieri și detalii: 
https://forms.gle/qPdcxCuUdU2JKbc1A
Data limită pentru înscrieri: 15 martie 2024
Telefon: 0751.153.708
E-mail: simona.dodan@cciadb.ro

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite