Connect with us

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, ANUNȚ PUBLIC 2 solicitare aviz de mediu

Publicat

pe

Subscrisa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., titular al planului / programului: PUZ „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Dâmboviţa, în perioada 2014-2020 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Butimanu, Niculeşti, Dobra, Bucşani, Finta”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa, din localitatea Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, jud. Dâmbovița, de luni până joi între orele 09:00 11:00.

Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la APM Dâmbovița, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA – UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI POIM

ACTUALITATE

Primăria Titu angajează șofer și muncitori necalificați

Publicat

pe

de

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:
– Șofer, grad profesional I – din cadrul compartimentului Transporturi
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Intretinere Locala
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Cultură, Sport

Condiţii specifice pentru posturile de muncitori necalificaţi:
– Studii general
– Vechime in munca: nu se cere

Condiţii specifice pentru postul de sofer:
– Studii medii
– Permis de conducere categoria BE; CE; DE;
– Atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public rutier de persoane eliberat de ARR.
– Vechime in munca: 9 ani

Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:

Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2021, ora 10:00.
Interviul va avea loc în data de 18.11.2021, ora 13:00

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, în perioada 12.10.2021-25.10.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE SOFER
– Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare
– Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;
– Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI a , titlul III, Cap I,II,III

BIBLIOGRAFIE MUNCITORI
1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: – Titlul III , partea a VI-a , capitolul I, III si IV.
3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Citește în continuare

ACTUALITATE

ADI Apă Dâmbovița angajează șef Birou Tehnic

Publicat

pe

de

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița organizează, la sediul său din Târgoviste, Bulevardul Regele Carol I, nr. 66, județul Dâmbovița, concurs, în data de 09 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă, iar în data de 12 noiembrie 2021, ora 10:00 – interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de șef Birou Tehnic.

Condițiile necesare pentru ocuparea postului sunt:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
– vechime minimă – 5 ani în specialitatea studiilor;
– cunoştinţe operare calculator (Excel şi Word)

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune zilnic, între orele 08:00 și 15:00, până la data de 28 octombrie 2021 la sediul Asociației din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 66, județul Dâmbovița.

Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 08:00 – 15:00 la Secretariatul Asociației – telefon: 0373.026.600.

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT