Connect with us

ANUNŢURI

Informare de interes public SC Balastiera Nedelea SRL

Publicat

pe

Această informare este efectuată de:

SC BALASTIERA NEDELEA SRL

ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru Redare teren în suprafață totală de 114784 mp la starea inițială, prin umplerea unui număr de 3 bazine piscicole cu material de decoperta rezultata în urma exploatărilor de agregate minerale de pe amplasamentele exploatărilor în curs, comuna Potlogi, județul Dâmbovița.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa:

– Societatii: S.C. BALASTIERA NEDELEA S.R.L cu sediul în comuna POTLOGI, sat ROMÂNEȘTI, județul DÂMBOVIȚA, tel. 0768.101.060, persoană contact Ciulei Constantin
– Administrației Bazinale de Apă ARGEȘ-VEDEA Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel. 0248.223.449.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

ANUNŢURI

Parcul Industrial Priboiu oferă teren spre închiriere / concesiune/ superficie

Publicat

pe

De

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., cu sediul în comuna Brănești, sat Priboiu, Aleea Sinaia Nr. 60, oferă spre închiriere / concesiune / superficie:

– teren în suprafață de 64.660 mp, comuna Brănești, sat Priboiu, Aleea Sinaia nr. 60, categoria de folosință: curți – construcții, intravilan,
– teren în suprafață de 44.555 mp, comuna Brănești, sat Priboiu, Aleea Sinaia nr. 3-4 A, categoria de folosință: curți – construcții, intravilan,

Relații suplimentare:
Telefon: 0725579334
Email: priboiuparcindustrial@yahoo.com
www. parcindustrialpriboiu.ro

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ANUNŢURI

Primăria Moreni vinde la licitație 107 mp teren intravilan

Publicat

pe

De

Municipiul Moreni, cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza, nr.15, județul Dâmbovița, cod fiscal 4344597, tel./fax. 0245 667.265, e-mail contact@primariamoreni.ro, organizează, prin Primăria Municipiului Moreni, licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul teren intravilan, categoria curți-construcții, proprietatea privată UAT Moreni, cu adresa Moreni, strada Târgoviștei f.nr., județul Dâmbovița, cu suprafața de 107 mp., cu nr. cadastral 75335, înscris în cartea funciară UAT Moreni nr. 75335.

Documentaţia de atribuire (un exemplar) se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare în scris către Registratura Primăriei, gratuit, pe suport hârtie, de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primăriei Moreni, tel. 0245.667.265. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire este 11.06.2024, ora 16:00.

Ofertele se depun până la data de 18.06.2024, ora 16:00, într-un exemplar, la sediul autorității contractante.

Sedința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 19.06.2024, ora 10:00, la sediul autorității contractante.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare este Sectia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, municipiul Târgoviște, Calea București, nr.3, tel. 0245.612.344, fax 0245.216.622, e-mail: Tr-dambovita-brp@just.ro, în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004, actualizată.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite