Connect with us

ANUNŢURI

GAL Dealurile Sultanului: Apel de selecție M2/6B – varianta simplificată

Publicat

pe

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -1/24-25.01.2024
Data publicării: 25.01.2024

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B -”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”, fonduri FEADR.

I. Data lansării apelului de selecție: 25.01.2024
II. Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2024
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
IV. Beneficiari eligibili:
– Unitățile teritorial-administrative din teritoriul GAL Dealurile Sultanului (comune și orașe) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune:
-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 91.920,32 euro, FEADR
– Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 45.960,16 euro
Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) – 31.12.2025
VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 08:30-16:30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654 / 0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro
VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro
VIII. La sediul GAL Dealurile Sultanului este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M2/6B.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNŢURI

GAL Dealurile Sultanului: Apel de selecție M3/2A, varianta simplificată

Publicat

pe

De

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M3/2A -1/24-08.04.2024
Data publicării: 08.04.2024
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M3/2A -”Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole”.
I. Data lansării apelului de selecție: 08.04.2024
II. Data limită de depunere a proiectelor: 17.05.2024
III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
IV. Beneficiari eligibili:
– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cu activitatea în teritoriul GAL, care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 250.000 € S.O.
– Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești;
– asociațiile crescătorilor de animale și cooperativele (societățile cooperative agricole și cooperativele agricole), constituite în baza legislației naționale în vigoare, care activează în teritoriul GAL, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Această măsură se adresează și celor care au beneficiat direct de măsurile M6/3A –fermierii și M7/3A –structurile asociative constituite (care sunt punctate și la criteriile de selecție), rezultând astfel complementaritatea măsurii M3/2A cu M6/3A și M7/3A.
V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune:
– Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 82.326.98 euro, fonduri FEADR
– Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 41.163.49 Euro
Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) – 31.12.2025.
VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro
VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro
VIII. La sediul GAL Dealurile Sultanului este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M3/2A.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ANUNŢURI

Primăria Corbii Mari: Anunț actualizare Decizie etapă de încadrare

Publicat

pe

De

Primăria comunei Corbii Mari anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 506 din 18.14.2023 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare în satele Petrești, Bărăceni, Moara din Groapă, Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data: 05.04.2024

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite