Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iunie 19, 2021
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » ANUNŢ: Licitaţie pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu

ANUNŢ: Licitaţie pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu 

primaria-titu k

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon / fax 0245.651.095 / 0245.651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L. Titu nr. 68/2015, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 8,2 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 26 iunie 2015, orele 09:00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu. Licitaţia va avea loc în data de 26 iunie 2015, orele 10:00, la sediul Primăriei Oraşului Titu. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Adaugă un Comentariu

*