Știri, Muntenia-Sud, România|luni, mai 17, 2021
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » INFO UTIL: Cum contest decizia de pensionare în 2016?

INFO UTIL: Cum contest decizia de pensionare în 2016? 

Avocat Marius Vicenţiu Coltuc (Foto: www.coltuc.ro)

Avocatul Marius Coltuc vine în sprijinul persoanelor care sunt nemulţumite de decizia de pensionare, fie din cauza nevalorificării unor adeverinţe ce atestă realizarea de venituri cu titlul de sporuri, adaosuri sau în acord global, fie din cauza neluării în calcul a unor perioade de cotizare, şi prezintă în amănunt procedura ce trebuie urmată, dacă vor să o conteste.

1.Cum procedam daca suntem nemultumiti de decizia de pensionare comunicata de Casa teritoriala de pensii sau de Casa de pensii sectoriala?

In cazul in care persoana indreptatita in obtinerea unei anumite categorii de pensie este nemultumita de continutul deciziei comunicate, in temeiul art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, aceasta poate contesta decizia de pensionare intermen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Comisia Centrala de Contestatii si comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare, care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.

In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.

Pensia poate fi recalculata la cerere prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

2.Este obligatorie contestarea deciziei de pensionare potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sau partea se poate indrepta direct catre instanta de judecata?

Potrivit dispozitiilor art. 149 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila obligatorie, fara caracter jurisdictional.

Aceasta presupune ca, in situatia in care contestatorul nu a formulat contestatie potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, ci s-a adresat direct cu contestatie catre instanta de judecata, tribunalul va admite exceptia prematuritatii invocata fie de partea adversa, fie din oficiu de catre instanta si, pe cale de consecinta, va respinge ca prematur formulata cererea contestatorului reclamant.

Pe cale de consecinta, contestatia formulata in temeiul art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 reprezinta o procedura prealabila obligatorie ce trebuie indeplinita de catre cel caruia i se comunica decizia de pensionare, mai inainte ca acesta sa actioneze in instanta Casa teritoriala de pensii sau Casa de pensii sectoriala care a emis decizia de pensionare.

3.Care este termenul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Termenul de solutionare a contestatiei de catre Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.

4.Cum se procedeaza la solutionarea contestatiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Potrivit art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, in solutionarea contestatiei, Comisia Centrala de Contestatii, respectiv comisia de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii adopta o hotarare.

Hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanei in cauza si casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriala interesata, dupa caz, in termen de cinci zile de la adoptare.

5.Poate fi atacata hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii?

Prevederile art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 stabilesc ca hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii data in solutionarea contestatiei poate fi atacata la instantajudecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1453/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, hotararile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Este important de retinut ca nesolutionarea contestatiei (in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia) si necomunicarea in termenul legal (de cinci zile de la adoptare) a hotararii Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.

Cu alte cuvinte, chiar daca contestatorului nu i-a fost solutionata contestatia prin adoptarea unei hotarari in cele 45 de zile de la data inregistrarii acesteia sau nu i-a fost comunicata hotararea adoptata in termenul legal de cinci zile de la adoptare, acesta are dreptul de a formula o actiune in instanta.

6.Care sunt cheltuielile de judecata suportate in cazul formularii contestatiei impotriva unei decizii de pensionare?

Potrivit dispozitiilor art. 157 din Legea nr. 163/2010 cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale (inclusiv contestatiile impotriva deciziilor de pensionare), sunt scutite de taxa de timbru.

Pe cale de consecinta, singurele cheltuieli ocazionate de astfel de litigii sunt cele legate de plata onorariului de avocat, in situatia in care contestatorul alege sa apeleze la servicii juridice de specialitate si nu sa se reprezinte singur in fata instantelor de judecata .

7. Ce fel de venituri se pot valorifica pe calea contestatiei la deciziei de pensionare

a) Venituri cu caracter nepermanent

Pentru valorificarea veniturilor cu caracter nepermanent este necesar sa se solicite angajatorului/fostului angajator(chiar si in instanta daca acesta refuza), o adeverinta conforma a Statelor de Plata care atesta „Suma venituri brute deductibile de CAS” precum si rubrica separata cu veniturile nepermanente(ore cumul/plata cu ora) din care nu s-au retinut CAS si, comparand Statele de Plata cu cartea de munca si buletinul de calcul al pensiei, se verifica daca salariile de incadrare si veniturile brute deductibile de CAS coincid.

Daca „Suma venituri brute deductibile de CAS”, implicit contributiile la CAS care sunt trecute in Statele de Plata, sunt mai mari decat salariile de incadrare trecute din cartea de munca si respectiv in buletinul de calcul al pensiei de la Casade Pensii, se poate solicita in fata instantei obligarea casei de pensii la recalcularea drepturilor de pensie in functiede veniturile mentionate in adeverinta angajatorului. In acest caz nu este nevoie de efectuarea unei expertize judiciare.

b) Venituri realizate in acord global

In situatia in care s-a formulat la casa de pensii o cerere de recalculare a pensiei cu luarea in considerare a veniturilor, inclusiv a celor in acord global, fiind anexata adeverinta care atesta realizarea acestor venituri, si pentru care s-a platit contributia CAS , act semnat si stampilat de institutia angajatoare, Casa de pensii este obligata sa ia in considerare aceste venituri la calcularea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului de pensie si sa emita o noua decizie de pensionare.

In cazul in care Casa de pensii a respins cererea de recalculare sau nu a formulat un raspuns in termen de 45 zile calendaristice de la momentul depunerii cererii, persoana indreptatita se poate adresa Tribunalului (Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale) in a carui circumscriptie se afla domiciliul contestatorului.

Cu privire la veniturile obtinute in acord global Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global prin care a statuat:

„Formele de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii”.

Adaugă un Comentariu

*