Știri, Muntenia-Sud, România|marți, septembrie 21, 2021
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » ISU Ialomița face ANGAJĂRI din sursă externă!

ISU Ialomița face ANGAJĂRI din sursă externă! 

FOTO ARHIVĂ (Sursa: radioconstanta.ro)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează, în luna martie a anului 2018, concursuri în vederea ocupării, prin încadrare directă, a două posturi de ofițer și a unui post de subofițer la compartimentele Avizare-Autorizare și Achiziții Publice. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, anumite condiţii generale şi criterii specifice, care se regăsesc în anunțurile de concurs, postate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de tabelul cu rude (conform modelelor din anexele la anunțuri), copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi un dosar plic vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 03-10.01.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, până la data de 26.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Candidații vor fi testați din punct de vedere psihologic, iar concursurile vor consta în susținerea următoarelor probe:
– Evaluarea performanțelor fizice – se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, având caracter eliminatoriu;
– Test scris – pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Probele vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232.396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

Toate informațiile necesare posibililor candidați sunt publicate pe site-ul instituţiei (www. isujialomita.eu) și afişate la avizierul unităţii și subunităților.

Adaugă un Comentariu

*