Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, septembrie 18, 2021
Sunteți Aici Home » SOCIAL » AVIZ: Modificări normative în domeniul pensiilor, asistenţei sociale şi salarizării!

AVIZ: Modificări normative în domeniul pensiilor, asistenţei sociale şi salarizării! 

carmen holban 1

Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor a avizat favorabil, săptămâna trecută, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – ne informează deputata PSD de Dâmboviţa Carmen Holban. Sunt vizate legi din domeniile pensiilor, asistenţei sociale şi salarizării.

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, care a fost sesizată în fond, după care vor urma dezbaterile în plen şi adoptarea acestui proiect de lege. Camera Deputaţilor este cameră decizională.

Schimbări prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 supusă acum aprobării Parlamentului:
– Se asigură cadrul normativ astfel încât să se poată iniţia negocieri colective în vederea încheierii contractelor colective de muncă şi în cadrul societăţilor cu mai puţin de 21 de salariaţi;
– Majorarea punctului de pensie la 1.100 lei, începând cu 1 iulie 2018;
– Stabilirea nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari la 640 de lei, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018;
– Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018. Indemnizaţia nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar plafonul maxim a fost plafonat la 8.500 lei;
– Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi:
– Amânarea cu 1 an, până la 1 aprilie 2019, a intrării în vigoare a Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune (sprijin financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal), cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la 1 februarie 2019, întrucât stipulează că cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de această lege, se pot depune cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social și a celor de alocație pentru susținerea familiei.

carmen holban 2

„Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, a fost instituit un nou beneficiu de asistenţă social, prin consolidarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Toate cererile, declaraţiile şi documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune vor fi prelucrate în format electronic de către personalul primăriilor.

Modificarea termenului de aplicare a acestei legi cu 12 luni a fost propusă pentru a se asigura pe de o parte toate măsurile administrative de implementare în bune condiţii, iar pe de altă parte pentru asigurarea sprijinului minim necesar pentru cele mai defavorizate categorii ale populaţiei: săraci, familii cu mulţi copii, persoane vârstnice”, exprică deputata Carmen Holban – membră în Comisia pentru Sănătate şi Familie.

Adaugă un Comentariu

*