Știri, Muntenia-Sud, România|marți, iunie 22, 2021
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » SUD MUNTENIA: De la vorbă la faptă! Proiectele europene de succes, prezentate ca modele de bună practică

SUD MUNTENIA: De la vorbă la faptă! Proiectele europene de succes, prezentate ca modele de bună practică 

seminar ADR 1

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la Sinaia, un seminar de informare sub forma unui schimb de experiență, ce a avut ca scop îmbunătăţirea procesului de planificare pentru perioada 2014 – 2020, prin prezentarea inițiativelor teritoriale de succes ale regiunilor de convergență, care ar putea fi utilizate ca modele de către Regiunea Sud Muntenia.

În cele două zile, s-au organizat grupuri de lucru pentru cei peste 70 de participanţi, în care au fost prezentate repere teoretice, mecanisme de implementare, exemple concrete de iniţiative locale de dezvoltare economică şi socială, precum şi exemple de bune practici în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare pentru perioada 2014 – 2020.

seminar ADR 2Grupurile de lucru au vizat următoarele tematici: cadrul de programare pentru fondurile UE și Programele Operaționale valabile pentru perioada 2014 – 2020, noile concepte europene pentru dezvoltarea teritorială – dezvoltarea urbană durabilă, dezvoltarea locală plasată sub semnul comunității locale și investițiile teritoriale integrate – și mecanismele comunitare de cooperare macro-regională – INTERREG EUROPE, CBC România – Bulgaria și SUERD. Coodonarea fondurilor nerambursabile va ţine seama de lecţiile învăţate în perioada 2007 – 2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea problemelor administrative. Totodată, concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

Pentru perioada 2014 – 2020, România va avea la dispoziţie aproximativ 39,887 miliarde de euro fonduri europene, dintre care 21,8 miliarde de euro fonduri structurale şi de coeziune.

Proiectul a vizat sprijinirea autorităților publice locale, în vederea asigurării unui proces eficient și eficace de planificare regională, care să țină cont de vectorii tematici și prioritățile Strategiei Europa 2020. Contractul se derulează pe perioadă de 8 săptămâni, până în data de 20 martie 2015, şi constă în prestarea de servicii pentru sprijinirea autorităţilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii cadrului de planificare şi programare financiară. Obiectivul specific al proiectului îl constituie organizarea unui seminar pentru diseminarea politicilor de succes din Statele Membre ale Uniunii Europene, în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi ale Programelor Operaţionale, care ar putea fi utilizate ca modele de către regiunea Sud Muntenia, precum şi de celelalte regiuni de dezvoltare din România.

seminar ADR 3

Adaugă un Comentariu

*