Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, septembrie 18, 2021
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » TITU: Au fost stabilite taxele şi impozitele locale pentru 2018! Vezi ce scutiri se acordă!

TITU: Au fost stabilite taxele şi impozitele locale pentru 2018! Vezi ce scutiri se acordă! 

primaria titu iarna

Administraţia oraşului Titu a stabilit cuantumurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Potrivit Codului Fiscal, plata se face anual, în două tranşe egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, după care se calculează majorări de întârziere.

ATENŢIE! Contribuabilii care achită integral impozitele datorate până la data de 31 matie vor beneficia de o bonificaţie de 10%.

În oraşul Titu, impozitul pe clădiri şi mijloace de transport a rămas la nivelul din 2017, iar cel pentru terenuri va fi mai mic, având în vedere că suprafaţa de 400 mp înregistrată la altă categorie de folosinţă decât „teren cu construcţii” nu se mai impozitează la categoria „curţi-construcţii”, informează Direcţia Economică – Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei.

ATENŢIE! Există mai multe categorii de persoane care pot beneficia de scutire, astfel:
a) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 100% pentru contribuabilii (sot/sotie) beneficiari de:
– indemnizatie de somaj
– ajutor social
– pensii pana la salariu minim brut pe tara
– venit lunar de pana la 500 lei

b) Scutire de la plata impozitului in procent de 100% pe cladire si teren folosite ca domiciliu si/sau alte cladiri si terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin.(1) lit.b) si art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 90% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 501 – 700 lei.

d) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 80% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 701 lei si venitul minim brut pe tara – 1450 lei valabil pana la data de 31.12.2017.

Conform Codului Fiscal, „scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica, incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie, inclusiv”.

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului:
– cerere tip
– copie B.I./C.I. a proprietarului (soţ/ soţie) care au acelaşi domiciliu;
– documentele care atesta dreptul de proprietate;
– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine altă proprietate;
– dovada veniturilor lunare (cupon pensie, adeverinţă salariu,cupon ajutor social, cupon somaj) – la data de 31.12.2017;
– declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.

Adaugă un Comentariu

*