Conectați-vă cu noi

ACTUALITATE

Departamentul Asistente Medicale al FSS, solicitări către Ministerul Sănătăţii

Publicat

pe

Departamentul Asistente Medicale din cadrul Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” (FSS) solicită Ministerului Sănătăţii ca, înainte să discute despre performanţă, să plătească asistentele medicale pentru toate atribuţiile profesionale.

Reamintim că Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a aprobat un program de proteste, mergând până la declanşarea grevei generale, pentru a-şi susţine revendicările.

Din punctul de vedere al Departamentului Asistente Medicale, trebuie îndeplinite următoarele 10 obiective:
1) Raportarea sporurilor de tură la salariul de bază actual
Această situație nefirească, ce încalcă principiile etice și juridice ale unei salarizări echitabile, trebuie să înceteze! Federația „Solidaritatea Sanitară” nu este responsabilă pentru faptul că alții au fost de acord în anul 2017 cu această măsură, noi fiind îndreptățiți să solicităm în continuare, așa cum am făcut-o constat până acum, eliminarea ei. Utilizarea unui alt nivel de referință pentru calculul sporului de tură decât salariului de bază actual reprezintă un atac la capacitatea de asigurare a continuității asistenței medicale și la dreptul salariaților de a fi despăgubiți pentru efortul suplimentar pe care-l reprezintă programul variabil de lucru și, mai ales, turele de noapte.

2) Raportarea sporului de continuitate la salariul de bază actual și garantarea acordării acestuia în procent de 100%
Conform drepturilor fundamentale ale salariaților din sănătate și angajamentului pe care ministrul Sănătății și l-a luat în fața reprezentanților Federației „Solidaritatea Sanitară” în cadrul negocierii Acordului cu Guvernul, încheiat anul trecut, sporul pentru activitatea desfășurată de salariații din sănătate în zilele libere/nelucrătoare trebuie să fie de 100%. Transpunerea acestei prevederi trebuie să fie făcută, conform înțelegerii, în mod expres în contractul colectiv de muncă la nivel de sec-tor.
De asemenea, sporul pentru activitatea desfășurată de salariații din sănătate în zilele libere/nelucrătoare trebuie să fie raportat la salariul de bază, acesta fiind un drept al salariaților.

3) Respectarea și actualizarea drepturilor de concediu de odihnă suplimentar
Contribuția salariaților din sănătate la asigurarea continuității asistenței medicale, în formele indicate la punctele I-II, constituie un efort suplimentar depus de asistentele medicale și de alte categorii de salariați din sănătate comparativ cu alte sectoare de activitate, ea atrăgând uzura accentuată a forței de muncă. Recuperarea forței de muncă solicitată suplimentar de acest program de lucru atipic se face inclusiv prin intermediul concediilor de odihnă suplimentare. În aceste codiții, considerăm de-a dreptul revoltătoare intenția Ministerului Sănătății de-a elimina aceste instrumente necesare recuperării capacității de muncă, în timp ce ele există la nivele mult mai mari în cazul unor sectoare de activitate care nu sunt caracterizate de eforturile suplimentare necesare asigurării con-tinuității.

4) Evaluarea impactului creșterilor salariale ale asistentelor medicale/asistenților medicali
Analizele desfășurate de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS) pe tema satisfacției salariaților din sectorul public de sănătate față de creșterile salariale au indicat date de-a dreptul îngrijorătoare privind situația asistentelor medicale:
– Cca. 60% dintre asistentele medicale sunt nemulțumite de echitatea legii salarizării.
– Cca. 38% dintre asistentele medicale sunt nemulțumite de nivelul de salarizare raportat la munca depusă.
– Doar cca. 38% dintre asistentele medicale au arătat că puterea de cumpărare a veniturilor salariale a crescut în ultimii ani.
Principala cauză care explică situația o reprezintă greșita așezare a asistentelor medicale în grila de salarizare, ea fiind urmată de pierderile de pe zona sporurilor (pentru asistentele medicale din majoritatea unităților sanitare) și de faptul că studiile superioare ale asistentelor medicale nu se bucură de recunoaștere în legea salarizării

5) Reașezarea asistentelor medicale/asistenților medicali în grila de salarizare
Corectarea unui set de nemulțumiri majore ale asistentelor medicale este posibilă doar prin creșterea coeficienților corespunzători fiecărei funcții/trepte profesionale cel puțin începând cu anul 2022, corespunzător solicitărilor pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” le-a susținut încă de la începutul anului 2017 (din faza de proiect a legii salarizării). În absența acestei modificări legale asistentele medicale vor rămâne în continuare la o distanță mult prea mare față de medici în ierarhia salarizării, această inechitate observându-se și în distanța foarte mică față de funcțiile infirmieră și îngrijitoare în ierarhia coeficienților grilei de salarizare.

6) Rezolvarea problemelor determinate de transferul (informal) de atribuții
Soluții avute în vedere de Departamentul Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” pentru rezolvarea transferului de atribuții, a căror aplicare o cerem:
a) Metodologia de rezolvarea a disputelor/problemelor
• Se poate face doar prin modificarea expresă a Fișei postului și doar în legătură cu atribuțiile ce pot face obiectul exercitării de asistentele medicale.
• Conflictele dintre salariații aparținând diferitelor categorii profesionale se soluționează de către organismele profesionale. Câteva exemple:
– În situația în care unei asistente medicale i se solicită efectuarea unor gesturi profesionale care nu intră în atribuțiile sale, ci ale medicului, acea asistentă medicală se va adresa organismului profesional al asistentelor medicale, acesta având obligația să rezolve problema printr-o decizie comună cu organismul profesional al medicilor, care se comunică în formă scrisă unității, asistentei medicale și tuturor părților implicate.
– Dacă se ivesc situații în care o persoană aparținând altei categorii profesionale nu-și exercită atribuțiile de serviciu (ex.: un medic de gardă refuză să se prezinte la caz) sau are un comportament profesional care riscă să genereze daune și asistentelor medicale, acestea din urmă se adresează organismului profesional propriu solicitând rezolvarea problemei (prin relația cu unitatea și cu organismul profesional căreia îi aparține cel vizat de încălcarea prevederilor legale aplicabile)
• Pentru profesiile pentru care nu există organisme profesionale (spre exemplu, în cazul infirmierelor) situația se rezolvă de organismul profesional corespunzător categoriei profesionale de la care sunt transferate atribuții.
b) Modificarea traseului de carieră prin oficializarea transferului informal de atribuții
Exercitarea de către asistenta medicală a competențelor/atribuțiilor specifice altor profesii (în condiții de pregătire adecvată în acest sens) trebuie inclusă în traseul de carieră al asistentei medicale. Acest demers este posibil pe fondul creșterii traseului profesional specific acestei categorii de specialiști.
c) Aplicarea principiului banul urmărește atribuțiile
Atribuțiile exercitate informal până acum de asistentele medicale trebuie recunoscute și plătite suplimentar. O soluție pe care o propunem o constituie defalcarea plăților pe atribuțiile exercitate, transferul unor atribuții fiind însoțit automat și de transferul sumelor corespunzătoare de la cei care le dețineau inițial la cei care le exercită efectiv. Această soluție are în vedere aplicarea principiului banul urmărește atribuțiile, fiind o transpunere la nivelul profesioniștilor din sănătate a principiului banul urmărește pacientul ce guvernează finanțarea unităților sanitare.
Considerăm că înainte de a discuta despre evaluarea performanței Ministerul Sănătății trebuie să asigure implementarea principiului banul urmărește atribuțiile.

7) Dezvoltarea suplimentară a traseului de carieră al asistentelor medicale/asistenților medicali
Solicitarea Departamentului Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” are în vedere adăugarea unor trepte de carieră specifice asistentelor medicale prin:
• Adăugarea unor noi atribuții/competențe profesionale
• Oficializarea transferului informal de atribuții.
Modificarea traseului de carieră trebuie însoțită de apariția a noi nivele profesionale, respectiv a salarizării suplimentare corespunzătoare acestor nivele.

8) Continuarea demersurilor pentru implementarea echivalării competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală
Departamentul Asistente Medicale al FSSR constată cu tristețe că interesul actualei echipe a Ministerului Sănătății față de problema echivalării competențelor asistentelor medicale este sub nivelul echipei anterioare, tinzând către nivelul de implicare și interes al organismului profesional care are atribuții în rezolvarea acestei probleme (adică 0).
Faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară” a reușit modificarea legii 1/2011, în sensul deschiderii posibilității legale de echivalare a competențelor, împotriva tuturor celor care au responsabilități în acest domeniu se vede acum în rezistența pe care o dovedesc aceste instituții și organizații împotriva transpunerii prevederilor legale.
Solicităm Ministerului Sănătății să renunțe la politica de neimplicare, acceptând pentru început Procedura pentru Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală, propusă de Federația „Solidaritatea Sanitară” în cadrul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector.

9) Formarea profesională continuă trebuie să fie gratuită pentru asistentele medicale
Solicităm ca finanțarea formării profesionale continue să fie asigurată din cele trei surse prevăzute în propunerea FSRR la CCM sector (și aplicarea întocmai a acestei proceduri): a) de organismul profesional b) de angajator și c) de furnizorii de medicamente și materiale sanitare.

10) Introducerea procedurii de stabilire a turelor, așa cum este solicitată de Federația „Solidaritatea Sanitară”
Precizăm că aplicarea acestei proceduri, exact așa cum a fost solicitată de FSSR în cadrul negocierii CCM, ar rezolva o serie întreagă de probleme ce vizează echitatea distribuirii sarcinilor de serviciu și a repartizării pe programul de lucru, făcând parte tot odată din măsurile menite să diminueze dimensiunea neo-feudală a sistemului public de sănătate.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Comuna Brănești nu scapă de carantină! Încă o prelungire de 7 zile

Publicat

pe

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmboviţa a propus, prelungirea carantinei zonale pentru comuna Brănești cu alte 7 zile, începând cu data de 12 aprilie 2021, ora 12:00, până în data de 19 aprilie 2021, ora 12:00.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
3. În intervalele orare 5.00-22.00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 5.00-20.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică) în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
4. În intervalele orare 22.00-5.00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 20.00-5.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o).
5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.
6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la prezentul articol, data completării și semnătura.
9. Se permite tranzitarea comunei Brănești pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în zona carantinată.
10. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
11. Slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc.
12. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii religioase, înmormântări, etc.) se desfăşoară în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă).
13. Accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
14. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
15. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
16. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21.00 pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi, respectiv până la ora 18.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

Art. 7. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:
– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
– Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
– Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
– Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2021, Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3459/280/2021, cursurile de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată doar în sistem online.

Art. 9. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va întreprinde următoarele:
(1) Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
(2) Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
(3) Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
(4) Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 10. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245 613761, e-mail: cjcci.db@gmail.com).

Art. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I“ al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din comuna carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Veste bună! Târgoviște, rată de incidență COVID sub 3 la mia de locuitori

Publicat

pe

Municipiul Târgoviște are mari șanse să revină în scenariul galben COVID, după ce astăzi a înregistrat o rată de incidență de 2,96 la mia de locuitori – cea mai scăzută din ultimele 30 de zile, după cum a precizat primarul Daniel Cristian Stan.

„Dacă tendința se menține și rata de incidență nu crește, începând de miercuri, 14.04.2021, se vor redeschide la interior instituțiile de spectacole, restaurantele și cafenelele, în limita a 30% din capacitate.

Acest lucru va permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00.

Totodată, va fi permisă desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului în limita a 30% din capacitatea maximă a spațiului”, a explicat primarul Daniel Cristian Stan.

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT