Connect with us

ACTUALITATE

Departamentul Asistente Medicale al FSS, solicitări către Ministerul Sănătăţii

Publicat

pe

Departamentul Asistente Medicale din cadrul Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” (FSS) solicită Ministerului Sănătăţii ca, înainte să discute despre performanţă, să plătească asistentele medicale pentru toate atribuţiile profesionale.

Reamintim că Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a aprobat un program de proteste, mergând până la declanşarea grevei generale, pentru a-şi susţine revendicările.

Din punctul de vedere al Departamentului Asistente Medicale, trebuie îndeplinite următoarele 10 obiective:
1) Raportarea sporurilor de tură la salariul de bază actual
Această situație nefirească, ce încalcă principiile etice și juridice ale unei salarizări echitabile, trebuie să înceteze! Federația „Solidaritatea Sanitară” nu este responsabilă pentru faptul că alții au fost de acord în anul 2017 cu această măsură, noi fiind îndreptățiți să solicităm în continuare, așa cum am făcut-o constat până acum, eliminarea ei. Utilizarea unui alt nivel de referință pentru calculul sporului de tură decât salariului de bază actual reprezintă un atac la capacitatea de asigurare a continuității asistenței medicale și la dreptul salariaților de a fi despăgubiți pentru efortul suplimentar pe care-l reprezintă programul variabil de lucru și, mai ales, turele de noapte.

2) Raportarea sporului de continuitate la salariul de bază actual și garantarea acordării acestuia în procent de 100%
Conform drepturilor fundamentale ale salariaților din sănătate și angajamentului pe care ministrul Sănătății și l-a luat în fața reprezentanților Federației „Solidaritatea Sanitară” în cadrul negocierii Acordului cu Guvernul, încheiat anul trecut, sporul pentru activitatea desfășurată de salariații din sănătate în zilele libere/nelucrătoare trebuie să fie de 100%. Transpunerea acestei prevederi trebuie să fie făcută, conform înțelegerii, în mod expres în contractul colectiv de muncă la nivel de sec-tor.
De asemenea, sporul pentru activitatea desfășurată de salariații din sănătate în zilele libere/nelucrătoare trebuie să fie raportat la salariul de bază, acesta fiind un drept al salariaților.

3) Respectarea și actualizarea drepturilor de concediu de odihnă suplimentar
Contribuția salariaților din sănătate la asigurarea continuității asistenței medicale, în formele indicate la punctele I-II, constituie un efort suplimentar depus de asistentele medicale și de alte categorii de salariați din sănătate comparativ cu alte sectoare de activitate, ea atrăgând uzura accentuată a forței de muncă. Recuperarea forței de muncă solicitată suplimentar de acest program de lucru atipic se face inclusiv prin intermediul concediilor de odihnă suplimentare. În aceste codiții, considerăm de-a dreptul revoltătoare intenția Ministerului Sănătății de-a elimina aceste instrumente necesare recuperării capacității de muncă, în timp ce ele există la nivele mult mai mari în cazul unor sectoare de activitate care nu sunt caracterizate de eforturile suplimentare necesare asigurării con-tinuității.

4) Evaluarea impactului creșterilor salariale ale asistentelor medicale/asistenților medicali
Analizele desfășurate de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS) pe tema satisfacției salariaților din sectorul public de sănătate față de creșterile salariale au indicat date de-a dreptul îngrijorătoare privind situația asistentelor medicale:
– Cca. 60% dintre asistentele medicale sunt nemulțumite de echitatea legii salarizării.
– Cca. 38% dintre asistentele medicale sunt nemulțumite de nivelul de salarizare raportat la munca depusă.
– Doar cca. 38% dintre asistentele medicale au arătat că puterea de cumpărare a veniturilor salariale a crescut în ultimii ani.
Principala cauză care explică situația o reprezintă greșita așezare a asistentelor medicale în grila de salarizare, ea fiind urmată de pierderile de pe zona sporurilor (pentru asistentele medicale din majoritatea unităților sanitare) și de faptul că studiile superioare ale asistentelor medicale nu se bucură de recunoaștere în legea salarizării

5) Reașezarea asistentelor medicale/asistenților medicali în grila de salarizare
Corectarea unui set de nemulțumiri majore ale asistentelor medicale este posibilă doar prin creșterea coeficienților corespunzători fiecărei funcții/trepte profesionale cel puțin începând cu anul 2022, corespunzător solicitărilor pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” le-a susținut încă de la începutul anului 2017 (din faza de proiect a legii salarizării). În absența acestei modificări legale asistentele medicale vor rămâne în continuare la o distanță mult prea mare față de medici în ierarhia salarizării, această inechitate observându-se și în distanța foarte mică față de funcțiile infirmieră și îngrijitoare în ierarhia coeficienților grilei de salarizare.

6) Rezolvarea problemelor determinate de transferul (informal) de atribuții
Soluții avute în vedere de Departamentul Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” pentru rezolvarea transferului de atribuții, a căror aplicare o cerem:
a) Metodologia de rezolvarea a disputelor/problemelor
• Se poate face doar prin modificarea expresă a Fișei postului și doar în legătură cu atribuțiile ce pot face obiectul exercitării de asistentele medicale.
• Conflictele dintre salariații aparținând diferitelor categorii profesionale se soluționează de către organismele profesionale. Câteva exemple:
– În situația în care unei asistente medicale i se solicită efectuarea unor gesturi profesionale care nu intră în atribuțiile sale, ci ale medicului, acea asistentă medicală se va adresa organismului profesional al asistentelor medicale, acesta având obligația să rezolve problema printr-o decizie comună cu organismul profesional al medicilor, care se comunică în formă scrisă unității, asistentei medicale și tuturor părților implicate.
– Dacă se ivesc situații în care o persoană aparținând altei categorii profesionale nu-și exercită atribuțiile de serviciu (ex.: un medic de gardă refuză să se prezinte la caz) sau are un comportament profesional care riscă să genereze daune și asistentelor medicale, acestea din urmă se adresează organismului profesional propriu solicitând rezolvarea problemei (prin relația cu unitatea și cu organismul profesional căreia îi aparține cel vizat de încălcarea prevederilor legale aplicabile)
• Pentru profesiile pentru care nu există organisme profesionale (spre exemplu, în cazul infirmierelor) situația se rezolvă de organismul profesional corespunzător categoriei profesionale de la care sunt transferate atribuții.
b) Modificarea traseului de carieră prin oficializarea transferului informal de atribuții
Exercitarea de către asistenta medicală a competențelor/atribuțiilor specifice altor profesii (în condiții de pregătire adecvată în acest sens) trebuie inclusă în traseul de carieră al asistentei medicale. Acest demers este posibil pe fondul creșterii traseului profesional specific acestei categorii de specialiști.
c) Aplicarea principiului banul urmărește atribuțiile
Atribuțiile exercitate informal până acum de asistentele medicale trebuie recunoscute și plătite suplimentar. O soluție pe care o propunem o constituie defalcarea plăților pe atribuțiile exercitate, transferul unor atribuții fiind însoțit automat și de transferul sumelor corespunzătoare de la cei care le dețineau inițial la cei care le exercită efectiv. Această soluție are în vedere aplicarea principiului banul urmărește atribuțiile, fiind o transpunere la nivelul profesioniștilor din sănătate a principiului banul urmărește pacientul ce guvernează finanțarea unităților sanitare.
Considerăm că înainte de a discuta despre evaluarea performanței Ministerul Sănătății trebuie să asigure implementarea principiului banul urmărește atribuțiile.

7) Dezvoltarea suplimentară a traseului de carieră al asistentelor medicale/asistenților medicali
Solicitarea Departamentului Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” are în vedere adăugarea unor trepte de carieră specifice asistentelor medicale prin:
• Adăugarea unor noi atribuții/competențe profesionale
• Oficializarea transferului informal de atribuții.
Modificarea traseului de carieră trebuie însoțită de apariția a noi nivele profesionale, respectiv a salarizării suplimentare corespunzătoare acestor nivele.

8) Continuarea demersurilor pentru implementarea echivalării competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală
Departamentul Asistente Medicale al FSSR constată cu tristețe că interesul actualei echipe a Ministerului Sănătății față de problema echivalării competențelor asistentelor medicale este sub nivelul echipei anterioare, tinzând către nivelul de implicare și interes al organismului profesional care are atribuții în rezolvarea acestei probleme (adică 0).
Faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară” a reușit modificarea legii 1/2011, în sensul deschiderii posibilității legale de echivalare a competențelor, împotriva tuturor celor care au responsabilități în acest domeniu se vede acum în rezistența pe care o dovedesc aceste instituții și organizații împotriva transpunerii prevederilor legale.
Solicităm Ministerului Sănătății să renunțe la politica de neimplicare, acceptând pentru început Procedura pentru Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală, propusă de Federația „Solidaritatea Sanitară” în cadrul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector.

9) Formarea profesională continuă trebuie să fie gratuită pentru asistentele medicale
Solicităm ca finanțarea formării profesionale continue să fie asigurată din cele trei surse prevăzute în propunerea FSRR la CCM sector (și aplicarea întocmai a acestei proceduri): a) de organismul profesional b) de angajator și c) de furnizorii de medicamente și materiale sanitare.

10) Introducerea procedurii de stabilire a turelor, așa cum este solicitată de Federația „Solidaritatea Sanitară”
Precizăm că aplicarea acestei proceduri, exact așa cum a fost solicitată de FSSR în cadrul negocierii CCM, ar rezolva o serie întreagă de probleme ce vizează echitatea distribuirii sarcinilor de serviciu și a repartizării pe programul de lucru, făcând parte tot odată din măsurile menite să diminueze dimensiunea neo-feudală a sistemului public de sănătate.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Peste 3.000 de tineri au scris istorie sfântă la Târgoviște

Publicat

pe

Ușile marii sărbători care umple, în fiecare an, inima municipiului Târgoviște cu drept credincioși veniți din toate colțurile județului să se închine la racla cu moaştele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, s-au deschis în această după-amiază, când străzile Vechii Cetăți de Scaun a Țării Românești au fost acoperite de valul suav, blând, fremătând a rugăciune, alcătuit din peste 3.000 de tineri din Arhiepiscopia Târgoviștei sosiți special pentru a semăna încredere și credință.

„Ce poate fi mai frumos decât să vezi peste 3.000 de tineri rugându-se și mergând împreună în pelerinaj? Și nu oriunde, ci la Târgoviște, într-un oraș cu multiple rezonanțe istorice, culturale și religioase!

În această seară, am avut deosebita bucurie să particip, alături de Înaltpreafințitul Părinte Mitropolit Nifon, la seara dedicată tinerilor din cadrul ceremoniilor prilejuite de sărbătoarea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. O seară fabuloasă, ce îmi dă speranțe uriașe că viitorul acestei țări nu are cum să se piardă în zonele nesemnificative ale istoriei. O mare de tineri rugându-se cu mult entuziasm, tinerețe și bucurie.

Tinerii reprezintă uriașa forță a Bisericii și a țării noastre și pentru bucuria, entuziasmul și frumusețea lor, avem datoria de a le dărui mereu exemple demne de urmat, dar mai mult, de a le înlesni viața, creându-le condițiile cele mai bune pentru ca ei să poată să se manifeste cu exuberanța specifică vârstei lor, pregătindu-se spre a fi cei ce vor purta pe umerii lor datoria și responsabilitatea vremurilor ce vor veni.

Am văzut pe chipurile lor reflectată acea bucurie și speranță ce l-a însuflețit oarecând pe Sf. Voievod Neagoe Basarab, atunci când și-a pus speranța și credința în slujba Bisericii și a neamului, sub călăuzirea Sf. Ierarh Nifon.

Am primit prin vocile lor certitudinea că tot ceea ce este bun și frumos în lume se poate construi numai cu entuziasmul tinereții, iar noi, cei aflați la o altă vârstă a tinereții, avem multe de învățat de la copiii noștri!

Prin tot ceea ce fac ei mărturisesc măreția vieții și frumusețea existenței! Iar, în această perspectivă, credința este la loc de cinste! Le mulțumesc pentru tot, îi apreciez enorm și-i încurajez să dea frâu bucuriei, speranței și credinței lor”, este mesajul vicarului eparhial Ionuț Ghibanu.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Mare spectacol mare, de „Ziua comunei Potlogi”

Publicat

pe

 

Luni – 15 august 2022, de Sfânta Marie Mare, la Potlogi, sub zidurile vestitului Palat Brâncovenesc, va fi mare sărbătoare. Localnicii și nu doar ei vor petrece de „Ziua comunei”.

Primarul Nicolae Catrina le-a pregătit un spectacol muzical de excepție. Programul artistic va debuta la ora 17:00. Cei care ajung la Potlogi înainte de deschiderea oficială a „Zilei comunei” vor putea vizita Palatul Brâncovenesc și grădinile sale, dar și Memorialul Nicolae Grigorescu din satul Pitaru. De asemenea, în târgul tradițional organizat cu prilejul acestei sărbători, vor putea să servească mici și bere și să-și achiziționeze diferite obiecte de trebuință în gospodărie.

Vor sosi la Potlogi, pentru a-i saluta pe localnici și pe reprezentanții autorităților locale președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Corneliu Ștefan, parlamentari PSD și alți reprezentanții din conducerea administrației județene.

Pe scena instalată în inima târgului,vor evolua: Nicu Paleru, Nicole Datcu, Ansamblul de dansuri țigănești „Enigma Romilor” de la Chișinău, Mariana Stan, Violeta Barac, Gigi Stoica și Nicolae Hodina.

La ora 23:00, toată suflarea prezentată pe stadion va putea urmări un superb foc de artificii. Manifestările dedicate „Zilei comunei Potlogi” se vor încheia cu „Discoteca Tineretului”.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

PUBLICITATE

 

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT