Connect with us

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, ANUNȚ PUBLIC 2 solicitare aviz de mediu

Publicat

pe

Subscrisa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., titular al planului / programului: PUZ „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmboviţa, în perioada 2014-2020 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Gura Foii, Dragodana, Mogoșani, Mătăsaru, Crângurile, Petrești, Morteni, Vișina, Ludești”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa, din localitatea Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, jud. Dâmbovița, de luni până joi între orele 09:00 11:00.

Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la APM Dâmbovița, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA – UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI POIM

ADMINISTRAŢIE

Anunț convocare Consiliul Local Voinești în data de 17 mai 2021, ora 19:00

Publicat

pe

de

Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local Voinești, în data de 17.05.2021, ora 19:00, la sediul acestuia, cu respectarea normelor în vigoare privind desfășurarea activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă pe perioada stării de alertă, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a comunei Voinești la data de 31.03.2021;

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de achiziții publice al comunei Voinești pe anul 2021, prin achiziționarea unui utilaj – miniescavator pe șenile.

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și Regulament aferent la obiectivul Amplasare stație de telefonie mobilă GSM Orange în comuna Voinești, sat Oncești, punct Varzaru

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare străzi în satele Voinești și Mînjina, comuna Voinești, județul Dâmbovița”;

6. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii nr. 31/15.04.2021 înaintată de dl. Petrescu Cotenescu Ion Gheorghe Radu, din București, cu privire la acordarea titlurilor de cetățeni de onoare POST MORTEM ai comunei Voinești pentru preot profesor capitan Cotenescu I. Gheorghe și studentul țărănist Marinescu Traian (Geagu);

7. Diverse.

PRIMAR ,
Sandu Gabriel Dănuț

Citește în continuare

ACTUALITATE

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare Școala Gimnazială din satul Gura Ocniței, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița”

Publicat

pe

de

07.05.2021

Comuna Gura Ocnitei , în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare Nr.6505/22.12.2020 cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoala Gimnaziala din satul Gura Ocnitei, comuna Gura Ocnitei, judetul Dambovita”, cod SMIS 123581, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunatațirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1b/7 regiuni Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Obiectivul general al proiectului reprezinta reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii gimnaziale din satul Gura Ocniței, comuna Gura Ocnitei, județul Dâmbovița.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunatățirea infrastructurii educaționale din satul Gura Ocniței reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii gimnaziale din satul Gura Ocniței, comuna Gura Ocnitei, județul Dâmbovița;
2. Crearea de conditii adecvate pentru desfășurarea activităților sportive si educaționale in cadrul școlii prin dotarea corespunzătoare a investiției propuse

Valoarea totală a proiectului este de 7.962.850,36 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.768.422,81 lei, contribuția din bugetul național este de 1.035.170,50 lei, și o contribuție proprie în proiect a beneficiarului,în valoare de 159.257,05

Data de începere a proiectului: 17.01.2018

Data finalizării proiectului:30.08.2023.

Loc de implementare: Gura Ocnitei, sat. Gura Ocnitei, jud. Dâmboviţa.

Persoană de contact: Ionita Sorin Vasile, telefon: 0785213105, mail: primariaguraocnitei@gmail.

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT