Connect with us

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, INFORMARE solicitare aviz de pospodărire a apelor

Publicat

pe

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. solicită de la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița , aviz de gospodărire a apelor pentru documentația: PUZ – PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020 – “SURSE DE APĂ, STAȚII DE TRATARE, REZERVOARE, STAȚII DE POMPARE, ADUCȚIUNI PENTRU BUTIMANU, NICULEȘTI, DOBRA, BUCȘANI, BĂLENI, FINTA”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa: Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, str. I.C. Brătianu, nr. 50 sau la tel.0245/614403, fax 0245/611774.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la adresa menționată după data apariției anunțului în ziar, în termen de 7 zile.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Adrian Dumitru

ADMINISTRAŢIE

Anunț convocare ședință Consiliul Local Voinești. Vezi ordinea de zi!

Publicat

pe

de

Se convoacă în ședință ordinară, ce se va desfășura prin mijloace electronice-online, Consiliul Local Voinești, pe data de 28.10.2021, ora 09:00.

Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali în format electronic.

Consilierii locali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pe adresa de e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com (Secretar General)

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației fazele DALI si PT, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinanțării din partea Consiliului Local Voinești pentru obiectivul “Modernizare prin creșterea eficientei energetice a sediului SPCLEP Voinești si Politie Locala, comuna Voinești, județul Dâmbovița „prin Administrația Fondului de Mediu, Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor taxei de habitat cu destinație speciala de salubrizare pentru solicitările depuse la Primaria Voinești, conform anexelor emise de ADI „Management integrat al deșeurilor in județul Dâmbovița” cu nr.9328/21.10.2021 pentru luna noiembrie 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare trimestrul III 2021;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Voinești in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității din cadrul Liceului Tehnologic Voinești pentru anul școlar 2021-2022;
6. Diverse.

PRIMAR,
Sandu Gabriel Dănuț

Citește în continuare

ACTUALITATE

Primăria Titu angajează șofer și muncitori necalificați

Publicat

pe

de

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:
– Șofer, grad profesional I – din cadrul compartimentului Transporturi
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Intretinere Locala
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Cultură, Sport

Condiţii specifice pentru posturile de muncitori necalificaţi:
– Studii general
– Vechime in munca: nu se cere

Condiţii specifice pentru postul de sofer:
– Studii medii
– Permis de conducere categoria BE; CE; DE;
– Atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public rutier de persoane eliberat de ARR.
– Vechime in munca: 9 ani

Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:

Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2021, ora 10:00.
Interviul va avea loc în data de 18.11.2021, ora 13:00

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, în perioada 12.10.2021-25.10.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE SOFER
– Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare
– Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;
– Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI a , titlul III, Cap I,II,III

BIBLIOGRAFIE MUNCITORI
1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: – Titlul III , partea a VI-a , capitolul I, III si IV.
3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT