Connect with us

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, INFORMARE solicitare aviz de gospodărire a apelor

Publicat

pe

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. solicită de la Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea aviz de gospodărire a apelor pentru documentația: PUZ – PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020 – “Surse de apa, rezervoare stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Contești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moara, Produlești”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa: Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, str. I.C. Brătianu, nr. 50 sau la tel. 0245/614403, fax 0245/611774. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la adresa menționată după data apariției anunțului în ziar, în termen de 7 zile.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Adrian Dumitru

ACTUALITATE

Primăria Titu angajează șofer și muncitori necalificați

Publicat

pe

de

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:
– Șofer, grad profesional I – din cadrul compartimentului Transporturi
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Intretinere Locala
– Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Cultură, Sport

Condiţii specifice pentru posturile de muncitori necalificaţi:
– Studii general
– Vechime in munca: nu se cere

Condiţii specifice pentru postul de sofer:
– Studii medii
– Permis de conducere categoria BE; CE; DE;
– Atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public rutier de persoane eliberat de ARR.
– Vechime in munca: 9 ani

Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:

Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2021, ora 10:00.
Interviul va avea loc în data de 18.11.2021, ora 13:00

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, în perioada 12.10.2021-25.10.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE SOFER
– Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare
– Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;
– Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI a , titlul III, Cap I,II,III

BIBLIOGRAFIE MUNCITORI
1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: – Titlul III , partea a VI-a , capitolul I, III si IV.
3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Citește în continuare

ACTUALITATE

ADI Apă Dâmbovița angajează șef Birou Tehnic

Publicat

pe

de

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița organizează, la sediul său din Târgoviste, Bulevardul Regele Carol I, nr. 66, județul Dâmbovița, concurs, în data de 09 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă, iar în data de 12 noiembrie 2021, ora 10:00 – interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de șef Birou Tehnic.

Condițiile necesare pentru ocuparea postului sunt:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
– vechime minimă – 5 ani în specialitatea studiilor;
– cunoştinţe operare calculator (Excel şi Word)

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune zilnic, între orele 08:00 și 15:00, până la data de 28 octombrie 2021 la sediul Asociației din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 66, județul Dâmbovița.

Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 08:00 – 15:00 la Secretariatul Asociației – telefon: 0373.026.600.

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT