Connect with us

ACTUALITATE

Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, punct de vedere pe proiectul de lege privind ursul brun

Publicat

pe

Alianța pentru Combaterea Abuzurilor a solicitat Guvernului României să nu adopte Proiectul de OUG privind aprobarea metodelor de intervenție la specia de urs brun, întrucât reglementează o procedură ambiguă, contradictorie, cvasi-inaplicabilă și eminamente inutilă, care nu salvează pe nimeni (ba chiar îngreunează salvarea vieții și integrității corporale a persoanelor) dar contravine Directivei ”Habitate” și Deciziilor Curții de CJUE, încalcă principiul constituțional al securității juridice, este motivată precar și absolut tendențios.

„Având în vedere informația potrivit căreia, OUG privind aprobarea proiectelor de intervenție la specia de urs brun, promovat de ministrul Mediului Tanczos Barna, ar urma să fie adoptat în ședința de Guvern de astăzi, 21 iulie 20121, facem un apel la d-l Prim-Ministru Florin Câțu să nu adopte (cel puțin în această ședință de guvern) acest Proiect de OUG.

L-am informat pe D-l Prim Ministru că, sub pretextul demagogic al ”apărării vieții și integrității corporale a cetățenilor” și după o campanie elucubrantă de demonizare a unui animal strict protejat de legislația comunitară, d-l Tanczos Barna prezintă Guvernului spre adoptare, sub forma unei OUG, o enormitate juridică prin care reglementează o procedură stufoasă, ambiguă, incoerentă, contradictorie, cvasi-inaplicabilă și eminamente inutilă care nu salvează nicidecum viața sau integritatea corporală a cuiva (ci, dimpotrivă îngreunează eventual salvare a vieții și a integrității corporale a persoanelor în cazurile cu adevărat grave) dar contravine copios Directivei nr. 92/43/CEE a CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică-(Directivei ”Habitate„) și Deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în materie (mai ales Deciziei C-88/2019 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-88/19 ), încalcă principiul constituțional al securității juridice, NU este motivată nici sub aspectul urgenței, nici sub aspectul importanței, nu conține norme necesare, suficiente și posibile, elimină în mod inadmisibil Academia Română și Ministerul Mediului, Agenția de Protecția Mediului sau Garda Națională de Mediu din Deciziile de avizare a uciderii unor animale strict protejate de legislația comunitară, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Proiectul de OUG a fost promovat printr-o campanie absolut grotescă de linșaj mediatic a ursului brun, organizată după toate regulile propagandei și orchestrată
în mod neverosimil chiar de ministrul însărcinat cu protecția mediului și biodiversității care, interpretând la perfecție rolul de zapciu, de zbir al mediului și biodiversității a demonizat, timp de luni de zile o specie strict protejată de legislația comunitară, în uralele și aplauzele unor ”potere” alcătuite aleși locali indolenți sau din vânători deghizați în victime ale urșilor. Campania a culminat cu teza modificării genetice a urșilor (promovată de aleși locali din UDMR) și cu povestea ”cutremurătoare” a unui vânător atacat de urs în timp ce vâna mistreți în mijlocul pădurii.

OUG-ul d-lui Tanczos este o ȘARADĂ de proporții pentru că d-l Tanczos VREA să schimbe legislația în timp ce același domn Tanczos, NU aplică legislația în vigoare
care îi permite să aprobe (dacă sunt îndeplinite anumite condiții) împușcarea sau relocarea urșilor. Cu alte cuvinte, ministrul mediului propovăduiește de la televizor împușcarea urșilor dar refuză de la minister, aprobarea împușcării acestor urși în baza legislației actuale.
SOLUȚIA RELOCĂRII ursilor ESTE INAPLICABILĂ cel putin 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG. CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ în această perioadă , singurele soluții aflate ale OUG d-lui Tanczos sunt alungarea și ÎMPUSCAREA ANIMALELOR.

Astfel, potrivit prevederilor art. 2, alin. (2) din OUG, ”În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică se stabilește prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”. Așadar, cel puțin 60 de zile de la intrarea in vigoare a OUG, NU VOR exista medici veterinari care să tranchilizeze animalele ce umează a fi relocate ceea ce înseamnă că nu vor exista relocări.

Proiectul de OUG este neconstituțional pentru că încalcă normele de tehnică legislativă și principiul constituțional al securității juridice care decurge din principiul legalității, consacrat de art. 1, alin. (5) din Constituție în sensul că reglementează soluții reglementate déjà în alte acte normative de același nivel , după cum urmează:
– reglementează excepții/derogări de la regimul de protecție strictă a speciei urs brun (uciderea sau tranchilizarea si relocarea) în condițiile în care regimul acestor derogări este reglementat dea la art. 38 din OUG 57/2007 (care transpune art. 16 din Directiva ”Habitate”)
– reglementează o intervenție de urgență pentru a proteja viața și integritatea corporală a persoanelor în cazul atacurilor unor animale sălbatice în condițiile în care acest tip de
intervenție este reglementată déjà la art. 29^1 din Legea 550/2004 a Jandarmeriei Române, de art. 19, alin (1) din aceeași lege dar și în art. art. 46 și art. 47, lit. c^1 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. (Conform acestor norme legale, Jandarmeria intervine în cazul unei agresiuni ale animalelor care pune în pericol viața și integritatea corporală a persoanelor, cu dispozitive cu substanțe iritante, arme cu substanțe tranchilizante ,arme cu glonț de cauciuc, dar și cu armele letale din dotare.)

Proiectul de OUG își subminează / ridiculizează propriul scop, este totalmente INUTIL și chiar PERICULOS pentru că nu face decât să bulverseze și să submineze celeritatea acțiunii jandarmeriei, în sarcina căreia au fost stabilite prin lege, (încă din anul 2017-2019) pârghiile intervenției urgente pentru apărarea vieții și integrității corporale a
persoanelor în cazul atacurilor animalelor sălbatice. Astfel, aceste pârghii sunt stabilite prin lege în sarcina jandarmeriei potrivit 29^1 din Legea 550/2004 a Jandarmeriei, art. 19, alin (1) din Legea 550/2004 și art. art. 46 și art. 47, lit. c^1 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. (conform acestor reglementări,

Jandarmeria intervine în cazul unei agresiuni a animalelor care pune în pericol viața și integritatea corporală a persoanelor, cu arme cu glonț de cauciuc, dispozitive cu substanțe iritante, arme cu substanțe tranchilizante iar, la limită, și cu armele letale din dotare.

Proiectul de OUG contravine atât Directivei ”Habitate” cât si deciziilor CJUE (In special deciziei C-88/2019 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-88/19 ) pentru că elimină orice autoritate națională competentă și/sau orice autoritate științifică, precum Academia Română, agențiile pentru protecția mediului și gărzile de mediu dar și Ministerul Mediului, din economia deciziei de derogare de la regimul de protecție strictă (adică a deciziei de aprobare a împușcării/relocării urșilor) transferând întreaga responsabilitate a acestei decizii în sarcina unui primar/viceprimar conducătorul unei ”echipe de intervenție”, un fel de adunare ad-hoc (alcatuită din primar/viceprimar, jandarm, medic veterinar, paznic de vanatoare sau angajat al Gărzii forestiere), care nu poate fi asimilat în nici un caz cu o ”autoritate națională competentă”. Totodată, OUG elimină actul administrativ (Ordinul de ministru) sub forma căruia trebuie să fie emisă Decizia de derogare (de către Decidentul firesc, Ministerul), înlocuindu-l cu o operațiune administrativă efectuată direct în baza prevederilor OUG de către membrii echipei de intervenție și dispusă de primar/viceprimar. Acest fapt este inadmisibil și contrar Directivei Habitate și Deciziilor CJUE (În special Deciziei C-88/2019), potrivit cărora:

Decizia de derogare de la protecția strictă a unei specii trebuie luată de autoritatea națională competentă (adică de Ministerul de Mediului Apelor și Pădurilor) care trebuie să verifice respectarea condițiilor derogatorii specifice pentru fiecare caz în parte, anterior acordării derogării.

Decizia de derogare trebuie emisă sub forma unui act administrativ în care să fie consemnate motivul derogării, explicația / justificarea inexistenței / neaplicării unor alternative la derogare precum și mențiunea verificării condiției neafectării ,,stării de conservare favorabilă” a specie urs.

Decizia de derogare se emite inclusiv pentru exemplarele aparținând speciilor strict protejate care se află la periferia și în interiorul localităților.

Reglementarea specială a unor metode de intervenție pentru specia de urs brun printr-o Ordonanță de Urgență este absolut NEJUSTIFICATĂ atât sub aspect Urgenței cât și sub aspectul UTILITĂȚII /IMPORTANȚEI de fond a acestei reglementări.

Prin adoptarea acestui act normativ se aruncă în derizoriu instituția normativă a Ordonanței de Urgență legitimându-se totodată ideea falsă și absurdă că, în România, riscul atacurilor ursului brun ar fi RISCUL SUPREM, cu mult mai mare decât toate celelalte tipuri de risc la un loc ( riscurile de incendii, avalanșe, alunecări de teren, cutremure, inundații, accidente (rutiere, aviatice etc), explozii, muniție neexplodată etc. prăbușiri de clădiri etc. RISCURI a căror gestionare se face DOAR prin Hotărâri de Guvern.

Adoptarea acestei OUG nu este decât o victorie electorală și strategică a ministrului Tanczos Barna care, reușete să abată atenția în cea mai DIVERSIONISTĂ manieră posibilă, de la adevăratele și gravele probleme de mediu cu care se confruntă România (defrisari ilegale, furtul sistematic de lemn, poluare, inundații etc) pe care însă același ministru al mediului le tratează cu un dispreț manifest și le manageriază CATASTROFAL

Adoptarea acestui act norrmativ ar reprezenta o ANOMALIE decizională care ar avea ca efect demonetizarea / dezafectarea ”instituției” normativă a ordonanței de urgență. O ordonanță de urgență este un ”glonț de argint” normativ, o soluție rară ce se impune în circumstanțe excepționale atât sub aspectul importanței reglementării, cât și sub aspectul necesității și urgenței acesteia, circumstanțe departe de a fi întrunite de proectul ministrului mediului, ÎNTRUCÂT:

Importanța și gravitatea riscurilor generate de atacurile urșilor în economia tuturor tipurilor de risc cu care se confruntă cetatenii României este extreme de EXAGERATĂ. Adoptarea unei OUG speciale destinate strict managementului riscurilor atacurilor ursului brun ar genera o DISPROPORȚIE de percepție / abordare / reglementare aberantă între modurile în care statul roman ierarhizează / reglementează / manageriază diferitele tipuri de risc, legitimând impresia falsă și absurdă că, în România, riscul atacurilor ursului bruni ar fi RISCUL SUPREM, cu mult mai mare și mai grav decât toate celelalte tipuri de risc la un loc ( riscurile de incendii, avalanșe, alunecări de teren, cutremure, inundații, accidente (rutiere, aviatice etc), explozii, muniție neexplodată etc. prăbușiri de clădiri etc. etc)

Or, deși situația stă invers (în sensul că, evenimente de tipul accidentelor, inundațiilor, incendiilor etc. mai sus enumerate produc anual mult mai multe victime și pagube semnificativ mai mari decât ratacurile urșilor), totuși managementul TUTUROR riscurilor altele decât cele generate de atacul urșilor se face la grămadă prin două HG și anume HG nr. 94/2014 și în HG nr. 557/2016.

IMPORTANȚA proiectului de OUG în economia rezolvării problemelor
generate de ursi este dezafectată chiar de inițiatorul OUG, ministrul Tancos, care recunoaște că această OUG este o picătură într-o mare https://www.libertatea.ro/stiri/tanczos-barna-oug-despre-uciderea-ursilor-agresivi-e-o-picatura-in-mare-in-zonele-locuite-vom-interzice-hranirea-lor-3641889. Prin urmare, Guvernul României este chemat să emită (irosească) o ditamai OUG specială pentru a rezolva doar ”o picătură din marea” problemei cauzate de riscurile atacurilor urșilor bruni, ”mare” care la rândul ei este doar o picătură în ”marea” tipuri de risc la care se expun cetățenii României (riscurile de incendii, avalanșe, alunecări de teren, cutremure, inundații, accidente rutiere, aviatice etc), explozii, muniție neexplodată etc. prăbușiri de clădiri etc. etc), riscuri pentru al căror management, Guvernul a emis doar două H.G.

Prin urmare, în logica NORMATIVĂ ABSURDĂ și PLETORICĂ a acestei OUG, Guvernul României ar avea nevoie de vreo 20-30 de OUG pentru a rezolva doar problema conflictelor om-urs și vreo 200 de OUG pentru a gestiona celelelate tipuri de riscuri cu care se confruntă românii.

Proiectul de OUG este INUTIL pentru că reglementează în principiu o acțiune Post- factum care, în cazurile cu adevărat grave , ( atacuri iminente ale urșilor) nu împiedică/nu întrerupe aceste atacuri ale urșilor ci doar gestionează o eventuală situație post-atac.

(Intervenția d-lui Tanczos este o acțiune declanșată de un apel la 112 care semnalează fie simpla prezență a unui urs, fie un atac al acestuia) în urma căruia o echipă alcătuită primarul / viceprimarul localității, un jandarm, un angajat al unei asociații de vânătoare sau un reprezentant al Gărzi Forestiere și medicul veterinar concesionar, se deplasează în 20, 30, 50, 120 etc de minute la locul unde a fost semnalată prezența ursului. Nu avem de-a face deci cu o intervenție preventivă / instantanee care poate împiedica un atac iminent al ursului sau poate întrerupe un atac aflat în desfășurare al acestuia, (salvând viața sau integritatea unei persoane de exemplu) ci cu o acțiune post factum, de gestionare a efectelor unui eventual atac. În consecință ”Intervenția” d-lui Tanczos nu poate salva pe nimeni dintr-o situație critică, adică nu este eficientă EXACT în cazurile pentru care a fost instituită.
MOTIVAREA OUG este realmente tendențioasă și ABSURDĂ prin susținerea (paragraful al 6 din Preambul) potrivit căreia, conflictele om-urs s-ar fi înmulțit din cauza statutului actual de conservare favorabilă al speciei urs în România. EXTRAPOLAREA acestui sofism pernicios și stupid (care exonerează omul incriminând ursul) ar duce la concluzia aberantă că statutul favorabil al unei specii reprezintă în sine o amenințare la adresa societății umane.

Proiectul de OUG încalcă principiului constituțional al securității juridice având carențe majore de claritate și predictibilitate în sensul că reglementează o procedură stufoasă, contradictorie, incoerentă și incompletă, ce conține formulări ambigue sau opace fără să prevadă însă repere temporale sau spațiamnle ale relocării, metode fiabile de montorizare și identificare a urșilor , procedură la rigoare cvasi- inaplicabilă, dar care permite practic (ba chiar încurajează) deciziile arbitare.

OUG încalcă art. 16 din Directiva ”Habitate” și normele de tehnică legislativă pentru că reglementează (uneori chiar neclar, ambiguu) situații în care se permite uciderea urșilor, deși există alternative satifacatoare la această ucidere.

Contrar art, 16 din Directiva Habitate, OUG permite împușcarea urșilor, pentru motive derizorii ca de exemplu în situația în care securitatea ”bunurilor de
orice fel” aparţinând cetățenilor e pusă în pericol (bunurile de orice fel pot fi și bunuri fără o valoare semnificativă ca de exemplu-un sandvis,un rucsac, 10 pere, o galeata de porumb). Or, uciderea unui urs pentru că pune în pericol siguranța unor bunuri cu valoare derizorie reprezinta o altă incalcarea Directivei care prevede ca derogările se dau doar pentru prevenirea unor ”pagube grave” și nu pentru prevenirea oricărui tip de pagubă;
URGENȚA acestei OUG este subminată și prin faptul că se introduce ca prima solutie pentru desemnarea persoanei care impușcă ursul cu arma de vânătoare, contractul cu asociatia de vanatoare (gestionarul fondului) fapt incompatibil cu solutionarea unei situatii urgente printr-o OUG, in conditiile in care, contractul este un act benevol, bilateral pe care un prestator (mai ales unul privat precum este o asociație de vânătoare) nu poatefi obligat să îl încheie. Prin urmare, desi se clamează urgența aplicarii solutiilor din această OUG, Primariile sunt obligate să caute mai intai gestionari dornici de aincheia niste contracte absolute improprii specificului activitatii lor, adică niste contracte prin care isi pun la dispozitie angajatii, in regim de permanență, unor unitati administrative teritoriale.

Prin OUG –ul d-lui Tanczos, Statul român adoptă din nou cu o solutie cinică pompieristica și abuzivă ale carei consecinte pe termen lung trebuie sa le suporte entitati private.

Astfel, puii ursoaicelor ucise sunt plasati automat si obligatoriu in centre de reabilitare/sanctuare care sunt in majoritatea private si care in majoritatea lor fie NU sunt destinate preluarii ursilor din sălbăticie, fie sunt supraaglomerate.

În acest timp, statul roman, prin Ministerul Mediului Nu a fost capabil să înființeze un singur centru de reabilitatre desi infiintarea acestor centre este prevazuta in OUG nr. 57/2007 si desi MMAP gsetioneaza și cheltuieste bugete de milioane de euro.

Nu exista in OUG-ul d-lui Tanczos Barna nicio masura reala de prevenție, ceea ce înseamnă că statul românperpetuează politica indolent, cinică și iresponsabilă de manageriere exclusivă a efectelor conflictelor om-urs și de ignorare a cauzelor acestor conflicte.

Nu este reglementată sancționarea celor care hranesc ursii in localitati, sanctionarea UAT-urilor care nu manageriaza responsabil deseurile, sanctionarea gestionarilor pentru neadministrarea sau administrarea neadecvata a hranei vanatului, alocarea de fonduri pentru garduri electrice sau repelenti adecvați, sistarea activitatilor de culegere intensivă a fructelor de padure de catre Romsilva sau alte entitati. Ca de obicei se preferă solutii pompieristice care trateaza efectele si nu cauzele, fapt care va perpetua problema concomitant cu împușcarea pe bandă rulantă a urșilor habituați care vor fi înlocuiți de alți urși habituați sau condiționați de mâncarea oferită de comunitățile umane, dacă nu se vor îndepărta CAUZELE acestei habituări / condiționări”.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

2.080 de elevi din Dâmbovița au fost repartizați la licee, 406 au ales școala profesională

Publicat

pe

Toți absolvenții clasei a VIII-a din județul Dâmbovița, opțiuni completate, respectiv 2.080, au fost repartizați în învățământul liceal de stat – informează Inspectoratul Școlar Județean.

În etapele anterioare au fost admiși:
– 284 de elevi la specializări vocaţionale;
– 35 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;
– 14 elevi pe locuri speciale, rezervate candidaților cu CES.

De asemenea, alți 406 elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.

„Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie, candidații vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

A doua etapă de repartizare computerizată se va desfășura în perioada 29 iulie – 5 august, pentru candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Pentru această etapă sunt disponibile 354 locuri.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după cele două etape de repartizare computerizată”, se precizează într-un comunicat remis de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Program lucrări la infrastructura rutieră din județul Dâmbovița, 26-30 iulie 2021

Publicat

pe

de

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 26 – 30 iulie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:
1. Siguranța circulației
– semnalizare rutieră- montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței
2. Covor bituminos DJ 720A Mărcești–Gheboaia, L= 6 km
3. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 710 Miculești – Bezdead
4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711B Racovița-DN 71
5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 720A Gheboaia – DN 1A
6. Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești
7. Podeț pe DJ 720 C Gura Ocniței – Ocnița, pct. Ochiuri
8. Șanțuri și accese proprietăți pe DJ 702M Gheboieni-Tătărani
9. Estetică rutieră – Cosit vegetație DJ 712A Izvoare – Râu Alb-Runcu -Fieni, DJ 716 Priboiu – Glodeni, DJ 720A Gura Ocniței – Bucșani – Finta DN 1A, DJ 712 Pucioasa – Șotânga – Târgoviște
10. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,
km 22+000 – km 41+694 (19.694 km)
11. Pod pe DJ 711E, km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu,
12. Asfaltare străzi în comuna Corbii Mari,
13. Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești,
14. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița,
15. Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă,
16. Modernizare DJ 711, sect. Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000-
35+135, L=19,350 km;
17. Modernizare DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350-40+830, L= 5,48 km
18. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572- 6+384, L= 5,812 km
19. Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița
20. Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mare
21. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km
22. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
23. Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu,
24. Modernizare DC 112 în comuna Gura Foii, județul Dâmbovița
25. Întreținere drumuri pietruite de interes județean în zona montană
26. Modernizare străzi în comuna Ciocănești, județul Dâmbovița
27. Modernizare drumuri comunale,comuna Morteni, județul Dâmbovița
28. Modernizare drumuri locale în satele Dobra și Mărcești, comuna Dobra, județul Dâmbovița
29. Modernizare drumuri de interes local în comuna Pietrari, județul Dâmbovița
30. Modernizare şi reabilitare drumuri comunale cu o lungime totală de 2.677,96 m
31. Covoare bituminoase Lot 1 și Lot 2, etapa a II-a
32. Marcaje rutiere DJ 702E, DJ 712, DJ 716,
33. Întreținerea comună a drumurilor județene prin asigurarea esteticii rutiere DJ 601A, DJ 701, DJ 702F

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

1. Pe DJ 711 Ulmi – Băleni – Bujoreanca se închide temporar circulația rutieră în perioada 21.06.2021 – 31.10.2021, la km 16+050 pe raza comunei Băleni, pentru executarea lucrărilor de dezafectare a podului existent și construirea unui pod nou. Varianta ocolitoare de circulație va fi: DJ 711 (Racoviță) – DJ 711B (Bucșani) – DJ 720A (intersecție DC 28) – DC 28 (intersecție DJ 711).

2. Podul pe DJ 701 peste râul Argeș situat la km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari este închis circulației publice începând cu data de 1.06.2021 pe o perioada de 4 luni. Varianta ocolitoare de circulație va fi Crovu – Zidurile – Potlogi – Corbii Mari – Ungureni ( DJ 701 – DJ 401A – DJ 711A – DJ 701)

3. Drumul județean DJ 720B, în conformitate cu avizul I.P.J. Dâmbovița – Serviciul Rutier este închis temporar circulației rutiere pe sectorul Matraca (intersecție cu DJ 711) – Nisipuri (intersecție cu DN 72), cu excepția riveranilor, în perioada 12.04.2021 – 01.08.2021.

Rutele alternative sunt specificate pe panourile de informare.
Drumul județean DJ 719, sect. intersecție DN 72 – Răzvad și sect. intersecție cu str. Magrinii – Târgoviște este restricționat circulației pentru vehiculele cu masă mai mare de 7,5t.
Drumul județean DJ 714 zona Cheile Tătarului este închis circulației publice începând cu data de 22.07.2021, fiind afectat de calamitățile naturale din perioada 19-20.07.2021.
Podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt drumurile locale.
Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:
DJ 503, sector Fierbinți – lim. jud. Argeș

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)
DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe zona
Miculești – Măgura – Costișata
DJ 720A, sector Gheboaia – Finta
DJ 722, pod îngust Mircea Vodă, comuna Sălcioara
DJ 712 A Fieni – Bădeni – Runcu
DJ 710 Bezdead – Costișata
DJ 716 Priboiu – Glodeni
DJ 711A sector Pod peste Argeș – Autostrada A1

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

Se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile

Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule echipate corespunzător şi totodată a acorda o atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.

Vă rugăm a vă informa în prealabil asupra condițiilor meteorologice din zonă și în perioadele de atenționare meteorologică de vreme rea, prin intermediul A.N.M.

Se vor respecta, cu strictețe, semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică tel. 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT