Connect with us

ACTUALITATE

Informații importante privind acordarea asistenței medicale în România

Publicat

pe

De la 1 aprilie au intrat în vigoare noi reglementări privind pachetele de servicii şi contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, prin ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 955/181/2022 a fost aprobată prelungirea aplicabilității până la 31 decembrie 2022 a prevederilor normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 (pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), însă au intrat în vigoare de la 1 aprilie și modificări și completări ale acestora.

Principalele modificări vizează asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.

Asadar, de la 1 aprilie a fost dezvoltat pachetul de bază acordat în asistența medicală primară, prin introducerea de servicii diagnostice și terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie, printre care: intervenții de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli.

De asemenea, serviciile de administrare a tratamentelor – intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz – au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit.

Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se vor acorda în cadrul programului de lucru, dar a fost eliminată obligația de a fi efectuate numai la cabinet.

A fost lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru.

Pe lângă celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociați bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică au mai fost introduse reglementări speciale necesare pentru prevenirea, depistarea și tratamentul diabetului zaharat. Astfel, în cadrul serviciilor de prevenție acordate de medicii de familie pentru asigurații adulți cu vârsta de cel puțin 18 ani supraponderali sau obezi și care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranță la glucoză per os (TTGO) și a HBA1c.

Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. În funcție de rezultatele investigațiilor recomandate, medicul de familie poate să includă pacientul în Programul Național de Diabet Zaharat și să inițieze tratamentul cu DCI Metforminum.
Suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie creșterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (față de valoarea minimă garantată de 8,5 lei până în prezent), precum și creșterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (față de valoarea minimă garantată de 3,5 lei până în prezent).

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse și serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică și reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum și serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică și reabilitare.

În noua reglementare, valabilă de la 1 aprilie, a fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult și copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament.

Acestea se acordă numai pe baza planurilor de proceduri eliberate de medicii de medicină fizică și reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

CNAS a adăugat noi proceduri de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament, precum TECAR, respirație la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităților, crioterapie.

În afara consultațiilor de specialitate, medicii de specialitate din specialitatea medicină fizică şi reabilitare pot efectua în cabinet proceduri diagnostice sau tratamente, cum ar fi evaluarea funcțională instrumentală cu dispozitive mecatronice, tratamentul intraarticular cu plasmă îmbogățită cu trombocite, blocajele chimice pentru spasticitate, puncţiile şi infiltraţiile intraarticulare, infiltraţiile nervoase regionale și testele clinice.

Medicii specialiști de medicină fizică şi reabilitare pot efectua unele ecografii din pachetul de servicii medicale paraclinice de bază, în cazul în care aceste investigații sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, în limita competenţei şi a dotărilor necesare, pentru care se încheie act adițional.

Pentru îmbunătățirea accesului asiguraților la serviciile medicale din asistenţa medicală primară/ambulatorie de specialitate și pentru utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinație, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate integral pentru plata serviciilor realizate și raportate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din ambulatoriu, în mod proporțional cu numărul de puncte pe serviciu realizat de fiecare medic, în limitele prevederilor bugetare alocate și aprobate pentru aceste domenii de asistență medicală.

Tot de la 1 aprilie, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au fost introduse două noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranță la glucoză per os) și HBA1c (o singură dată pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacienții adulți asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.

Medicii de familie care au și competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot desfășura activitate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate atât în baza specialității medicină de familie, cât și a competenței/atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative, putând acorda atât servicii medicale aferente specialității medicină de familie, cât și servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate,

Aceste servicii pot fi acordate în cadrul unei secții sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative sau la domiciliu, aferente activității desfășurate la furnizorul de servicii medicale clinice de specialitate/spitalicești/de îngrijiri paliative la domiciliu.

De asemenea, medicii cu specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare pot desfășura activitate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice precum și activitate de supraveghere a acordării serviciilor de medicină fizică și reabilitare în baze de tratament, în condițiile în care cele două activități se desfășoară în cadrul programului de lucru, în același sediu.

Sursa: Casă Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Ion Dumitru spulberă Regia Națională a Pădurilor într-un proces de răsunet

Publicat

pe

Fostul director general al Regiei Naționale a Pădurilor, Ion Dumitru, singurul manager al acestei unități mamut care a reușit, în numai câțiva ani, să refacă de la zero o serie de subunități lăsate în paragină, numim aici Herghelia de la Jegălia, Muzeul Cinegetic Posada și multe sedii de ocoale etc., de ani de zile, luptă cu sistemul nevăzut ce le pune imediat piedică acela care se remarcă, care capătă notorietate mai mult decât li se permite.

Realizările sale în domeniului silvic, faptul că a ținut cu mână de fier Romsilva și nu a cedat la presiunile celor care ar fi vrut să acapareze pădurile și o serie de proprietăți ale RNP-ului, vorbim și de terenuri din inima Capitalei, l-au purtat pe Ion Dumitru ani întregi pe culoarele pașilor pierduți, l-au dus în fața instanțele cu dedicație, numite special pentru a spulbera caractere și personalități.

Ion Dumitru a fost un luptător și, chiar dacă o serie de foști colegi politici i-au întins capcane, l-au îndepărtat (nu dăm acum numele unui fost ministru de la Mediu și Păduri, din același partid, după ce Ion Dumitru a câștigat în instanță dreptul de a-l repune în funcție, a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l îndepărta de o astfel de oportunitate.

Și, uite așa, un om dedicat meseriei, un specialist prin excelență, care ar fi putut, în toți acești ani, să aducă plus valoare Regiei Naționale a Pădurilor condusă de mulți neaveniți, a fost ținut în umbră de sistem.

Aflăm acum că fostul lider social-democrat, fost deputat în Parlamentul Românei, om care a stat tot timpul alături de cei mulți și necăjiți, a câștigat la Curtea de Apel București procesul cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Instituția, după cum a scris Ion Dumitru pe pagina sa de Facebook, este obligată să îi plătescă despagubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Este incredibil. Fostul director general al Regiei Naționale a Pădurilor trebuie să primească despăgubiri calculate de la data de 17 aprilie 2001 până la data de 15 august 2020. Curtea de Apel București a constatat că raporturile de muncă dintre Ion Dumitru și RNP nu au fost deloc viciate. Oare, ce zice acum doamna fost ministru pe la Mediu și Păduri care a refuzat să îl repună în drepturi pe profesionistul Ion Dumitru, târât nedrept de statul paralel într-un scandal juridic și mediatic, doar cu scopul de a-l discredita și elimina?

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

ACTUALITATE

ISU Giurgiu angajează 18 șoferi pentru autospecialele de intervenție

Publicat

pe

de

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a 18 posturi de conducător auto (autospeciale), prin încadrare directă. Pot participa la concurs persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, împliniți anul acesta, care dețin permis de conducere categoriile B și C și au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat.

Toate actele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs trebuie transmise la adresa de e-mail recrutare@isugiurgiu.ro, exclusiv în format electronic (pdf.), astfel:
– cererile de înscriere, completate lizibil și semnate, alături de copii ale actului de identitate, permisului de conducere categoriile B și C, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare și CV-ul, până la data de 06.07.2022, ora 14:00, inclusiv în zilele nelucrătoare;
– dosarul de recrutare, cu toate documentele prevăzute în anunțul postat pe pagina www.isugiurgiu.ro, până la data de 19.07.2022, ora 14:00.

În eventualitatea depăşirii mărimii maxime a capacităţii de ataşamente (50 de megabytes), vor fi transmise e-mail-uri succesive, numerotate crescător. E-mail-urile de înaintare a documentelor vor cuprinde la rubrica ,,Subiect” sintagma ,,Cerere de înscriere” sau ,,Dosar”, în funcţie de situaţie, urmat de numele şi prenumele candidatului și de postul pentru care candidează (exemplu: Dosar_Ionescu Ion_Conducător auto).

Concursul constă în:
– o probă practică ce are caracter eliminatoriu (testarea abilității de a conduce un autovehicul care necesită permis de conducere categoria C). Aceasta se va desfășura în perioada 29.07 – 03.08.2022. Locația, data, ora prezentării vor fi comunicate ulterior, în funcție de numărul candidaților, conform planificării;
– test scris ce va fi susținut în data de 11.08.2022, din tematica şi bibliografia de concurs;
– un interviu pe subiecte profesionale (doar în situaţia în care se impune departajarea candidaţilor).

Examinarea medicală și evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se vor realiza doar de către candidații declarați „Admis”.

Pentru detalii, accesați: bit.ly/Concurs_conducator_auto

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

PUBLICITATE

 

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT