Connect with us

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița angajează inginer instalații pentru construcții

Publicat

pe

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 04.07.2023, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII, COR 214203, in cadrul SERVICIULUI TEHNIC MECANO-ENERGETIC- 1 POST
1. Criterii generale:
– cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
– cunoaste limba romana, scris si vorbit
– are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2. Criterii specifice:
– Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta (Inginer instalatii pentru constructii) sau echivalent
– Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii)
– Vechime in munca de minim 3 ani atestata prin copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta privind vechimea in munca sau extras REVISAL
– Abilitati de operare PC nivel avansat

3. Descrierea postului:
– Stabileste solutii tehnice;
– Intocmeste avizele de principiu, avizele definitive si documentele pentru obtinere avize necesare executarii lucrarii de bransamente de apa si racorduri de canalizare;
– Intocmeste procesele verbale la finalizarea executiei bransamentelor de apa potabila si racorduri de canalizare realizate in baza contractelor de executie lucrari conform solutiilor din avizele de pricipiu si definitive eliberate.

4. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 26.06.2023-30.06.2023, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta (Inginer instalatii pentru constructii) sau echivalent
– Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in munca sau extras REVISAL
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Reclama

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.
5. Proba scrisa de specialitate – test grila – 04.07.2023, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
6. Proba practica – 04.07.2023, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E
concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII, COR 214203, in cadrul SERVICIULUI TEHNIC MECANO-ENERGETIC- 1 POST
1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
– Capitolul II – Domeniu de aplicare
– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIE DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Reclama
Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNŢURI

SC Geledia Production Branch SRL, anunț depunere solicitare acord de mediu

Publicat

pe

De

SC Geledia Production Branch SRL, prin administrator Văduva George Adrian, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spații cazare, anexe, totem și imprejmuire”, propus a fi amplasat în comuna Aninoasa, sat Viforâta, strada General Matei Heruvim, Nr. 29, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa, din municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiței, Nr. 1, județul Dâmbovița, și la sediul SC Geledia Production Branch SRL, din municipiul Târgoviște, strada General Matei Vlădescu, Nr. 9A, județul Dâmbovița, în zilele de luni – joi, între orele 08:00-16:00, și vineri, între orele 09:00-13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ANUNŢURI

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița: Anunț solicitare Aviz de gospodărire a apelor

Publicat

pe

De

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. solicită, de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Aviz de gospodărire a apelor pentru DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRIVIND “RELOCARE CONDUCTĂ APĂ ÎN ZONA POD TEIȘ, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa: Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Bd. I.C. Brătianu, nr. 50 sau la tel. 0245614403, fax 0245611774.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări o pot face la adresa menționată după data apariției anunțului, în termen de 7 zile.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite