Connect with us

ACTUALITATE

UE vrea să ajungă la un compromis în domeniul gestionării migraţiei

Publicat

pe

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat, în data de 12 septembrie 2018, trei propuneri ambițioase pentru a asigura deplina solidaritate a UE în materie de migrație și o mai bună protecție a frontierelor externe – informează Centrul Europe Direct Târgovişte.

„Nu putem continua să ne certăm pentru a găsi soluții ad-hoc de fiecare dată când sosește o nouă navă. Nu e suficient să dăm dovadă de solidaritate doar pentru perioade scurte de timp. Avem nevoie de solidaritate durabilă – acum și întotdeauna”, a spus preşedintele Juncker în discursul său privind Starea Uniunii 2018.

Prin urmare, Comisia a actualizat normele în domeniul procedurii de returnare și a stabilit etapele următoare privind migrația legală.

O poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european complet echipată
După doi ani de lucru, Comisia propune consolidarea într-o și mai mare măsură a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european și conferirea unui nivel de ambiție corespunzător, care să corespundă provocărilor comune cu care se confruntă Europa în gestionarea migrației și a frontierelor. Deși se extinde mandatul poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, obiectivul este ca aceasta să sprijine statele membre și nu să li se substituie în responsabilitățile legate de gestionarea frontierelor externe și de returnări. Propunerea include:
• Constituirea, până în 2020, a unui corp permanent de 10.000 de persoane – personal operațional Pentru a asigura resurse predictibile și suficiente, agenția va putea să se bazeze pe angajați și echipamente – cum ar fi nave, aeronave și vehicule – proprii;
• Competențe executive Sub autoritatea și controlul statului membru în care sunt trimiși, membrii corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european vor fi în măsură să efectueze sarcini ce necesită competențe de executare, cum ar fi controale de identitate, autorizarea sau refuzul intrării la frontierele externe și interceptarea persoanelor la frontieră, astfel încât acestor membri să li se asigure eficacitate operațională deplină;
• Sprijin sporit în domeniul returnărilor În plus față de organizarea și finanțarea operațiunilor comune de returnare, agenția va putea să sprijine procedurile de returnare derulate în statele membre, de exemplu prin identificarea resortisanților țărilor terțe aflați în ședere ilegală, dobândirea documentelor de călătorie și pregătirea deciziilor de returnare pentru autoritățile naționale, care rămân responsabile de luarea deciziilor de returnare în sine;
• Cooperare mai strânsă cu țările care nu sunt membre ale UE Agenția va putea, sub rezerva acordului prealabil al țării în cauză, să inițieze operațiuni comune și să trimită personal în afara UE, nu numai în țările învecinate;
• Mijloace financiare sporite Costul total al propunerii de modernizare a poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european se ridică la 1,3* miliarde EUR pentru perioada 2019-2020. Pentru următoarea perioadă bugetară a UE, 2021-2027, se propun în total 11,3 miliarde euro.

Consolidarea Agenției pentru Azil
Propunerea va oferi pe mai departe Agenției UE pentru Azil mandatul, instrumentele și mijloacele financiare necesare pentru a furniza un serviciu rapid și complet statelor membre pe toată durata procedurii de azil. Propunerea de astăzi include:
• Sprijin operațional complet privind procedurile de azil Echipele de sprijin pentru azil ale agenției vor fi disponibile pentru a oferi orice tip de sprijin, inclusiv efectuarea întregii etapei administrative a procedurii de azil;
• Echipe comune ale UE de gestionare a migrației vor sprijini statele membre atunci când va fi necesar și li se va solicita sprijinul, inclusiv în hotspoturi și în centre controlate. Echipele vor cuprinde experți din poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, din Agenția UE pentru Azil și din Europol și vor fi coordonate de Comisie. Sub autoritatea statului membru gazdă, acestea vor fi în măsură să efectueze toate sarcinile necesare pentru a primi persoanele care sosesc, a tria persoanele care au nevoie de protecție de cele care nu au nevoie și a efectua proceduri de azil și returnare;
• Mijloace financiare sporite Pentru a asigura faptul că agenția își poate îndeplini atribuțiile sporite, Comisia propune să i se aloce acesteia un buget de 321 milioane EUR în perioada 2019-2020 și de 1,25 miliarde euro pentru perioada 2021-2027.

O politică europeană în materie de returnare mai solidă și mai eficace
Prin revizuirea specifică a Directivei privind returnarea se vor accelera procedurile de returnare, se vor preveni sustragerea și deplasările secundare neregulamentare și va crește numărul de returnări efective, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.
• O nouă procedură la frontiere Persoanele cărora li s-a respins cererea de azil în cadrul unei proceduri la frontieră vor fi îndrumate direct către o procedură de returnare simplificată, fără a exista un termen pentru plecarea voluntară, dar cu termene mai scurte pentru căile de atac. Acest lucru va garanta că deciziile de returnare pot fi adoptate rapid și pot fi pe deplin aplicate la frontieră și în centrele controlate;
• Proceduri și norme clare pentru a se preveni abuzurile Pentru a evita întârzierile, deciziile de returnare vor trebui emise imediat după sau concomitent cu emiterea deciziei de încetare a șederii legale. Se vor aplica termene comune, de maxim 5 zile, pentru introducerea de căi de atac împotriva deciziilor de returnare în cazul solicitanților de azil respinși și se va introduce obligația de a coopera pentru persoanele care fac obiectul unei proceduri de returnare, inclusiv în ceea ce privește verificarea identității și obținerea de documente de călătorie;
• Returnări voluntare eficace Pentru a promova returnările voluntare și a consolida sprijinul financiar și practic, statele membre vor trebui să elaboreze programe de returnare voluntară. În același timp, statele membre vor putea să scurteze perioada acordată pentru returnare voluntară, de exemplu pentru a preveni sustragerea;
• Norme clare în ceea ce privește luarea în custodie publică Existența unor criterii comune pentru determinarea riscului de sustragere – unul dintre factorii determinanți atunci când se analizează dacă se justifică luarea în custodie publică – va contribui la asigurarea unei utilizări mai eficace a acestei măsuri pe parcursul procedurii de returnare, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Pentru a reflecta mai bine perioada de timp necesară efectuării unei returnări și cu condiția ca cerințele pentru luarea în custodie publică să fie îndeplinite, statele membre ar trebui să permită o luare în custodie publică inițială de cel puțin 3 luni. În plus, statele membre vor putea, de asemenea, să ia în custodie publică persoane care fac obiectul unei decizii de returnare și care reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea națională.

Îmbunătățirea căilor legale către Europa
Dezvoltarea unor căi organizate și legale pentru persoanele care au nevoie de protecție în paralel cu crearea unor canale atractive pentru migrația forței de muncă bazată pe nevoi reprezintă un element indispensabil pentru o politică echilibrată și cuprinzătoare în domeniul migrației. Comisia a înaintat deja o serie de inițiative și propuneri de consolidare a migrației sigure și legale, care ar trebui în prezent puse în aplicare rapid de către statele membre:
• Noua carte albastră a UE Consiliul ar trebui să ajungă la un acord cu privire la noul sistem de carte albastrăpropus de către Comisie deja din 2016 pentru a atrage lucrători cu înaltă calificare în UE și a îmbunătăți competitivitatea economiei UE;
• Relocarea Statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a-și duce la îndeplinire angajamentul de a reloca 50.000 de persoane care au nevoie de protecție internațională până în octombrie 2019. Pentru a se asigura eforturi coordonate pe deplin pe termen lung, ar trebui să se ajungă la un acord privind propunerea Comisiei din 2016 privind un cadru de relocare al Uniunii;
• Consolidarea cooperării cu țările terțe, inclusiv prin lansarea, până la sfârșitul anului 2018, de proiecte-pilot în domeniul migrației legale cu țări africane importante, care pot contribui la îmbunătățirea cooperării privind gestionarea migrației globale.

ACTUALITATE

HISTORY Channel marchează Ziua Națională a României cu difuzarea documentarelor despre Regina Maria și Regele Mihai

Publicat

pe

de

De 1 decembrie, telespectatorii HISTORY Channel România au o nouă întâlnire cu istoria. HISTORY Channel marchează Ziua Națională cu transmisia specială a documentarelor istorice „Maria – Inima României” și „Regele Mihai: Drumul către casă”.

Documentarul-eveniment „Maria – Inima României” va fi transmis de la ora 15:15, și în reluare de la ora 22:00. Acesta prezintă povestea unei foarte importante epoci din istoria României, văzută din perspectiva Reginei Maria, aflată în centrul luptei pentru realizarea Marei Uniri din 1918 și pentru crearea României moderne.

Nepoată a Reginei Victoria, ea s-a căsătorit cu Prințul Moștenitor al României în 1893. Vom vedea cum a condus țara în timpul ororilor Primului Război Mondial, până la victoria de la Conferința de Pace de la Paris din 1919.

Filmul nu evită aspectele mai puțin strălucitoare ale vieții Reginei. Fiul său, Carol, și-a disprețuit părinții și când a devenit Rege a alungat-o pe Maria de la curte. Iar când comuniștii au ajuns la putere, în 1945, au șters-o din istorie.

Filmul a fost realizat pe parcursul a 2 ani cu filmări în 9 țări și o documentare realizată în 14 arhive naționale. Oferă șansa publicului de a auzi vocea originală a Reginei și de a vedea filmări și imagini originale ale epocii, colorizate cu ajutorul tehnologiei moderne și prin implicarea unei echipe interdisciplinare de experți pentru a surprinde cât mai exact realitatea acelor vremuri.

Destinul său, al uneia dintre cele mai cunoscute femei din Europa epocii interbelice, a fost influențat de evenimente întâmplate în palatele regale din România, în saloanele Parisului, pe străzile New York-ului, la Kremlin și chiar în Vestul Sălbatic.

Filmul documentar „Regele Mihai: Drumul către casă” (ora 16:15, în reluare la ora 21:00) prezintă povestea nespusă a curajosului Rege Mihai al României care, la doar 23 de ani, își risca viața sfidându-l pe Hitler în al Doilea Război Mondial, pentru a fi ulterior exilat din patria sa de comuniștii impuși de Kremlin.

„Regele Mihai: Drumul către casă” preia povestea dramatică a exilului unui tânăr adesea solitar, ținut în marele joc de șah dintre Vest și Rusia Sovietică. A fost prins în încercările CIA de a înființa o rezistență armată în România, iar mai târziu, a fost spionat în exil de agenții temutei Securități a lui Ceaușescu.

Filmat și produs în România, Marea Britanie și Elveția, documentarul este o continuare a mult apreciatei producții „Războiul regelui” (titlu internațional „Regele care l-a păcălit pe Hitler”), care a avut premiera la TV în 2016 și a fost difuzat în 42 de țări, fiind transmis inclusiv de către HISTORY Channel și HISTORY2.

Documentarul prezintă interviuri cu familia Regelui, consilieri și prieteni apropiați Regelui Mihai, dar și un interviu nedifuzat până acum cu soțul reginei Elisabeta a II-a, Prințul Philip, acordat în 2016 la Buckingham Palace cu doar câteva luni înainte de retragerea sa din viața publică.

Valoarea istorică a filmului este îmbogățită cu înregistrări din arhiva de familie filmate chiar de Regele Mihai, documente recent desecretizate din arhivele Securității și CIA, precum și cu relatările istoricilor occidentali și români, printre care profesorul Dennis Deletant, cel mai important autor și istoric occidental specializat în istoria României, profesor emerit al University College London, și Dr. Matei Cazacu, autor al mai multor cărți de istorie românească și istoric la Centre National de la Recherche Scientifique în Paris. Diana Mandache, în prezent cel mai prolific biograf al Familiei Regale a României, și-a adus contribuția din punct de vedere editorial și al cercetării. Filmul o include și pe jurnalista și autoarea britanică Tessa Dunlop.

Ambele filme sunt narate de aclamatul actor Marcel Iureș și sunt produse de Chainsaw Film Productions.

„Cele două povești regale conțin toate ingredientele necesare unui roman: viclenie politică, suferință, evenimente care pun viața în pericol, iubiri secrete. O să vă placă!”, a declarat John M. Florescu, producătorul executiv al programelor.

„Suntem onorați să fim pe HISTORY Channel pe 1 Decembrie 2021, de Ziua Națională a României, pentru a aniversa 103 ani de la Marea Unire din Alba Iulia, cu două filme documentare istorice produse independent de Chainsaw Film Production: «Maria – Inima României» si «Regele Mihai: Drumul către casă». Practic acest două filme documentare istorice acoperă perioada 1875-2017 din istoria modernă a României, 142 de ani de istorie, evoluție și progres. Urmărind și înțelegând istoria corect în prezent percepem altfel viitorul, mai ales pentru educația generațiilor tinere. În anul 2022, împreună cu producătorul executiv John Florescu și cu HISTORY Channel, dar și cu suportul partenerilor, vom iniția al doilea Turneu Istoric de Educație Națională cu proiecțiile acestor filme în peste 20 de orașe. Vă invităm să urmăriți istoria și în anul 2022, când se aniversează, la Alba Iulia, Centenarul de la încoronarea Reginei Maria din 15 Octombrie 1922”, a adăugat Dan Drăghicescu, producător asociat al celor două filme.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Unde și când va avea loc Gala „Topul firmelor din Dâmbovița” 2021

Publicat

pe

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița va organiza, joi – 16 decembrie 2021, cea de-a 28-a ediție a Galei „Topul firmelor din Dâmbovița”.

Evenimentul, în cadrul căruia vor fi premiați agenții economici cu rezultate deosebite pe parcursul acestui an, va avea loc la BROTĂCEI PARK & EVENTS (Aleea Coconilor, Târgoviște), după următorul program:

18:30 – 19:00 – Primirea invitaților
19:00 – 19:30 – Deschiderea evenimentului
19:30 – 20:30 – Gala de premiere
20:30 – 21:30 – Sesiune networking (pregătiți cărțile de vizită).

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT