Conectați-vă cu noi

ACTUALITATE

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa revine la programul normal de lucru direct cu publicul

Publicat

pe

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA va relua, începând de luni, 18 mai 2020, programul normal de lucru direct cu publicul, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a următoarelor măsuri:
– In sediul Companiei de Apă vor intra maximum 2 persoane simultan, acestea vor purta mască de protecţie şi vor respecta cu stricteţe toate măsurile ce se impun împotriva răspândirii COVID-19;
– Personalul de pază va înregistra într-un registru datele de identificare ale persoanelor cărora li se permite accesul în incintă;
– La intrarea în instituţie va fi obligatorie măsurarea temperaturii tuturor persoanelor;
– Toate persoanele care vor intra în instituţie vor fi îndrumate şi conduse în cadrul compartimentului unde doresc să se adreseze în vederea soluţionării problemelor;
– Intrarea nu va fi permisă persoanelor dacă:
-acestea au intrat în contact cu persoane infectate sau suspecte de a fi infectate cu COVID-19;
-tușesc, le curge nasul sau prezintă alte simptome specifice infecțiilor respiratorii.

Pentru informaţii necesare, vă stam in continuare la dispozitie prin următoarele căi de comunicare:

• Telefonic:
– 0800800168 (gratuit)
– 0245/631824
– 0245/614403
– 0736600299

•Prin e-mail:
– secretariat@catd.ro

• Site-ul oficial www.catd.ro

• Pagina oficială de facebook a CATD: Compania de Apa Targoviste Dambovita

• Pentru Centrul Târgovişte – Telefonic: 0245213971 / 0729106549 / 0723526601 sau e-mail: clienti.targoviste@catd.ro, fax Sediu Targoviste: 0245 611 774;

• Pentru Centrul Pucioasa – Telefonic: 0720045883 sau e-mail: clienti.pucioasa@catd.ro;

• Pentru Centrul Fieni – Telefonic: 0345131023 sau e-mail: clienti.fieni@catd.ro;

• Pentru Centrul Gaesti – Telefonic: 0728842634 / 0728843547 sau e-mail: clienti.gaesti@catd.ro;

• Pentru Centrul Moreni – Telefonic: 0732015943 sau e-mail: clienti.moreni@catd.ro;

• Pentru Centrul Titu – Telefonic: 0245652236 sau e-mail: clienti.titu@catd.ro.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Comuna Pucheni, județul Dâmbovița, încă 7 zile de carantină!

Publicat

pe

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmboviţa a adoptat, astăzi, Hotărârea Nr. 53, potrivit căreia se prelungește carantina pentru comuna Pucheni pentru încă 7 zile, începând cu data de 4 martie 2021, ora 05:00.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
3. În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
4. În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o).
5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.
6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării și semnătura.
9. Se permite tranzitarea comunei Pucheni pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.
10. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
11. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
12. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
13. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
14. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
15. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
16. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Pucheni, județul Dâmbovița, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr.60/2020;
5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program nonstop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.
Art. 7. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
– Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
– Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
– Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii CNSU nr. 5/2021 și ordinului comun ME și MS nr.3235/93/2021, cursurile de învățământ se vor desfășura în comuna Pucheni doar în sistem online.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Sistemul de depozitare din plastic, soluția viitorului

Publicat

pe

de

O vreme, ambalajele din lemn si sticla au detinut suprematia, in ciuda defectelor lor. Cele din sticla erau casante si tot lichidul depozitat in ele se pierdea, cele din lemn provocau raniri grave celor care le manipulau si necesitau inlocuire anuala. Nu puteam vorbi despre lazi din lemn veterane, fiindca ori se rupeau stinghiutele acelea, ori putrezea lemnul sau se usca prea tare.

In ambele tipuri de ambalaje te puteai rani grav. Daca ti se spargea in mana o damigeana sau o sticla, te puteai taia in cioburile respective, plus ca tot lichidul curgea pe tine. Daca nu erai atent, din lada de lemn iti intrau aschii sub degete sau cuiele cu care erau prinse scandurelele. Am oftat a usurare la aparitia sistemului de depozitare din plastic.

Plasticul a reprezentat o revolutie in domeniul ambalajelor, fiindca a permis operatiuni care nu erau posibile cu ambalaje din celelalte materiale. Cine ar fi indraznit sa transporte pulpa de fructe, detergent lichid, lapte proaspat de la ferma sau oua lichide fara containerele din plastic, prevazute cu capac si robinet, cu peretii etansi, pliabile cand sunt goale si puse pe roti sau pe senile ca manipularea sa fie mai usoara?

Ambalajele din plastic stivuibile ajuta ca transportul marfurilor acolo unde este nevoie de ele sa fie eficient, fiindca in masina incap in acest fel mai multe produse.

Analizand in profunzime calitatile ambalajelor din plastic, ajungem la concluzia ca vor avea viitorul asigurat pentru ca:
– sunt foarte usoare. Studiile recente au demonstrat ca plasticul este cel mai eficient material daca raportam greutatea lui la capacitatea de depozitare.
– se pot igieniza dupa fiecare utilizare in parte, conform legilor igienice si conform indicatiilor din pandemie. O galeata din plastic prevazuta cu capac, o ladita de legume-fructe, un container pot fi spalate atent cu un jet puternic de apa si cu detergenti speciali.

Rosiile se vor deprecia mai tare, daca sunt puse intr-o ladita in care si-au lasat zeama altele inaintea lor. Nu putem pune mere sau pere in laditele pline cu zeama de capsuni sau de cirese.
– se manipuleaza usor, fiindca asa le-a proiectat fabricantul. Navetele din plastic pentru sticle de suc sau cele pentru bere sunt prevazute cu manere, laditele de legume-fructe la fel, galetile din plastic pot fi apucate de toarta respectiva si asa mai departe.
– au durata mare de viata si dupa ce se strica nu ajung in tomberoane, fiindca sunt reciclabile.
– isi mentin aspectul si functionalitatea zeci de ani.
– in fiecare an apar modele noi de ambalaje care se pliaza exact pe nevoile de depozitare ale producatorilor, comerciantilor, gospodarilor sau fermierilor. Stiai ca si tu poti proiecta ambalajul de care ai nevoie si pe care nu il gasesti pe site-ul celui mai mare producator de ambalaje din plastic?

Schoellerallibert.com are in stoc 1.000 de modele de ambalaje din plastic si isi diversifica permanent produsele, fiindca este singurul fabricant de ambalaje dispus sa realizeze ambalajul de care ai nevoie dupa proiectul tau sau dupa simpla descriere.

Mai intai se realizeaza un ambalaj, acesta este testat si este oferit celor care l-au comandat si daca toata lumea este multumita de el, intra in productia industriala.

Peste tot pe unde ma duc vad ambalaje din plastic pline, dovedindu-si utilitatea. Butoaiele impracticabile din lemn pentru muraturi au fost inlocuite cu bidoane mari din plastic care nu curg, pot fi spalate si nu mucegaiesc. Au aparut si borcane din plastic cu capac, recipiente foarte utile, in care se pastreaza multe, dar sunt ideala pentru plantele uscate de ceai.

Pe rafturile supermarketurilor stau frumos asezate galetuse cu smantana, cu iaurt, cu lacuri si vopsele de diferite dimensiuni.

Am vazut si sare pentru gheata depozitata in ele. Piesele mici de la magazinul de piese auto sau de la magazinul de constructii, produsele de papetarie, uneori chiar si cartile se manipuleaza excelent cu ajutorul cutiilor din plastic.

Ambalajele prevazute cu capac protejeaza produsele de interactiunea cu praful, cu umezeala din mediu si cu microbii.

Mastile de protectie nu sunt facute sa fie date din mana in mana, sa se aseze praful pe ele, ci sunt aduse in farmacii in containere speciale prevazute cu capac.

Acest producator de ambalaje din plastic a pus la punct si logistica pentru transportul pe distante mari a lichidelor, dar si a produselor periculoase.

Plasticul se dovedeste un material versatil, de aceea sunt sigura ca va avea durata lunga de viata si va fi preferat in industria ambalajelor.

Avem caserole din plastic in care putem cumpara salata gata preparata sau diferite preparate de la supermarketuri, sticle din plastic pe care le putem scapa din mana, fiindca nu se sparg, pahare, farfurii si tacamuri din plastic.

De ce s-a generalizat acest material? Pentru ca este usor, rezistent si ieftin, poate fi usor igienizat, dar exista si produse de unica folosinta care iau drumul reciclarii.

Omului modern i-ar fi imposibil fara aceste sisteme de depozitare din plastic, de aceea este inconjurat de ele.

Le vezi in magazine si depozite, in curtile si gospodariile oamenilor, au devenit sisteme de colectare a apei de ploaie si bai mobile uneori.

Intra si tu pe site-ul magazinului si comanda ambalajele din plastic de care ai nevoie, fiindca sunt foarte utile!

Omenirea este recunoscatoare celui care a inventat plasticul si se bucura pe deplin de calitatile acestui material. Nu cred sa apara curand un material mai bun, de aceea sa profitam de plastic!

Antreprenorii ar trebui sa se gandeasca la ambalajele de care au nevoie, sa le proiecteze si sa le comande ca in acest fel omenirea sa progreseze si numarul celor 1000 de ambalaje din plastic de pe site-ul celui mai mare magazin de profil sa sporeasca. (P)

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFTerror: Conținutul este protejat!!