Connect with us

ACTUALITATE

Învierea Domnului, izvorul sănătății și al vieții noastre!

Publicat

pe

Iubiții mei fii sufletești,
slujitori ai altarelor străbune
și binecredincioși creștini,

„Lumina luminează în întuneric și întunericul niciodată nu a cuprins-o!” (Ioan 1, 5). Lumina risipește negura și spulberă tenebrele, strălucește cu putere în noaptea lumii și ne dăruiește certitudinea că întotdeauna răul înfrânge, iar binele triumfă.

În noaptea Învierii, odată cu dumnezeiescul strigăt de biruință și salut creștinesc „Hristos a înviat!”, mai mult decât oricând, conștientizăm biruința Luminii asupra întunericului, a Binelui asupra răului, a Vieții asupra morții, a Adevărului asupra minciunii, a Păcii asupra oricărui conflict și a Iubirii asupra urii.

Lumina a venit în lume și S-a sălășluit între noi, dându-ne puterea de a deveni fiii și fiicele lui Dumnezeu, de a păși, cu deosebit curaj, pe urmele Aceluia care a învins pe veci moartea, răul și întunericul.

Izvor al vieții și al sănătății noastre, Domnul Cel Înviat ne susține întotdeauna speranța, ne înnoiește, ne restaurează și ne transformă după Chipul Său, călăuzindu-ne, în pofida tuturor încercărilor vieții, către aprofundarea comuniunii cu El și a biruinței aduse de El asupra răului.

Sărbătoare centrală a întregii lumi creștine, Învierea Domnului este evenimentul care a schimbat din temelii întreg mapamondul, fiind fundamentul speranței și al civilizației noastre clădite pe valorile nepieritoare ale Evangheliei lui Hristos.

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Psalmul 117, 24). Astfel, cu toții, în această noapte sfântă și binecuvântată, ne asociem bucuriei pascale și celebrăm deplina biruință a Luminii în lumea și în viața noastră, precum și în întreaga creație a lui Dumnezeu.

Întru Lumina Lui și noi ne descoperim propria lumină și propria vocație pascală, căci suntem fiii și fiicele Celui ce S-a întrupat pentru mântuirea noastră, a pătimit, a murit și a înviat, și numai împreună, în comuniune, reflectăm cu fidelitate chipul iubirii Preasfintei Treimi, al acelei iubiri mai puternice decât moartea, care înnoiește, însănătoșește, vindecă și înviază.

În lumina Crucii, descoperim tăria iubirii și sensul mântuitor a tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi, fiindcă Jertfa Sa răscumpărătoare și mântuitoare este fundamentul Bisericii și calea necesară în drumul spre Înviere. Crucea face posibilă Învierea. În Ortodoxie, Crucea nu este despărțită de Înviere. „În Cruce este ascunsă puterea Învierii iar lumina Învierii arată slava Sfintei Cruci”. În acest sens, spunem despre Cruce că din obiect de tortură devine altar de jertfă și semn al bucuriei Învierii. Tot așa spunem că Biserica este a Învierii, întotdeauna în legătură cu Crucea, după cum deopotrivă Crucea propovăduiește și mărturisește în permanență Învierea.

De altfel, lumânările pe care cu toții le ținem în mâini în această noapte minunată sunt tocmai simbolul Învierii lui Hristos, al acelei iubiri jertfelnice care luminează și încălzește, care ne oferă pe deplin sensul propriei existențe și ne îndeamnă, pe fiecare în parte, să fim reflectări și mărturisitori, în toate zilele vieții noastre, ale iubirii și luminii dumnezeiești.

Fără lumina Învierii lui Hristos, lumea întreagă ar rămâne doar un mormânt întunecat, un loc fără de sens în care nu se întâmplă nimic, un spațiu al torturii și al disperării, un monument al răului și al morții. Din acest uriaș mormânt al lumii, răstignit pentru toate păcatele ei, a înviat Domnul, oferindu-ne din belșug, cu deosebită bunătate și iubire, certitudinea propriei noastre învieri, dimpreună cu acea lumină a bucuriei și a păcii, a speranței și a adevărului care strălucește cu putere în viața noastră de credință. Deși adesea cădem singuri și devenim sclavi ai tenebrelor și ai morții, în mod cert vom învia împreună, în comuniune de credință cu El și cu toți cei care credem, ca frați ai Celui Întâi născut din morți, deoarece, „precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui” (Romani 6, 4), și noi vom învia, în comuniune cu El.

Întru lumina Celui Înviat din morți existența noastră se descoperă în adevărata ei splendoare ca magnific dar al Tatălui ceresc, iar boala, necazul și suferința își arată limitele, goliciunea și, mai mult decât atât, neputința, fiindcă, în mod cert, întotdeauna, ultimul cuvânt în viața noastră Îl are numai și numai Dumnezeu, care este Iubire (I Ioan 4, 8; 16)

„Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului” (Psalmul 67, 2), așa piere oricine încearcă să înfrângă speranța noastră, să ne tulbure pacea și să ne întunece, risipind orice întristare, necaz ori suferință.

Izvor al Vieții și al sănătății noastre, Domnul cel Înviat ne susține în toate momentele existenței, mai ales în clipe de boală și de suferință când răul pare să năvălească cu putere în lumea noastră și să domine orice este adevărat, drept și frumos, luminându-ne și dăruindu-ne ajutor și putere, prin harul Duhului Sfânt. Sănătatea sufletului și a trupului reprezintă unul dintre darurile prețioase oferite nouă de Domnul Învierii, ca și normalitatea existenței noastre pământești, iar atunci când boala sau suferința apar, ele vin să ne încerce încrederea, ajutându-ne să le asumăm ca parte a crucii noastre, pe care o ducem întotdeauna în urma Crucii Mântuitorului.

Dragii mei credincioși,

Cu deosebită evlavie, în această luminată și frumoasă noapte pascală, ne amintim de femeile mironosițe care, învingându-și tristețea și temerile, au mers curajoase pe drumul către mormântul Domnului Iisus, pentru ca, după obiceiul timpului lor, să-I ungă Sfântul Trup cu uleiuri înmiresmate, în semn de omagiu și de iubire dar și ca simbol al credinței în viața veșnică. Acolo au văzut că piatra care fusese pusă la intrare, deși era foarte mare, fusese dată la o parte. Iubirea și Viața nu au putut fi ținute în moarte de nimic!

Dintr-o dată, speranța a renăscut în inimile lor, și intrând în mormânt au văzut că Trupul Domnului Iisus nu mai era acolo, ci numai giulgiurile aruncate într-o parte și, mai mult, un înger le-a vestit acestor curajoase femei că Domnul a înviat, spunându-le: „Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!” (Marcu 16, 6). Astfel, le-a dat cea mai mare, cea mai bună și cea mai frumoasă veste a tuturor timpurilor, teribilă și plină de speranță.

Cu sufletele pline de această nespusă și imensă bucurie au alergat spre a împărtăși Apostolilor nemaipomenita veste. Apoi, Apostolii Petru și Ioan au venit primii, într-un suflet, la mormânt, să se convingă de minune, și după ce s-au încredințat că Domnul a înviat cu adevărat au vestit aceasta tuturor, iar apoi, împreună cu ceilalți Apostoli care „L-au văzut pe Domnul” (Ioan 20, 18), au propovăduit-o până la marginile lumii.

Această veste a veștilor – Învierea Domnului, continuă să fie, de peste două mii de ani, fundamentul credinței și al speranței noastre, ceea ce dă sens existenței umane și ceea ce ne conferă bucurie, precum și certitudinea că viața noastră nu se sfârșește nicidecum la mormânt, ci continuă în veșnicie, că moartea este numai o trecere, o punte spre viața veșnică.

Mormântul gol al Mântuitorului este cea mai aprigă dovadă a Învierii Sale, care ne îndeamnă să lăsăm în mormântul lumii toate ideologiile, spaimele și fricile noastre, căci de la Înviere încoace Viața triumfă, iar lumina iubirii lui Dumnezeu pătrunde în toate ungherele sufletelor noastre pentru a ne înnoi, a ne vindeca, a ne restaura și a ne transfigura. Așadar, Învierea este izvorul sănătății și al vieții noastre!

Prin lentila Învierii descoperim adevăratul sens și autentica valoare a lumii noastre, ca scară spre cer, precum și rostul nostru, al vieții noastre, dar și faptul că întotdeauna ceea ce iubim nu piere, ci se salvează în iubirea mereu „mai tare decât moartea” (Cântarea Cântărilor 8, 6), indestructibilă, inefabilă și întotdeauna biruitoare a lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat și închinat!

Iubiții mei fii sufletești,

În istoria noastră, în viețile noastre și în sufletele noastre, trebuie să alegem mereu lumina, binele, pacea, adevărul, comuniunea și iubirea, și să respingem tot ceea ce ne poate atrage în sclavia tenebrelor.

Bântuie încă în lumea noastre ideologii care seamănă moarte, război și ură, care creează suferință, distrugere și nedreptate, care justifică lupta dintre frați și dezbinarea. Pe acestea trebuie să le respingem cu tărie pentru că orice creează suferință, împrăștie moarte și aduce neînțelegere, nu este de la Dumnezeu.

Prin urmare, refuzăm întotdeauna logica războiului și promovăm pacea și buna înțelegere dintre oameni, solidaritatea și comuniunea, ajutorarea aproapelui mai ales când acesta suferă, este prigonit și alungat, ca daruri ce izvorăsc din valorile Evangheliei lui Hristos. Când pacea moare, și umanitatea este înfrântă. Logica războiului este una a violenței și a escaladării răului care nu reușește niciodată să rezolve definitiv o problemă. Războiul reprezintă o aventură fără întoarcere, însoțită de crimă, teroare, suferință și lipsuri.

Singurul război care ne este îngăduit nouă, creștinilor, este numai cel contra patimilor și a viciilor proprii, acel război nevăzut despre care vorbesc Sfinții Părinți, întru răstignirea omului celui vechi și transfigurarea întru cel nou, pentru că numai „din aceasta vor cunoaște toţi că-Mi sunteţi ucenici”, după cum a spus Mântuitorul, „de veţi avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 35).

Viața umană este darul inefabil al lui Dumnezeu, dar implică și responsabilitatea noastră în a o susține și a o proteja. Sănătatea sufletului și a trupului constituie normalitatea existenței noastre iar a le promova reprezintă o datorie creștină ce ține de vocația noastră morală, pentru că ele vin de la Hristos, Domnul Cel Înviat – izvorul vieții și al sănătății noastre, după al cărui chip am și fost zidiți.

Ori de câte ori susținem, promovăm și protejăm viața umană, Îl lăudăm pe Dumnezeu Cel ce ne-a dăruit-o, nouă și aproapelui nostru, iar întru această lumină înțelegem eforturile deosebite ale Bisericii noastre în sprijinirea refugiaților din calea războiului, dar și în eradicarea noii pandemii, ambele provocări contemporane pentru credința și pentru speranța noastră.

Mai ales în aceste momente trebuie să fim aproape de cei aflați în necazuri, încercări și suferințe, oferindu-le mângâierea iubirii și ajutorul nostru, cu certitudinea că în cei de lângă noi se reflectă chipul lui Hristos Domnul.

În această epocă în care noile mijloace de comunicare au ajuns la un stadiu de dezvoltare fără precedent, avem datoria de a propovădui prin intermediul lor bucuria Evangheliei lui Hristos, principiile și valorile fundamentale creștine și românești deopotrivă, căci în mod firesc ele pot fi considerate Areopagul vremurilor noastre, noile căi prin care trebuie să-L vestim tuturor pe Domnul Cel Înviat!

Îi încurajez mai ales pe tineri să promoveze cu responsabilitate, demnitate și entuziasm frumusețea credinței noastre, „Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9), ca cei ce reprezintă speranța Bisericii, a societății și a lumii noastre și resimt cel mai mult nevoia de iubire, de comuniune și de solidaritate.

Asemenea ucenicilor Luca și Cleopa, și noi, mergând pe drumul propriului Emaus, prin intermediul Sfintei Euharistii mai ales, vom putea să-L recunoaștem pe cale pe Domnul Cel Înviat și să-L vestim celor de lângă noi, pentru ca să fim vestitori ai iubirii și milostivirii Sale, „martori… până la marginile pământului” (Faptele Apostolilor 1, 8).

Fii ai Luminii, slujitori ai Dreptății, darnici semănători de Bucurie și de Iubire, cu toții avem datoria de a mărturisi Învierea lui Hristos prin tot ceea ce facem, acolo unde locuim, muncim sau călătorim, pentru a lărgi comuniunea de speranță a Bisericii și pentru a contribui la triumful Binelui în lumea și în epoca noastră.

Cu părintească dragoste vă îmbrățișez și vă binecuvântez, pe voi toți, preoți și credincioși, încurajându-vă să fiți misionari ai lui Hristos, ai bucuriei și ai păcii!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru arhipăstor și părinte,
totdeauna rugător către Atotmilostivul Dumnezeu, pentru bucuria, sănătatea și pacea voastră,
a tuturor,

† N I F O N
Arhiepiscop și Mitropolit

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Târgovişte: Programul activităților artistice din „Orășelul lui Moș Crăciun”

Publicat

pe

De

FOTO ARHIVĂ

Duminică – 3 decembrie 2023, la ora 17:30, se va da startul sărbătorilor de iarnă la Târgoviște. Primăria a pregătit un program deosebit pentru această perioadă din an.

3 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
– Ora 17:30 – Recital de colinde susținut de Corul „Valachia Christiana” al Universității Valahia din Târgoviște, sub conducerea domnului Asist. univ. dr. Mihail Vlădăreanu;
– Ora 17:50 – artificii stradale și spectacol de proiecție și lasere;
– Ora 18:00 – APRINDEREA BRADULUI, INAUGURARE ORĂȘELUL LUI MOȘ CRĂCIUN;
– Ora 18:00 – Spectacol dinamic de lasere;
– Ora 18:15 – Dansuri populare susținute de Școala de dans Diana Comănescu;
– Ora 18:40 – Recital colinde susținut de Ralu Dimache & Bianca Udilă.

5 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Moment Artistic al comunității elene;
-Ora 18:00 – 18:30 – Recital de colinde susținut de elevii școlii conduse de prof. Cristina Gheorghilaș.

6 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Recital de colinde susținut de elevii Școlii conduse de Daiana Berbec;
-Ora 18:00 – 18:30 – Moment Artistic „Cornorile Satului Gura Ocniței”, comunitatea rromă.

7 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Moment Artistic susținut de elevii Școlii „Carmina Burana”;
-Ora 18:00 – 18:30 – Moment Artistic susținut de comunitatea bulgară.

8 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Spectacol dans trupa „After Dark”;
-Ora 18:00 – 18:30 – Recital de colinde susținut de elevii Școlii „Coresi”.

9 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PLATA TRICOLORULUI
– Ora 17:30 – 18:00 – Recital de colinde – corul condus de dl. Bebe Ciuraru;
-Ora 18:00 – 18:30 – Dansuri susținute de elevii Școlii de dans Văduva.

10 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Recital de colinde susținut de elevii școlii conduse de Daiana Berbec;
-Ora 18:00 – 18:30 – Dansuri susținute de elevii școlii de dans „Văduva”.

11 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Recital de colinde susținut de Corul „Vizuart”;
-Ora 18:00 – 18:30 – Moment Artistic susținut de elevii școlii de dans „Daniela Rotary”.

12 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Recital de colinde susținut de Ansamblul condus de prof. Cristina Gheorghilaș;
-Ora 18:00 – 18:30 – Recital de colinde susținut de Ansamblul „Muguraș de la Chindie” – Cununa Brăneștiului .

13 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Dansuri populare susținute de elevii Școlii de dans „Diana Cormănescu”;
-Ora 18:00 – 18:30 – Spectacol de teatru „Lolo și Bobo”, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște.

14 DECEMBRIE 2023 – LOCAȚIE: PIAȚA TRICOLORULUI
-Ora 17:30 – 18:00 – Grup de colindători condus de prof. Adela Nae;
-Ora 18:00 – 18:45 – Spectacol de teatru „Vasilache și Mărioara”, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște.

PERIOADA 15 – 17 DECEMBRIE
15 DECEMBRIE 2023, ORA 17:00 – PARADA SOSIRII LUI MOȘ CRĂCIUN
– Traseu: (Teatru – Bd. Regele Carol I – Bd. Mircea cel Bătrân – Calea Domnească – Bd. Libertății – Piața Tricolorului);
– Ora 17:30 – Moș Crăciun împarte daruri în Piața Tricolorului.

16 DECEMBRIE 2023, ORA 17:30 – Moș Crăciun împarte daruri în Piața Tricolorului;

17 DECEMBRIE 2023, ORA 17:30 – Moș Crăciun împarte daruri în Piața Tricolorului;

– Înscriere copii – în zilele de 15, 16, și 17, în Piața Tricolorului, de la ora 16:00.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Jurnal din Turcia (IV). Ne-am trezit cu zăpadă, nu multă, așa de semnalizare!

Publicat

pe

A venit iarna și în Cappadocia. Noroc că vântul nu a mai bătut! În natură, s-a instalat un soi de amorțire. Firească până la urmă. Baloanele nu s-au înălțat nici astăzi. Cei care aveau programată plimbarea cu balonul au primit banii înapoi. Grupul nostru mai are o șansă în următoarea dimineață. Vom vedea!

Ne-am început ziua cu o vizită lungă, meditație și rugăciune, așa, fiecare în sufletul și în mintea sa, în Parcul Național Goreme. Ineditul sanctuar al creștinismului, se află, din 1985, pe lista monumentelor UNESCO. Aici, pătrunzi într-o lume de taină, acolo unde a fost pusă, la începuturi, sămânța credinței creștine… Sunt locuri în care au suferit și au ostoit în numele lui Iisus Hristos unii dintre primii trăitori ai rugăciunii și pioșeniei.

La Goreme se află, de fapt, un șirag de biserici și capele săpate în stâncă, unele acoperite cu fresce reprezentând diferite scene biblice. Au rezistat timpului și altor acțiuni subiective! Dumnezeu a vegheat.

Parcul Național Goreme este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Turcia. Se spune că aici s-au așezat creștinii care au fugit din calea prigoanei romane. S-a întâmplat acum 2.000 de ani. Biserica Sfântul Vasile cel Mare este una dintre cele mai vizitate. A fost o încântare pentru suflet să intri în acest sfânt lăcaș în care a slujit, în numele Domnului Nostru Iisus Hristos, Sfântul Vasile.

Măreție prin simplitate. Lumina naturală țâșnește în interior prin fantele înguste, pură, curățată de energia sublimă a credinței. Faptul că într-o țară musulmană rezistă, sunt păstrate asemenea relicve, izvoare ale creștinismului, este o dovadă solidă a implicării lui Dumnezeu în ordinea lucrurilor și a firii. Motiv ca noi, cei care am avut șansa să vizităm Complexul monahal de la Goreme, să plecăm mai încrezători și, de ce nu, mai smeriți, mai atenți la mersul nostru prin această lume.

Am continuat călătoria. E bine că nu a existat o trecere bruscă de la ușoara stare mistică la obișnuitul cotidian. Ne-ar fi perimat echilibrul. De la Goreme, am mers la una dintre renumitele fabrici de covoare din Cappadocia. Artă, grație, pasiune, talent și multă, multă răbdare le trebuie țesătoarelor de aici, adevărate artiste care pictează, folosind ca elemente ale creației, firul de mătase, de lână și de bumbac.

Gazdă ospitalieră ne-a fost, nu vă vine să credeți, o româncă. Alina. Din București. Căsătorită în urmă cu 12 ani cu un turc. Specialistă desăvârșită în această artă a confecționatul covoarelor turcești. Am văzut clar! Chipul Alinei s-a înseninat când a văzut că este înconjurată brusc de atâția români. Ne-a făcut o prezentare amănunțită a drumului parcurs de covor. De la viermele de mătase și firul de lână de Angora până ce covorul ajunge în casele oamenilor. Nu neapărat ale noastre, fiindcă ce se obține aici nu sunt produse de serie. Țesătura este executată manual și în timp. Chiar și ani buni! Așa că prețul covoarele autentice de Cappadocia pleacă de la 1.000 de euro și pot ajunge până la câteva zeci de mii. Fabrica a fost vizitată și de renumita actriță de film Angelina Jolie. Poate ea să fii cumpărat câteva covoare pentru vilele sale!

Alina și meseriașii din subordine ne-au prezentat, la un pahar de vin sau la o ceașcă cu ceai turcesc, o suită de modele de covoare. Poate că face parte din politica de marketing a firmei. De data asta, cu grupul nostru, nu a brodit-o. Nu a cumpărat nimeni nici măcar un petec de covor de 300-400 de euro. Ne-am mulțumit cu câte un semn de carte. Angajații, politicoși, dar nu au putut totuși să-și ascundă până la capăt dezamăgirea de pe chipuri. Asta e! Nu veniserăm după covoare în Cappadocia. Am vrut doar să le admirăm activitatea și să îi felicităm pentru ceea ce fac. Așa s-a și întâmplat. Cu aplauze.

A urmat momentul de rutină zilnică. Adică, masa. Bufet suedez. Cu de toate. Pui mult pe farfurie, dintr-un spirit de a experimenta și mănânci puțin. Asta este chichița all inclusive. Pe românește „mai bine să rămână, decât să nu ajungă”!

După masă, sătui, am trecut așa, la foc automat, pe la Valea Vânătorilor. Câteva minute destinate fotografiilor, apoi scurt popas la Cetatea Uchisar. Privire de la distanță.

Tot aici, cine a vrut să se plimbe cu balonul, pardon, să simuleze zborul cu acest tip de aparat, a putut să o facă cu numai 3 euro de persoană. Fotografia. 6 euro, cu ramă personalizată. Și cu o întreagă regie și scenariu, turcul responsabil de balon, pe telefonul fiecărui client, îți realiza un filmuleț scurt încât cine îl urmărește are impresia că te plimbi printre nori. Dacă mai faci un pic pe amețitul și fricosul de înălțimi, reușita este deplină!

După „plimbarea” cu balonul, cu fotografia dovadă falsă sub braț, ne-am urcat în autocar și am pornit spre Valea Porumbeilor. Aici, am hrănit porumbeii și vrăbiuțele cu semințe speciale, ne-am mai tras în câteva poze și am plecat spre hotel.

Ziua s-a încheiat cu o seară turcească. Dans din buric, antren, băuturică tradițională, totul asortat cu voioșie tipic românească. O rețetă de succes!

A doua zi, la ora 09:00, am făcut cale întoarsă spre Antalya. Aici, se va consuma ultimul act al călătoriei noastre prin țara de la marginea Asiei…

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite