Connect with us

ANUNŢURI

Anunț de mediu SC Land State 09 SRL

Publicat

pe

SC LAND STATE 09 SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului / nu se supune evaluarii adecvate / nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire centrală fotovoltaică și racordarea la rețea și cu putere instalată de 21859,2 kWp, amplasată la sol”, propus a se realiza în comuna Costeștii din Vale, sat Mărunțișu, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 16:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

ANUNŢURI

Anunț obținere autorizație de construire

Publicat

pe

De

Sorică Stelian și Sorică Vilia Cristina, cu domiciliul în municipiul Târgoviște, Bulevardul Eroilor, Nr. 17, bl. 11, Sc. C, Et 1, Ap. 3, județul Dâmbovița,

anunță, conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, alineatul 23^3,

obținerea autorizației de construire Nr. 143 din 27.05.2024, emisă de Municipiul Târgoviște, pentru „Construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”,

în municipiul Târgoviște, strada Costache Olăreanu, Nr. 45, Număr cadastral 88741, Cartea funciară 88741, județul Dâmbovița.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ANUNŢURI

Primăria Poiana: Anunț depunere solicitare obținere aviz de mediu actualizare PUG

Publicat

pe

De

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA, adresa: Comuna Poiana, Strada Principală, nr. 1, județul Dâmbovița, Cod poștal: 137365, Cod identificare fiscală: 44280280, Telefon: 0245/721841, E-mail: primaria_poianadambovita@yahoo.com, beneficiar al proiectului “Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Poiana, Județul Dâmbovița”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, din localitatea Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, jud. Dâmboviţa, de luni până joi între orele 09:00 – 11:00.

Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la APM Dâmboviţa, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite