Connect with us

SĂNĂTATE

54 de români au murit din cauza gripei! Ministerul Sănătăţii n-a declarat epidemie!

Publicat

pe

FOTO ARHIVĂ (Sursa: www.zi-de-zi.ro)

E de rău! Gripa face victime în România, în fiecare zi. În ultimele 24 de ore, 6 persoane au murit din cauza virusului gripal sau a complicaţiilor apărute:
– Femeie în vârstă de 34 de ani, din jud.Prahova, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinată anti-gripal.Data decesului: 28/01/2019
– Bărbat în varsta de 78 de ani, din jud.Prahova, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.Data decesului: 28/01/2019
– Femeie în vârstă de 62 de ani, din mun.Bucureşti, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinată anti-gripal.Data decesului: 26/01/2019
– Femeie în vârstă de 63 de ani, din mun.Bucuresti, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinată anti-gripal.Data decesului: 26/01/2019
– Bărbat în vârstă de 62 de ani, din jud.Sibiu, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare, având condiţii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.Data decesului: 25/01/2019
– Bărbat în vârstă de 57 de ani, din jud.Salaj, confirmat cu virus gripal tip A, având condiţii medicale preexistente şi cu antecedente vaccinale încă necunoscute.Data decesului: 29/01/2019

În total, de la începutul anului până în prezent, numărul deceselor a ajuns la 54. Deocamdată, Ministerul Sănătăţii nu a declarat epidemie de gripă în România. Grav este faptul că ni se recomandă să ne vaccinăm, dar vaccinul nu se găseşte în farmacii!

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Casa Națională de Sănătate: informare privind rezultatele obținute în primul semestru al anului 2024

Publicat

pe

De

În primul semestru al anului 2024, conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a acționat pentru:
1. lărgirea accesului persoanelor asigurate și neasigurate la servicii medicale și medicamente decontate;
2. reorganizarea unor programe naționale de sănătate curative;
3. menținerea finanțării furnizorilor de servicii medicale la același nivel ca în semestrul II al anului 2023 și creșterea finanțării acolo unde a fost posibil;
4. continuarea digitalizării și debirocratizării sistemului de asigurări sociale de sănătate;
5. creșterea gradului de respectare a legislației în vigoare la nivelul furnizorilor de servicii medicale;
6. întărirea managementului organizațional;
7. lărgirea dialogului instituției cu partenerii din domeniul medical și cu asociațiile de pacienți.

1. Prin modificarea și completarea Contractului-cadru și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum și a actelor normative subsecvente, s-au introdus noi pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate, pe principalele paliere de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave, respectiv cancerele, hepatitele cronice B și C, iar la gravidă și HIV/SIDA. Unele dintre modificări vizează implementarea măsurilor care revin CNAS în Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România.

Pentru serviciile de diagnosticare oncologică acordate persoanelor neasigurate, finanțarea nu se va face din contribuțiile plătite de asigurați, ci de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către FNUASS[3]. La fel se va finanța și testarea persoanelor neasigurate în scopul depistării hepatitelor cronice B și C, precum și a infecției HIV la gravidă.

În Lista de medicamente compensate s-au introdus 28 de medicamente (DCI – Denumire Comună Internațională) unice, din care 22 DCI noi, care acoperă arii terapeutice precum tratamentul hepatitei virale cronice D, afecțiuni neurologice (inclusiv scleroza multiplă), reumatologice (lupus eritematos sistemic, boala Still), dermatologice (pemfigus vulgar, hidradenita supurativă), oftalmologice (uveita la adulți, cheratita severă), tratamentul bolii cronice de rinichi faza predializă, tratamentul patologiilor onco-hematologice (cancer mamar HER2 pozitiv sau triplu negativ, leucemie mieloidă cronică) și unele boli rare (deficitul de leptină, epidermoliza buloasă, Boala Niemann-Pick). Pentru alte șase DCI care existau deja în Listă a fost extinsă aria indicațiilor terapeutice.

Au fost elaborate, actualizate și aprobate protocoalele terapeutice de prescriere în acord cu actualizarea Listei de medicamente și cu deciziile de adăugare/de includere necondiționată emise de ANMDMR – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania pentru medicamentele aflate deja în rambursare, fiind efectuate patru actualizări ale Ordinului MS/CNAS nr. 564/499/2021.

Reclama

S-au reluat procesele de negociere pentru 67 de medicamente incluse condiționat în rambursare în baza contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. Prin renegocierea unor contracte cost-volum se asigură accesul unor noi subgrupuri populationale cu afectiuni oncologice (tumori solide) și hemofilie la tratamente de ultimă alternativă terapeutică (ex: terapie adjuvantă melanom stadiul IIB-IIC, terapie adjuvantă cancer mamar HER 2 negativ, neoplasm bronho-pulmonar –NSCLC- inclusiv terapie adjuvantă).

2. Unele programe naționale de sănătate curative au fost reorganizate, prin modificări aduse activităților acestora.

Astfel, în Programul naţional de boli cardiovasculare s-au modificat criteriile de includere în program a unităților sanitare, în scopul creșterii numărului unităților de specialitate și în consecință a accesului bolnavilor la tratamente.

Pentru Programul naţional de oncologie s-a prevăzut că serviciile medicale efectuate de furnizori în cadrul Subprogramului de diagnostic şi de monitorizare a afecţiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic şi FISH şi examen de biologie moleculară, al Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne şi al Subprogramului naţional de testare genetică se decontează la nivelul realizat, prin urmare toate investigațiile medicale respective vor fi decontate, chiar dacă a fost depăşită valoarea de contract. S-au diversificat serviciile din Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a afecţiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic şi FISH şi examen de biologie moleculară; spre exemplu, la „alte sindroame limfoproliferative cronice” s-a nominalizat și lichidul cerebrospinal ca tip de probă pentru care se efectuează examinarea imunofenotipare.

În Programul naţional de sănătate mintală s-a clarificat durata şedinţei de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenţie de psihopedagogie din cadrul Subprogramului naţional de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (durata ședinței – 50 de minute, urmată obligatoriu de 10 minute pauză).

Reclama

26 noi unități sanitare au fost incluse printre cele care derulează programe naționale de sănătate curative, trei dintre acestea fiind incluse în câte două programe.

3. Ca urmare a demersurilor CNAS, cu sprijinul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Sănătății, bugetul FNUASS a fost suplimentat de guvern cu 3 miliarde lei, sumă care asigură menținerea valorilor garantate actuale ale punctelor pentru asistența primară până la sfârșitul anului (per capita – 12 lei, pe serviciu – 8 lei) precum și a valorii lunare pentru asistența medicală dentară, dar și creșterea valorii punctului pe serviciu medical în asistența ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice de la 4,5 la 5 lei în trimestrul IV. Tot ca urmare a demersurilor instituției, din luna aprilie plățile către furnizori se fac integral la termen.

4. Termenul de valabilitate a adeverinței înlocuitoare a cardului, care se emite pentru persoanele cu card deteriorat, pierdut, furat etc. s-a extins de la 60 de zile până la emiterea noului card, nemaifiind necesare demersuri repetate de reînnoire a acestui document.

Sistemul e-factura a fost implementat și în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate – PIAS”, proiect care va permite ca în termen de doi ani, cu ajutorul finanțării europene, CNAS să aibă practic un nou sistem informatic, cu o capacitate de lucru net superioară actualei platforme.

Reclama

Totodată s-a demarat procesul de organizare şi funcţionare a Punctului Naţional de Contact în materie de e-Sănătate în domeniul asistenței medicale transfrontaliere, pentru implementarea Rețetei Electronice la nivel European, precum și a Rezumatului Pacientului.

5. În primele trei luni ale anului, structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate au efectuat 2.787 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi sau care s-au aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, dintre care 752 tematice, 1.900 operative și 135 inopinate. Ca urmare a disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate, s-a stabilit recuperarea unei sume totale de 65,6 milioane lei.

În perioada martie-aprilie 2024 au fost verificați 485 medici prescriptori de concedii medicale, selectați pe criteriul numărului de certificate de concediu medical emise. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la concediile medicale s-au emis 82 amenzi contravenționale în valoare totală de 571.500 lei și 117 avertismente scrise, s-au reziliat două convenţii privind eliberarea certificatelor de concediu medical, iar cinci medici au fost excluși din convenții. În cursul verificărilor s-au mai depistat și alte abateri, pentru care s-au emis 40 avertismente scrise și s-au dispus 8 sancţiuni contractuale, respectiv recuperarea contravalorii unor servicii medicale în sumă totală de 34.419,27 lei.

Ca urmare a verificării respectării obligației contractuale a farmaciilor de a nu utiliza în campaniile publicitare referinţe la medicamentele compensate şi gratuite sau la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu excepţia informării asupra faptului că farmacia eliberează medicamente compensate şi gratuite, s-au aplicat atât avertismente scrise cât și sancţiuni contractuale în valoare de 132.413,97 lei.

Totodată, Direcţia Generală Control și Antifraudă din cadrul CNAS a efectuat acțiuni de control la nivelul a 9 case de asigurări de sănătate şi 72 furnizori de servicii medicale, în urma cărora s-au aplicat atât avertismente scrise cât și sancțiuni în valoare totală de 177.880,27 lei.

Reclama

6. În aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023, s-a procedat la reorganizarea CNAS și la coordonarea reorganizării celor 42 de case de asigurări de sănătate din subordine.

S-a reușit întărirea echipei de specialiști ai CNAS în domeniul tehnologiei informației și s-a stopat exodul de personal din cadrul instituției.

S-au efectuat simulări de incendiu la toate CAS și CNAS, precum și vizite ale vicepreședinților CNAS la casele de asigurări de sănătate, pe probleme de patrimoniu și arhivare a documentelor.

7. În pregătirea modificării și completării Contractului-cadru și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, în perioada februarie – mai 2024 a avut loc o intensă activitate de întâlniri cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, cu Colegiul Farmaciştilor din România, cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu reprezentanți ai furnizorilor de dispozitive medicale, cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical precum și cu asociații de pacienți, astfel încât să existe posibilitatea fiecărui grup de a prezenta problemele cu care se confruntă, precum și de a avea oportunitatea de a găsi soluții aplicabile împreună cu echipa tehnică a CNAS.

„În aceste șase luni la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mi-am propus ca împreună cu echipa de directori și cu sprijinul întregului personal să asigur echilibrul, stabilitatea și predictibilitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiții de dialog cu toți partenerii instituționali implicați în acest sistem, valori după care îmi voi ghida și în continuare activitatea în cadrul instituției”, a declarat Valeria Herdea – președintele CNAS.

Reclama

Biroul de presă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Românii își vor putea lua rețelele medicale online. Vezi când!

Publicat

pe

Președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că românii își vor putea lua rețeta online de oriunde din Europa, după ce nota platformă informatică – PIAS va deveni funcțională, probabil în 2 ani.

„Sunt foarte multe lucruri care vor facilita accesul pacientului la servicii medicale, inclusiv sistemul de programare și sistemul de accesare al diverselor specialități”, a precizat Valeria Herdea.

A mai spus șefa CNAS, citată de HotNews, că se fac demersuri pentru ca fiecare cetățean să își poată accesa dosarul medical electronic.

„Vorbim despre redimensionarea acestei platforme și reînnoirea ei. Încercăm nu doar să o redimensionăm, ci și să o facem interoperabilă: spre exemplu, toți furnizorii de servicii medicale să poată vedea dosarul electronic al pacientului și să îl poată ajuta și să simplifice viața și traseul pacientului”.

Finanțarea provine din Componenta 7 din PNRR – digitalizarea sănătății. Peste 25.000 de furnizori de servicii medicale (spitale, ambulatorii de specialitate, laboratoare, medici de familie, farmacii, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijire la domiciliu) vor fi conectați la noua platformă PIAS.

Reclama

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite