Connect with us

ACTUALITATE

S-a interzis circulația persoanelor nevaccinate în municipiul Slobozia. Detalii aici!

Publicat

pe

FOTO ARHIVĂ

Municipiul Slobozia, județul Ialomița, este de astăzi, 15 octombrie 2021, sub incidența Hotărârii 217/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin care au fost instituite restricții specifice măsurii carantinei, în sensul că se interzice „circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor nevaccinate, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator”.

Art. 2. Se instituie următoarele măsuri obligatorii în localitate:
– identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1;
– limitarea la maximum a deplasării persoanelor nevaccinate şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; ieşirea persoanelor nevaccinate din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
– pentru intervalul orar 05,00—20,00, în interiorul localității, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
– deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
– deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
– deplasările scurte, în apropierea locuinţei / gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
– deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzii;
– deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
– deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
– deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
– îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
– participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
– pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
– eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
– alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie;
-:îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
– participarea la activităţi religioase;
– deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte
– mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
– deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
– pentru intervalul orar 20,00—5,00 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) şi q).
– pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
– pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
– declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
– în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
Art. 3. (1) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
(2) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Art. 4. în localitate se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
– se permite tranzitarea localității de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
– prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomița în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomița cu sprijinul administraţiei publice locale, se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă.
Art. 5. În localitate se instituie următoarele măsuri suplimentare:
– se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise;
– activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. În interiorul lăcaşurilor de cult, activitatea este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
– slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări)
– se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
– desfăşurarea întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
– este permisă organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), anterior programate, în spaţii închise şi/sau deschise cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
– este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor, respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Pentru celelalte persoane se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) şi/sau catering;
– activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi și doar de persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Este permisă participarea copiilor sub 12 ani care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv copiii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6. În localitate se interzic următoarele activităţi:
– organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise.
– organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;
– desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
– organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
– organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spatii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz;
– toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea 55/2000, cu modificările și completările ulterioare;
– organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise.

Art. 7. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a stațiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Pentru limitarea aglomerărilor pe final de program, accesul în incinta acestor unități a persoanelor nevaccinate precum și a persoanelor care nu se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, este permis doar până la ora 19.00.
– Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor pe toată perioada programului de funcționare, la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.
– în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.

Art. 8. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează localitatea vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fîe respectate măsurile de distanţare fizică și normele de protecție sanitară.

Art. 9. Direcţia de Sănătate Publică Ialomița va întreprinde următoarele:
– analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
– stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ- teritorială în cauză;
– îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
– supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele
– medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.

Art. 10. Direcția de Sănătate Publică Ialomița va întocmi și va aduce la cunosțința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița reevaluarea riscului epidimiologic la nivelul municipiului Slobozia din 7 în 7 zile, în vederea analizării măsurilor adoptate și adaptarea acestora contextului situației epidemiologice.

Art.11. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 15.10.2021.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

HISTORY Channel marchează Ziua Națională a României cu difuzarea documentarelor despre Regina Maria și Regele Mihai

Publicat

pe

de

De 1 decembrie, telespectatorii HISTORY Channel România au o nouă întâlnire cu istoria. HISTORY Channel marchează Ziua Națională cu transmisia specială a documentarelor istorice „Maria – Inima României” și „Regele Mihai: Drumul către casă”.

Documentarul-eveniment „Maria – Inima României” va fi transmis de la ora 15:15, și în reluare de la ora 22:00. Acesta prezintă povestea unei foarte importante epoci din istoria României, văzută din perspectiva Reginei Maria, aflată în centrul luptei pentru realizarea Marei Uniri din 1918 și pentru crearea României moderne.

Nepoată a Reginei Victoria, ea s-a căsătorit cu Prințul Moștenitor al României în 1893. Vom vedea cum a condus țara în timpul ororilor Primului Război Mondial, până la victoria de la Conferința de Pace de la Paris din 1919.

Filmul nu evită aspectele mai puțin strălucitoare ale vieții Reginei. Fiul său, Carol, și-a disprețuit părinții și când a devenit Rege a alungat-o pe Maria de la curte. Iar când comuniștii au ajuns la putere, în 1945, au șters-o din istorie.

Filmul a fost realizat pe parcursul a 2 ani cu filmări în 9 țări și o documentare realizată în 14 arhive naționale. Oferă șansa publicului de a auzi vocea originală a Reginei și de a vedea filmări și imagini originale ale epocii, colorizate cu ajutorul tehnologiei moderne și prin implicarea unei echipe interdisciplinare de experți pentru a surprinde cât mai exact realitatea acelor vremuri.

Destinul său, al uneia dintre cele mai cunoscute femei din Europa epocii interbelice, a fost influențat de evenimente întâmplate în palatele regale din România, în saloanele Parisului, pe străzile New York-ului, la Kremlin și chiar în Vestul Sălbatic.

Filmul documentar „Regele Mihai: Drumul către casă” (ora 16:15, în reluare la ora 21:00) prezintă povestea nespusă a curajosului Rege Mihai al României care, la doar 23 de ani, își risca viața sfidându-l pe Hitler în al Doilea Război Mondial, pentru a fi ulterior exilat din patria sa de comuniștii impuși de Kremlin.

„Regele Mihai: Drumul către casă” preia povestea dramatică a exilului unui tânăr adesea solitar, ținut în marele joc de șah dintre Vest și Rusia Sovietică. A fost prins în încercările CIA de a înființa o rezistență armată în România, iar mai târziu, a fost spionat în exil de agenții temutei Securități a lui Ceaușescu.

Filmat și produs în România, Marea Britanie și Elveția, documentarul este o continuare a mult apreciatei producții „Războiul regelui” (titlu internațional „Regele care l-a păcălit pe Hitler”), care a avut premiera la TV în 2016 și a fost difuzat în 42 de țări, fiind transmis inclusiv de către HISTORY Channel și HISTORY2.

Documentarul prezintă interviuri cu familia Regelui, consilieri și prieteni apropiați Regelui Mihai, dar și un interviu nedifuzat până acum cu soțul reginei Elisabeta a II-a, Prințul Philip, acordat în 2016 la Buckingham Palace cu doar câteva luni înainte de retragerea sa din viața publică.

Valoarea istorică a filmului este îmbogățită cu înregistrări din arhiva de familie filmate chiar de Regele Mihai, documente recent desecretizate din arhivele Securității și CIA, precum și cu relatările istoricilor occidentali și români, printre care profesorul Dennis Deletant, cel mai important autor și istoric occidental specializat în istoria României, profesor emerit al University College London, și Dr. Matei Cazacu, autor al mai multor cărți de istorie românească și istoric la Centre National de la Recherche Scientifique în Paris. Diana Mandache, în prezent cel mai prolific biograf al Familiei Regale a României, și-a adus contribuția din punct de vedere editorial și al cercetării. Filmul o include și pe jurnalista și autoarea britanică Tessa Dunlop.

Ambele filme sunt narate de aclamatul actor Marcel Iureș și sunt produse de Chainsaw Film Productions.

„Cele două povești regale conțin toate ingredientele necesare unui roman: viclenie politică, suferință, evenimente care pun viața în pericol, iubiri secrete. O să vă placă!”, a declarat John M. Florescu, producătorul executiv al programelor.

„Suntem onorați să fim pe HISTORY Channel pe 1 Decembrie 2021, de Ziua Națională a României, pentru a aniversa 103 ani de la Marea Unire din Alba Iulia, cu două filme documentare istorice produse independent de Chainsaw Film Production: «Maria – Inima României» si «Regele Mihai: Drumul către casă». Practic acest două filme documentare istorice acoperă perioada 1875-2017 din istoria modernă a României, 142 de ani de istorie, evoluție și progres. Urmărind și înțelegând istoria corect în prezent percepem altfel viitorul, mai ales pentru educația generațiilor tinere. În anul 2022, împreună cu producătorul executiv John Florescu și cu HISTORY Channel, dar și cu suportul partenerilor, vom iniția al doilea Turneu Istoric de Educație Națională cu proiecțiile acestor filme în peste 20 de orașe. Vă invităm să urmăriți istoria și în anul 2022, când se aniversează, la Alba Iulia, Centenarul de la încoronarea Reginei Maria din 15 Octombrie 1922”, a adăugat Dan Drăghicescu, producător asociat al celor două filme.

Citește în continuare

ACTUALITATE

Unde și când va avea loc Gala „Topul firmelor din Dâmbovița” 2021

Publicat

pe

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița va organiza, joi – 16 decembrie 2021, cea de-a 28-a ediție a Galei „Topul firmelor din Dâmbovița”.

Evenimentul, în cadrul căruia vor fi premiați agenții economici cu rezultate deosebite pe parcursul acestui an, va avea loc la BROTĂCEI PARK & EVENTS (Aleea Coconilor, Târgoviște), după următorul program:

18:30 – 19:00 – Primirea invitaților
19:00 – 19:30 – Deschiderea evenimentului
19:30 – 20:30 – Gala de premiere
20:30 – 21:30 – Sesiune networking (pregătiți cărțile de vizită).

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT