Connect with us

ACTUALITATE

Primăria Târgoviște organizează licitație pentru vânzare teren extravilan al debitorului Agentia PRO Casa SRL

Publicat

pe

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 10, luna noiembrie, anul 2021, ora 11:00, in localitatea Targoviste, str. Revolutiei, nr . 1-3, „sala Multifunctionala”, subsol, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului AGENTIA PRO CASA S.R.L.2, cu domiciliul fiscal/sediul în România, judeţul Dambovita, municipiul Targoviste, b-dul I.C. Bratianu, nr. 30, bl. A2, sc. C, ap. 1, C.U.I. 15568247, prima licitatie:

a) teren extravilan categoria de folosinta arabil: in suprafata de 2440 mp, identificat prin nr. cadastral 8847, inscris in Cartea funciara nr. 76868 a Municipiul Targoviste, situat în localitatea Targoviste – cartier Priseaca, tarla 42, parcela 609/13, deţinut în baza5) Contractului de Vanzare – Cumparare autentificat sub nr. 5732/08.10.2007, pret de evaluare/de pornire al licitatiei3 22.500 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz:

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar MUNICIPIULTARGOVISTE, str. Revolutiei, nr. 1-3, Codul de identificare fiscală: 42799448;
imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
c) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.

Alte informatii de interes pentru cumparator:
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din b-dul Unirii nr. 24-26, la numarul de telefon 0735 505 311 sau e-mail executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro.

Conducatorul organului de executare,
PRIMAR
Jr. Daniel Cristian STAN

 

STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE SI DE DEPARTAJARE A OFERTELOR, IN CAZUL IN CARE EXISTA MAI MULTI PARTICIPANTI CARE OFERA ACELASI PRET:

Comisia de licitatie pentru valorificarea bunului: teren extravilan categoria de folosinta arabil: in suprafata de 2440 mp, identificat prin nr. cadastral 8847, inscris in Cartea funciara nr. 76868 a Municipiul Targoviste, situat în localitatea Targoviste – cartier Priseaca, tarla 42, parcela 609/13, deţinut în baza5) Contractului de Vanzare – Cumparare autentificat sub nr. 5732/08.10.2007, in vederea desfasurarii in bune conditii a licitatiei, va urmari respectarea criteriilor de evaluare si de departajare a ofertelor, in cazul in care exista mai multi participanti care ofera acelasi pret, astfel:

In baza prevederilor art. 250 si art. 251 din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele:

Ofertantii se pot prezenta la licitatie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procura speciala in forma autentica.

Debitorul nu poate participa, in nume propriu si nici prin interpusi, la niciuna dintre modalitatile de valorificare a bunurilor sechestrate prevazute.

Pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare al bunului, respectiv 22.500 lei sau in cazul in care sunt mai multi participanti, cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei.

Pentru eficienta procedurii, comisia a stabilit un pas de licitatie de 5% din pretul de incepere a licitatiei.

In cazul in care sunt mai multi participanti, pasul de licitatie de 5%, se aplica la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei.

Comisia de licitatie va oferi spre vanzare bunurile, prin trei strigari succesive in care se pot face optiuni si supralicitari, conform pasului de licitare, fata de pretul cel mai mare din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei, sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar fata de acest pret.

Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, ofera pretul cel mai mare fie fata de pretul de pornire, fie fata de pretul de incepere a licitatiei, dupa caz.

Daca se prezinta un sigur ofertant care ofera cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

In cazul in care, dupa aplicarea procedurii prin strigare, exista mai multi participanti la licitatie care ofera acelasi pret, adjudecatarul se va stabili, strict dupa urmatoarele criterii si in aceasta ordine:
– A avut o oferta scrisa mai mare;
– Sa prezinte o noua oferta scrisa, in plic, in cadrul aceleeasi sesiuni de licitatie;
– Plata pretului de adjudecare achitata in intregime, in termenul legal, sa primeze platii pretului in rate.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.
Alte informatii de interes pentru cumparator:
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din b-dul Unirii nr. 24-26, la numarul de telefon 0735 505 311 sau e-mail executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Ion Dumitru spulberă Regia Națională a Pădurilor într-un proces de răsunet

Publicat

pe

Fostul director general al Regiei Naționale a Pădurilor, Ion Dumitru, singurul manager al acestei unități mamut care a reușit, în numai câțiva ani, să refacă de la zero o serie de subunități lăsate în paragină, numim aici Herghelia de la Jegălia, Muzeul Cinegetic Posada și multe sedii de ocoale etc., de ani de zile, luptă cu sistemul nevăzut ce le pune imediat piedică acela care se remarcă, care capătă notorietate mai mult decât li se permite.

Realizările sale în domeniului silvic, faptul că a ținut cu mână de fier Romsilva și nu a cedat la presiunile celor care ar fi vrut să acapareze pădurile și o serie de proprietăți ale RNP-ului, vorbim și de terenuri din inima Capitalei, l-au purtat pe Ion Dumitru ani întregi pe culoarele pașilor pierduți, l-au dus în fața instanțele cu dedicație, numite special pentru a spulbera caractere și personalități.

Ion Dumitru a fost un luptător și, chiar dacă o serie de foști colegi politici i-au întins capcane, l-au îndepărtat (nu dăm acum numele unui fost ministru de la Mediu și Păduri, din același partid, după ce Ion Dumitru a câștigat în instanță dreptul de a-l repune în funcție, a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l îndepărta de o astfel de oportunitate.

Și, uite așa, un om dedicat meseriei, un specialist prin excelență, care ar fi putut, în toți acești ani, să aducă plus valoare Regiei Naționale a Pădurilor condusă de mulți neaveniți, a fost ținut în umbră de sistem.

Aflăm acum că fostul lider social-democrat, fost deputat în Parlamentul Românei, om care a stat tot timpul alături de cei mulți și necăjiți, a câștigat la Curtea de Apel București procesul cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Instituția, după cum a scris Ion Dumitru pe pagina sa de Facebook, este obligată să îi plătescă despagubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Este incredibil. Fostul director general al Regiei Naționale a Pădurilor trebuie să primească despăgubiri calculate de la data de 17 aprilie 2001 până la data de 15 august 2020. Curtea de Apel București a constatat că raporturile de muncă dintre Ion Dumitru și RNP nu au fost deloc viciate. Oare, ce zice acum doamna fost ministru pe la Mediu și Păduri care a refuzat să îl repună în drepturi pe profesionistul Ion Dumitru, târât nedrept de statul paralel într-un scandal juridic și mediatic, doar cu scopul de a-l discredita și elimina?

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

ACTUALITATE

ISU Giurgiu angajează 18 șoferi pentru autospecialele de intervenție

Publicat

pe

de

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a 18 posturi de conducător auto (autospeciale), prin încadrare directă. Pot participa la concurs persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, împliniți anul acesta, care dețin permis de conducere categoriile B și C și au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat.

Toate actele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs trebuie transmise la adresa de e-mail recrutare@isugiurgiu.ro, exclusiv în format electronic (pdf.), astfel:
– cererile de înscriere, completate lizibil și semnate, alături de copii ale actului de identitate, permisului de conducere categoriile B și C, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare și CV-ul, până la data de 06.07.2022, ora 14:00, inclusiv în zilele nelucrătoare;
– dosarul de recrutare, cu toate documentele prevăzute în anunțul postat pe pagina www.isugiurgiu.ro, până la data de 19.07.2022, ora 14:00.

În eventualitatea depăşirii mărimii maxime a capacităţii de ataşamente (50 de megabytes), vor fi transmise e-mail-uri succesive, numerotate crescător. E-mail-urile de înaintare a documentelor vor cuprinde la rubrica ,,Subiect” sintagma ,,Cerere de înscriere” sau ,,Dosar”, în funcţie de situaţie, urmat de numele şi prenumele candidatului și de postul pentru care candidează (exemplu: Dosar_Ionescu Ion_Conducător auto).

Concursul constă în:
– o probă practică ce are caracter eliminatoriu (testarea abilității de a conduce un autovehicul care necesită permis de conducere categoria C). Aceasta se va desfășura în perioada 29.07 – 03.08.2022. Locația, data, ora prezentării vor fi comunicate ulterior, în funcție de numărul candidaților, conform planificării;
– test scris ce va fi susținut în data de 11.08.2022, din tematica şi bibliografia de concurs;
– un interviu pe subiecte profesionale (doar în situaţia în care se impune departajarea candidaţilor).

Examinarea medicală și evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se vor realiza doar de către candidații declarați „Admis”.

Pentru detalii, accesați: bit.ly/Concurs_conducator_auto

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

PUBLICITATE

 

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT