Connect with us

Uncategorized

Anunț convocare ședință Consiliul Local Voinești, 28 aprilie 2022

Publicat

pe

Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local Voinești, pe data de 28.04.2022, ora 16:00, la sediul acestuia – sala de festivități. Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2022 a comunei Voinești.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția: Dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale prin înființare rețea de gaze naturale în satele Izvoarele, Lunca, Suduleni, Mînjina, Manga, Oncești și extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune în satele Voinești și Gemenea-Brătulești”.

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a unei suprafețe de 16 mp din imobilul teren aferent Școlii Gimnaziale Gemenea-Brătulești, din sat Gemenea-Brătulești, str. Principală nr. 359, aparținând domeniului public al comunei Voinești, în vederea amplasării Sirenei S AV 169, în cadrul proiectului Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru solicitările depuse la Primăria Voinești, conform anexei emise de ADI Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița, pentru luna mai 2022.
5. Diverse

PRIMAR,
SANDU GABRIEL

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Uncategorized

Atenție! Prescripţiile pentru dispozitive medicale își pierd valabilitatea în 30 de zile!

Publicat

pe

Persoanele asigurate în sistemul național de asigurări de sănătate pot obține gratuit, prin Casele de Asigurări de Sănătate (CAS), dispozitivele medicale de care au nevoie. În acest sens, trebuie depusă o cerere, la sediul CAS unde este luat în evidență sau prin poștă. Solicitarea poate fi formulată și de unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I și II, de soţ sau soţie ori de persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial sau act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului – ne informează Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa.

Dosarul trebuie să cuprindă: actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP / cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical şi certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz.

„Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal – CNP / cod unic de asigurare”, precizează CAS Dâmboviţa.

Atenție! Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate şi care reprezintă interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizor).

Informații suplimentare găsiți pe site-ul CAS Dâmboviţa. Link aici

Casa de Asigurări de Sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea / închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

Uncategorized

ITM Dâmboviţa, precizări privind majorarea voluntară a salariului minim cu 200 lei

Publicat

pe

Începând cu 1 iunie 2022, angajatorii care vor da 200 de lei în plus lunar, voluntar, celor care sunt plătiți cu salariul minim brut pe țară (fără a lua în calcul sporurile și alte adaosuri), nu vor datora, pentru perioada iunie – decembrie 2022, taxe salariale pentru această majorare – precizează ITM Dâmboviţa.

„De asemenea, începând cu aceeași dată, de această măsură beneficiază și persoanele nou-angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei”.

Suma de 200 de lei se ajustează în funcţie de:
– perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
– data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncã;
– fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
– data de la care încetează contractul individual de muncă.

„Acordarea majorării de 200 lei netaxabili nu este obligatorie. Subliniem că, de această măsură vor beneficia exclusiv salariații din domeniul privat, nu și bugetarii.

Acești 200 de lei nu vor fi luați în calcul pentru indemnizația aferentă concediului de creștere a copilului, deoarece la baza calculului indemnizației stau doar veniturile care sunt supuse impozitului pe venit, de 10%, nefiind cazul pentru această sumă”, explică Marius Lixandru – inspector șef ITM Dâmboviţa.

Citește în continuare

PUBLICITATE

 

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT